Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Nordflyttad tall mer skadad av Gremmeniella – skogsbruket bör undersöka skadade bestånd

13 november, 2001 - SLU

Stora arealer tallskog står svårt skadad eller döende i Götaland och Svealand. Sommarens angrepp av skadesvampen Gremmeniella har slagit hårt mot mer än 300 000 hektar tall i medelåldern.
Nu visar nya resultat från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och SkogForsk att tall som för 50 år sedan planterades för långt norrut har mer skador av Gremmeniellasvamp än tall av lokalt eller nordligare ursprung.

>

SLU satsar på uthålligt lantbruk

13 november, 2001 - SLU

-Uthållighetsperspektivet är i fokus vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har ett starkt engagemang i forskning kring uthålligt jordbruk. En mycket stor del av den forskning som bedrivs vid SLU kring mark, miljö, biologisk mångfald, växtodling och djurhå

>

Resistens mot cancerbehandling

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Behandling med cytostatika (cellgifter) mot cancer ger ofta bra resultat åtminstone i början. Men vissa patienter svarar inte i längden på behandling, eftersom deras tumörer utvecklat resistens – ökad motståndskraft – mot läkemedlen. Läkaren Kourosh Lotfi har i en avhandling från Linköpings universitet studerat olika resistensmekanismer.

>

Ta diabetesbarns smärta på allvar

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Även om dagens insulinnålar är tunnare än förr, så anser vissa barn och ungdomar med diabetes att smärtan vid insulininjektionerna är nästan outhärdlig. Dessa patienter får stor hjälp av ett hjälpmedel kallat Insuflon, en plastkateter som sätts in under huden. Det visar Uddevallaläkaren Ragnar Hanås i en avhandling från Linköpings universitet.

>

Nya professorer vid Stockholms universitet

13 november, 2001 - Stockholms universitet

Synnöve Clason, tyska Hennes tidigare studier var fr.a. ur en ideologikritisk synvinkel, där hon bl.a. försökte förstå bakgrunden till nationalsocialismen och andra världskriget. Därefter har de handlat om de antiliberala rörelserna under Weimarrepubliken, förhållandet mellan facts och fiction i romanen ”Erfolg” av Lion Feuchtwanger och jämförelser av manliga kvinnobilder och kvinnlig emancipationslitteratur i Öst-och Västtyskland, […]

>

AIDS-politikens effekt olika i Sverige och England Frivilligorganisationer i nyckelroll

12 november, 2001 - Stockholms universitet

Andelen AIDS-smittade är något större bland den brittiska befolkningen än bland den svenska. I båda länderna är dödligheten på retur beroende på kraftfulla bromsmediciner. Valet av metoder i kampen mot sjukdomen har varit olika i de båda länderna. I Sverige har, i motsats till Storbritannien, smittspridning från mor till barn hindrats genom tidiga HIV-tester av gravida kvinnor, insats av bromsmediciner under graviditetens senare förlopp och stopp för modersmjölk från smittade mammor till spädbarn. Hårdhänta svenska metoder som tvångsintagning och tvångsvård av HIV-smittade som vägrat att följa givna medicinska regler har varit föremål för livlig debatt men effekten är tveksam.

>

Blir barn visa av visor?

12 november, 2001 - Stockholms universitet

Föräldrar har alltid umgåtts med sina småbarn genom att på ett naturligt sätt använda ett särskilt uttrycksfullt språk, ”babyspråk”, som ofta omfattar rytmisk lek med sång och gester. Denna musiska kommunikation stimulerar barnet att imitera miner och rörelser och att själv formulera språkliga fraser som binder tanken till känslor och handlingar. Musisk kommunikation är grunden för att medvetandet väcks och att modersmålet utvecklas. Människans unika förmåga att kunna och vilja synkronisera sig med andra i rytmisk rörelse och sång har sannolikt varit en av de grundläggande förutsättningarna för utvecklingen av gemensamt språk och kulturellt samarbete.

>

Vilket ansvar har journalistiken för den politiska misstron?

12 november, 2001 - Stockholms universitet

Under de senaste decennierna har förtroendet för svenska politiker sjunkit och misstron ökat. Samtidigt minskar människors egna politiska deltagande. Beroendet av medierna och journalistiken för politisk information har ökat. Frågan är om detta har ett samband med misstron mot politiker?