Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Våra livsrum Föreläsningsserie under Arkitekturåret 2001

1 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Rummet kring ordet och tonen, ”Stenar i arkitekturen” och ”M/S Kungsholm” är några av rubrikerna under höstens öppna populärvetenskapliga tisdagsföreläsningar, som presenteras i bifogat program. Temat är valt med anledning av Arkitekturåret 2001 och arkitekturhistoria är ett starkt forskningsämne vid Stockholms universitet. Arkitektur handlar inte bara om hur vi bor utan även om hur vår […]

>

Havsforskningsdagar i Göteborg

1 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Den 2-4 oktober kan du träffa havsforskare och lyssna på en rad intressanta föredrag om havet och dess miljö. Svenska Havsforskarföreningen håller i år sitt årliga konferens på Oceanografiska institutionen, Geovetarcentrum
(Guldhedsgatan 5A).

>

Viktiga klassbyten hos antikroppar

1 oktober, 2001 - Umeå universitet

När det mänskliga immunsystemet aktiveras, byter B-cellerna klass på den antikropp som de tillverkar till den som är bäst lämpad mot den aktuella mikroorganismen. Hur detta klassbyte går till på molekylär nivå visas i en avhandling vid Umeå universitet.

>

Inbjudan: Vi bjuder på en dos miljökunskap

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Tisdagen den 9 oktober 2001
Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Kårhuset, Chalmersplatsen, Rum Castella, 3:e våningen. Entré från Aschebergsgatan.

>

Komplexitet i transport och logistiksystem: Vart tog paketet vägen eller var är bussen?

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I sin doktorsavhandling presenterar Jonas Waidringer vid Institutionen för transportteknik på Chalmers transport- och logistiksystem utifrån grundantagandet att man kan anse dessa system vara komplexa, det vill säga svåröverskådliga och svåra att kontrollera och styra. Han använder fyra studier som representerar fyra olika områden; terminaler, försörjningskedjor, distributionssystem och passagerartransport som bas för resonemanget. I avhandlingen analyseras begreppet komplexitet samt andra näraliggande begrepp och en modell som beskriver transport- och logistiksystemens komplexitet har utvecklats.

>

Nya ljud- och bildkompressionsmetoder

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Hur mycket kan en musiksignal eller en bild maximalt komprimeras med önskad återgivningskvalitet? Hur uppnår man denna kompression i praktiken? Sådan frågor behandlas i en doktorsavhandling av Jonas Samuelsson vid Informationsteori på Chalmers.

>

Svensk mjukvara mäter Samsungs miljöprestanda

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Samsung Electronics har valt att använda sig av den svenska mjukvaran LCAiT för att kunna mäta miljöprestandan på sina produkter. LCAiT är utvecklad av CIT Ekologik AB i Göteborg och används av företag, högskolor och forskningsinstitut i hela världen. LCAiT används för att utföra livscykelanalyser (LCA), miljövarudeklarationer, samhällsekonomiska analyser och för miljöanpassad produktutveckling. LCAiT används även för att bygga upp databaser med miljödata, t ex internt i företag.

>

Vilka är sjukdomsgenerna?

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I sin doktorsavhandling presenterar Staffan Nilsson från Matematisk statistik vid Chalmers, förbättrade metoder för att finna sjukdomsgener.

>

Nytt recept för hårda material

28 september, 2001 - Uppsala universitet

Att blanda ihop en legering i rätta proportioner kan visa sig vara en betydligt enklare lösning för att producera mycket hårda material i industriella processer. En grupp Uppsalaforskare redovisar de teoretiska beräkningarna bakom denna nya upptäckt i morgondagens nummer av vetenskapstidskriften Science.