Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska!

30 maj, 2001 - Stockholms universitet

”Att träffas i samkvämsliknande former i studiecirklar”, skriver Petros Gougoulakis i sin nyutkomna avhandling, ”visade sig vara ett genuint svenskt mötes- och kommunikations-mönster; det var varken för intimt eller särskilt formellt, det var lagom.” Och han tillägger: ”Att studera den svenska folkbildningen är att företa en upptäcktsresa i den svenska mentaliteten.”

>

Att upptäcka cancer vid övergången mellan matstrupen och magsäcken

30 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Bengt Wallner, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, en avhandling om diagnos av cancer i övergångsområdet mellan matstrupen och magsäcken. Han visar en metod som kan identifiera riskpatienter för denna ökande cancerform.

>

Modern ridkonst kan ledas tillbaka till järnålderns ryttare

30 maj, 2001 - Uppsala universitet

Den moderna ridkonsten kan följas tillbaka genom en flertusenårig kunskapstradition om hur man hanterar och håller hästar. Det är en tolkning som Uppsalaforskaren Anneli Sundkvist för fram i sin avhandling Hästarnas land om ridkonsten i Svealands yngre järnålder.

>

Intervju ett alternativ till betyg som urvalsmetod

29 maj, 2001 - Högskolan Väst

Intervju är en vanlig metod i Sverige när det gäller bl.a. anställning av personal och urval av studenter till högskoleutbildning. Christina Cliffordson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) har i en nyligen framlagd avhandling, med särskild utgångspunkt i begreppet empati, studerat hur användbar denna metod är.

>

Flyttfåglar som spridare av Borreliasmitta

29 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Åsa Gylfe, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå Universitet, en avhandling som visar att flyttfåglar spelar en viktig roll för spridningen av den fästingburna sjukdomen Lyme-borrelios över mycket stora avstånd.

>

Färre radikaler bättre för hjärnan

29 maj, 2001 - Uppsala universitet

Traumatisk hjärnskada är en vanlig orsak till handikapp och för tidig död. Även måttliga skador leder i många fall till kvarstående minnesstörning och personlighetsförändringar. Niklas Marklund vid Uppsala universitet har undersökt hur fria radikaler påverkar skadan.

>

Presskonferens på Internet om Telemedicin

29 maj, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kan bli en kostnadseffektiv hjälp i framtidens sjukvård. Redan i dag används ny teknik i stor utsträckning inom vården för t.ex. diagnostik. Om de nya möjligheterna med IT i sjukvården handlar det den 31 maj, då arrangörerna bakom en internationell konferens i telemedicin i Uppsala inbjuder till ” virtuell” presskonferens.

>

Kommunernas miljöarbete studerat

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Nära hälften av alla svenska kommuner har så kallade miljöledningssystem, verktyg för att strukturera och dokumentera miljöarbetet inom en organisation. Det är främst de större kommunerna som har sådana system. De har också oftare miljöredovisningar, handlingsplaner för miljön och särskilda samordnare för arbetet med FN:s Agenda 21-mål.

>

Kraftvärme bra för landet

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Om Sverige bygger ut sin kraftvärmeproduktion, så kan vi i framtiden exportera el till kontinenten samtidigt som vi tillgodoser vårt eget fjärrvärmebehov. Detta kunde vara en god affär för landet, samtidigt som de globala koldioxidutsläppen minskar.