Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Solenergi till våra elnät

18 december, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I en doktorsavhandling på Chalmers gör Björn Lindgren en analys av en solenergianläggning och föreslår åtgärder för arr förbättra energiutbytet. Han har också undersökt vad som händer i våra elnät om vi ansluter solpaneler till dem.

Rytmens estetik

18 december, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Lena Hopsch, skulptör och forskarstuderande vid Arkitektur på Chalmers, söker i sin licentiatuppsats, Rytmens estetik, efter sätt att analysera rytm inom arkitekturen har hon arbetat med bland annat en lindansare och en koreograf.

Samverkanspelare förenar det bästa av två världar

18 december, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I en doktorsavhandling på Chalmers presenterar Mathias Johansson en undersökning av hållfastheten hos betongfyllda stålpelare. Sådana ”samverkanspelare” förenar goda egenskaper hos betongen respektive stålet och ger ekonomiska och konstruktiva fördelar.

14,5 miljoner till forskning om nya material för separation av proteiner

17 december, 2002 - Umeå universitet

Knut Irgum, professor vid Umeå universitet, har fått ett anslag på 14,5 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Pengarna kommer att användas till att utveckla bättre principer för att separera proteiner och till att undersöka varför proteiner förlorar sin form.

Nya och bättre specialstål skapas i datorn

17 december, 2002 - Uppsala universitet

Genom att systematiskt räkna sig igenom hela det periodiska systemet har forskare vid Uppsala universitet och KTH visat vilken ny stållegering – med krom-järn-nickel-stål som basmaterial – som skulle ge ett hårt stål, motståndskraftigt mot rostangrepp och som samtidigt kan vara lätt att forma. Resultaten presenteras i ett kommande nummer av vetenskapstidskriften Nature Materials.

Långsam hjärnmognad kan orsaka ADHD

17 december, 2002 - Karolinska Institutet

En del barn som har fått diagnosen ADHD kan representera ”normala” barn med långsamt mognande hjärna. De kan komma i kapp de friska barnen om de får rätt stöd.

Örebrofysiker prisas för forskning om säkrare kärnenergi

16 december, 2002 - Örebro universitet

Fysiker från Örebro universitet, Uppsala universitet och det Europeiska forskningscentret Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) i Belgien fick utmärkelsen ”JRC Innovative Scientific Publication of the year 2002”. I sitt arbete har gruppen tagit fram data om klyvningen av atomkärnan i protaktiniumisotopen Pa-233. Detta är av stor betydelse för utvecklingen av alternativ kärnkraft.

Mäns och kvinnors förhandlingsstrategier på arbetsmarknaden

16 december, 2002 - Högskolan Väst

Historiskt sett finns det stora skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att använda stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Varför strejkar t.ex. nästan bara män? Bland annat den frågan ska ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) studera de kommande två åren. Nyligen beslutade Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS*) att stödja projektet med 2,6 miljoner kronor.

Beräkning av parametrar i matematiska modeller

16 december, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar beräkningsvetenskap, i detta fall matematik- och datorbaserad simulering. Denna typ av forskning är värdefull för att öka förståelsen för komplicerade system, till exempel naturfenomen eller tillverkningsprocesser i industrin.