Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Potatis i rampljuset

26 september, 2002 - SLU

Potatisodling har hamnat i rampljuset, bland annat genom Naturskyddsföreningens kampanj ”Störta King Edward” och Konsumentverkets kampanj för ekologiskt odlad mat.

Känsliga reportermolekyler för biomaterial

26 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Björn Önfelt behandlar i sin doktorsavhandling fundamentala fotofysikaliska egenskaper hos en serie syntetiskt framställda ruteniumkomplex samt deras interaktion med biomolekyler. Kemiska föreningar av den typ som studerats kan effektivt ta upp energin i synligt ljus, t ex. solljus. Liknande kemiska ämnen har därför använts i bl. a. fotoceller. Det finns en rad andra tänkbara användningsområden, t. ex. inom läkemedelsforskning, för den här klassen av molekyler.

Studie om hiv-infektion och livskvalitet

25 september, 2002 - Karolinska Institutet

Den självupplevda hälsorelaterade livskvaliteten hos hiv-patienter har inte förbättrats i motsvarande grad som den rent medicinska situationen har utvecklats under senare år. Det visas i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Det är inte lätt att hålla masken

25 september, 2002 - Uppsala universitet

Det är svårt att hålla masken, särskilt svårt om man möter någon som ser arg eller glad ut. Det är en slutsats av de experiment som utförts av Ulf Dimberg, professor i psykologi vid Uppsala universitet, och hans medarbetare. Resultaten, som presenteras i tidskriften Cognition and Emotion, visar att vi inte helt kontrollerar våra ansiktsmuskler utan att de reagerar styrda av omedvetna mekanismer.

Varför haltar hästen?

25 september, 2002 - Uppsala universitet

En ny metod som gör det möjligt att i detalj studera rörelserna och krafterna i varje led hästens nedre ben, presenterar Kjartan Halvorsen i sin avhandling. Metoden, som utvecklats för att kunna diagnosticera halta hästar, kan också användas för att studera människors rörelser.

Den stationära telefonen stressar mest

24 september, 2002 - Karlstads universitet

Varje dag nås vi av alarmerande rapporter om ökande sjukskrivningar och utbrändhet. Många talar om den ökade stressen i arbetet och samhället i stort, men var kommer stresskänslan ifrån? En forskargrupp vid Karlstads universitet har tittat närmare på kopplingen mellan dagens informations- och kommunikationsteknologi och den stress som vi upplever då vi använder oss av de nya teknikerna. Det visar sig att det är den stationära telefonen som stressar oss mest.

Uppsalaforskare etablerar standard för USA:s elektronik

24 september, 2002 - Uppsala universitet

Datorminnen är känsliga för strålning från rymden. Nyligen har elektronikbranschen i USA etablerat en ny standard för testning av effekter av kosmisk strålning. En av tre godkända mätmetoder har utvecklats vid The Svedberglaboratoriet vid Uppsala universitet, och blir nu i praktiken världsstandard.

Halv miljon att vinna för goda affärsidéer

24 september, 2002 - Luleå tekniska universitet

För första gången i Norrbotten, och för övrigt hela Norrland, arrangeras en tävling i att ta fram en affärsplan. Tävlingen är öppen för alla, och den som vinner kammar hem 220.000 kronor. Den totala prissumman uppgår till 550.000 kronor.