Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Göteborgspedagog leder ny satsning på utbildningsforskning

13 mars, 2001 - Vetenskapsrådet

Professor Berit Askling vid Göteborgs universitet har utsetts till huvudsekreterare i kommittén för utbildningsvetenskaplig forskning på Vetenskapsrådet. Som högsta vetenskapliga chef inom området får hon ansvar för närmare 90 miljoner kronor som fram till år 2003 ska fördelas till utbildningsvetenskap.

>

Folkskolan som fostrare av en ren och frisk befolkning

12 mars, 2001 - Stockholms universitet

Med utgångspunkt i Maria folkskola beskriver Lena Hammarberg i sin avhandling skolledningens, skolläkarnas och lärarkollektivets strävan att skapa rena, friska och välmående folkskolebarn. Inte bara barnen skulle påverkas av sommarkolonier, bad och läkarkontroller, även hemmen skulle -påverkas av renligheten och sundheten. Hygien var ett begrepp på modet och definierades som ett medel för hälsans bevarande. I detta innefattades såväl mental som kroppslig hygien.

>

Guld till Stockholms juriststudenter: De vann internationell rättegångstävlan i EG-rätt

12 mars, 2001 - Stockholms universitet

Ett lag juriststudenter från Stockholms universitet har vunnit den mycket prestigefyllda rättegångstävlingen European Community Law Competition. Domarna i EG-domstolen korade laget från Stockholm som vinnare av cirka 80 tävlande lag från hela Europa. Tävlingen bygger på ett fiktivt rättsfall, sker på två språk, engelska och franska, och avgörs framför domarna i EG-domstolen.

>

Nya professorer vid Stockholms universitet

12 mars, 2001 - Stockholms universitet

Fabrizio Zilibotti har anställts som professor i makroekonomi med placering vid Institutet för internationell ekonomi. Fabrizio Zilibottis forskningsområde är fr.a. makroekonomi, tillväxtteori och arbetsmarknadsanalys. Hans nuvarande forskning inkluderar studier av arbetslöshetsförsäkringens politiska ekonomi, upprätthållandet av välfärdsstaten, ekonomisk migration och avgörande faktorer för skillnaden i produktivitet mellan i- och u- länder. Han har publicerats i ett […]

>

Ny operationsmetod för högriskpatienter

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) är
livshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling av
sjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med goda resultat.

>

Sann monogami – reproduktionsstrategier hos större strandpipare

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Meningen med livet, sett utifrån ett biologiskt perspektiv, är att reproducera sig men hur man uppnår detta mål varierar stort mellan organismer. Fåglar skiljer sig från de flesta andra djurgrupper genom att monogami (varje individ är parad med endast en partner) är det dominerande parningssystemet. I dagsläget anses ungefär 90% av alla världens ca. 9000 fågelarter vara monogama.

>

Desmond Tutu bland tolv nobelpristagare till Luleå

8 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Inte mindre än 12 nobelpristagare besöker Luleå tekniska universitet i december. Bland dessa är fredspristagaren Desmond Tutu och de både litteraturpristagarna Seamus Heaney och Derek Walcott de mest kända.

– Vi är överväldigade. Det är naturligtvis en oerhört stor ära för universitetet att vi får så celebra besök, säger rektor Ingegerd Palmér.

>

Forskare i ny antologi: Den delade staden – segregationens problem och orsaker

8 mars, 2001 - Uppsala universitet

Vetenskapligt och politiskt är segregation ett samhällsproblem. För
politiker och samhällsplanerare är det viktigt att förstå vilka processer
som ligger bakom segregationen och vilka konsekvenser den får. I en
nyutkommen antologi från institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet, Den delade staden, diskuterar en rad forskare hur
boendesegregationen (särskilt den etniska) kan påverka livsmönster
och människors levnadsvillkor.

>

Aktiv högspänningsisolation

7 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ju högre spänning desto bättre isolationsförmåga.
Genom ett nytt tankesätt presenterar forskning vid Chalmers kreativa lösningar för isolering av högspänningsledningar och ställverk.