Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Förförd av Eros, eller vad hände efter semestern?

14 november, 2002 - Göteborgs universitet

Vem har inte tänkt tanken att stanna kvar efter semestern i den grekiska övärlden? Vem har inte blivit lite kär i den grekiska kulturen eller, för kvinnor från norr, i den grekiske mannen? Frågan är vad det är som blir viktigt för kvinnor från den norra delen av världen som efter semesterflirten gifter sig med en grekisk man och bosätter sig permanent i semesterparadiset. Denna fråga fokuserar Merete Hellum på i sin avhandling Förförd av Eros. Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö.

Miljökonflikter gör demokratiproblem tydliga

14 november, 2002 - Örebro universitet

När en miljöstörande anläggning eller verksamhet ska etableras eller byggas ut uppstår ofta konflikter mellan företaget eller myndigheten som vill bygga ut och lokalbefolkningen som drabbas av att bo nära verksamheten. Medborgarna överlåter inte beslut som direkt berör dem själva till folkvalda politiker eller experter. Detta framkommer i en doktorsavhandling av Linda Soneryd vid Örebro universitet.

Nicolas Born och makten

14 november, 2002 - Göteborgs universitet

Den tyske författaren Nicolas Born (1937-1979) har setts som ett exempel för den tyska sjuttiotalslitteraturens ”ny-subjektiva” trend. Tidigare Bornforskning har fokuserat på begrepp som subjektivitet och subjektiva kristillstånd i Borns verk. Mats Almegård menar i sin avhandling att en genomgående problematisering av bakgrunden till dessa kristillstånd till stor del saknas. Han föreslår att man bör läsa Borns verk utifrån en av dess centrala kategorier, nämligen makttematiken, för att förstå de kristillstånd, som Borns litterära figurer befinner sig i.

Litiums biverkningar inte tillräckligt uppmärksammade

14 november, 2002 - Göteborgs universitet

Resultat från en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet understryker behovet av regelbunden kontroll av litiumpatienters njur- och bisköldkörtelfunktion. I de fall behandlingen ger allvarliga biverkningar bör man finna alternativ till litium.

Svenska solteleskopet spränger drömgränsen

14 november, 2002 - Stockholms universitet

De första bilderna från det nya svenska solteleskopet på La Palma, Kanarieöarna, presenteras i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature den 14 november. Bilderna är de mest detaljerade man någonsin skådat av solen – bland de mest uppseendeväckande upptäckterna är en detaljstruktur hos solfläckarna som man hittills inte anat.

Minimilöner påverkar sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen

13 november, 2002 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Högre minimilöner för hotell- och restauranganställda leder till att fler förlorar sina jobb. Stödet för att lägre minimilöner stimulerar till nyanställningar är dock inte lika entydigt. Detta konstaterar Per Skedinger i rapporten ”Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants” från IFAU.