Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Första kvinnliga hedersdoktorn utsedd vid LTH 2003

18 februari, 2003 - Lunds universitet

Lunds tekniska högskola har utsett tre hedersdoktorer 2003, däribland den första kvinnliga hedersdoktorn härifrån! De är professorn i reglerteknik Graham C Goodwin, University of Newcastle, Australien – en världsledande reglertekniker, professor Jörgen Bach Andersen, Aalborgs universitet – en expert på antenner och trådlös kommunikation – samt professor Maria R Kula, Düsseldorf – en av världens främsta enzymteknologer.

Forskningens goda jordmån – om framgångsfaktorer inom vetenskap

18 februari, 2003 - Göteborgs universitet

I ett avhandlingsarbete om sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och vetenskaplig produktivitet har ett antal produktivitetsfaktorer påvisats som främjar forskningsframgångar. Dit hör olika individuella förmågor och egenskaper hos forskaren, ledarskap och handledning, klimatet i den forskargrupp man tillhör, de arbetsvillkor man jobbar under samt möjligheterna till vetenskapliga utbyten.

Fåglar reglerar sina kroppar efter gruppstorlek och jordens magnetfält

18 februari, 2003 - Stockholms universitet

Hur fåglar med unika kroppsregleringsmönster och anpassningar klarar av svårigheter som de utsätts för under olika skeden av sin årscykel visar Johan Lind i sin avhandling vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Dessa anpassningar kan hjälpa fåglarna att bibehålla sin flygförmåga under ruggningen och Johan Lind visar också att flyttfåglar kan ta hänsyn till jordens magnetfält när de beslutar sig för var och hur de skall lägga på sig sina energireserver.

Senor och celler för skadade nerver

17 februari, 2003 - Lunds universitet

En avskuren nerv repareras ibland idag genom transplantation av en nerv från en annan del av patientens kropp. Men metoden har många nackdelar. Kanske blir det i framtiden möjligt att i stället använda en sena försedd med celler från nervens stödjevävnad.

Pris för bästa forskningsartikel: Chalmersforskare effektiviserar datorsystem

14 februari, 2003 - Chalmers tekniska högskola

Håkan Sundell och Philippas Tsigas från Institutionen för datavetenskap på Chalmers har vunnit pris för bästa forskningsartikel på Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE och Association for Computing Machinery ACM’s 17:e internationella symposium för parallell och distribuerad databehandling 2003. Deras artikel beskriver en ny metod som ger förbättringar inom många användningsområden för högpresterande datorsystem.

Om hörselskador och yrkesbuller

14 februari, 2003 - Linköpings universitet

Vår hörsel försämras naturligt med åldern, men utsätts vi för buller kan hörseln bli än mer försämrad. För att bedöma om hörselskador orsakats av buller i arbetslivet eller beror på normalt åldrande, krävs ett bra referensmaterial. Det har, märkligt nog, hittills inte funnits några referensdata som utgår från vanliga svenska förhållanden. Men nu finns det.

Kvinnor och män i socialförsäkringen

14 februari, 2003 - Linköpings universitet

I socialförsäkringens regelverk är kvinnor och män medborgare på lika villkor. Men regelverket tar inte hänsyn till vardagslivet och kvinnors obetalda arbete. Därför resulterar det inte i jämställdhet, visar en avhandling från Linköpings universitet.

LUNDS UNIVERSITET ETABLERAR TJÄNST FÖR OPEN ACCESS TIDSKRIFTER

14 februari, 2003 - Lunds universitet

Lunds Universitets Bibliotek bildar nu tillsammans med Informationsprogrammet vid Open Society Institute och den publicistiska samarbetsorganisationen SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ett projekt som kallas Directory of Open Access Journals (DOAJ). Projektet ökar servicen till forskarna genom att skapa en katalog av vetenskapliga ”open access”-tidskrifter, dvs tidskrifter som är fritt tillgängliga. Det kommer att pågå till slutet av våren 2003.

Värmlänningarna inför valet och kvalet

13 februari, 2003 - Karlstads universitet

Vad hade väljarna för tankar och avsikter inför valet 2002? I forskningsrapporten ”Inför valet och kvalet” från Karlstads universitet presenteras nu resultaten av en studie om de värmländska väljarna.