Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Recirkulering av toa-avfall: Smittfritt på två månader

23 september, 2002 - SLU

I ett uthålligt samhälle bör avfallet från urinsorterande toaletter återföras som växtnäring till jordbruket. Fekalierna måste emellertid först göras smittfria. De kan komposteras med köksavfall, men man kan också behandla dem med exempelvis urea, skriver Björn Vinnerås i sin doktorsavhandling vid SLU. Efter två månader har man då ett smittfritt och kväveberikat gödselmedel.

Centrum för Digitala Affärer utforskar mobilt Napster

23 september, 2002 - Umeå universitet

Centrum för Digitala Affärer, CDA vid Umeå universitet, presenterar i dagarna ny forskning vid en konferens i Pisa, Italien. Forskningen handlar om prototypsystemet FolkMusic, som är en mobil plattform för musikdistribution i trådlösa nätverk.

Reglerad dränering: Högre skörd och mindre näringsförluster

23 september, 2002 - SLU

Åkermark behöver dräneras framför allt för att förlänga den svenska odlingssäsongen. Traditionella, fasta dräneringssystem leder bort överskottsvatten till en viss, förutbestämd grundvattennivå. Ingrid Wesström vid SLU har nu funnit att man med en enkel, reglerbar metod både kan få högre skörd och mindre växtnäringsförluster.

Vår tids besatthet av att leka medeltid

20 september, 2002 - Stockholms universitet

Under sommarlovets sista dagar vimlar det i Visbys gränder av trasgranna gycklare, tiggare, munkar riddare. Sedan starten 1984 har Medeltidsveckan på Gotland utvecklats till den största och mest etablerade mötesplatsen för medeltidsentusiaster från hela Sverige. Hit kommer nära 100 000 besökare: gotlänningar, turister, resande marknadsfolk, musiker och hantverkare, levande rollspelare, medlemmar i det globalt spridda ”Sällskapet för kreativ anakronism” och andra hugade tidsresenärer. Etnologen Lotten Gustafsson skildrar och analyserar festivalen i sin avhandling, som hon i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet. Mellan 1993 och 1998 fältarbetade hon på Gotland i omgångar och dokumenterade Medeltidsveckan, med och utan egen medeltida dräkt.

Varför kollapsar torskbestånden? Umeåforskare ger svar i vetenskaplig tidskrift

20 september, 2002 - Umeå universitet

Plötsliga kollapser i många ekologiska system är snarare regel än undantag. Det visar Lennart Persson, professor vid Umeå universitet, i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Artikeln ger bland annat en förklaring till kollapserna i torskbestånd i olika delar av världen.

Hur lät det på Bachs tid?

19 september, 2002 - Göteborgs universitet

Går det att kopiera en orgel med hjälp av modern datateknik som sampling och MIDI? Johan Norrback har i sin avhandling utvecklat en metod för att undersöka och jämföra olika tempereringar som är relevanta för t.ex. Bachs orgelmusik.

Studenters syn på studieframgång

19 september, 2002 - Umeå universitet

Det övergripande syftet med Ewa Anderssons och Tomas Grysells doktorsavhandling är att problematisera studieframgång i högre studier. Studien visar att studenterna definierar studieframgång på ett annat sätt än man tidigre trott.

Vad händer när Väst möter Öst i dotterbolag?

18 september, 2002 - Umeå universitet

I avhandlingen analyseras hur institutionella aspekter påverkar utvecklingen i ett västföretags dotterbolag i Ukraina. Studien beskriver hur mötet med västföretagets företagsledning ger upphov till identitetsskapande processer bland dotterbolagets anställda.