Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Om de’ exmeras? – franska lånord i svensk tappning

22 maj, 2001 - Uppsala universitet

Sjangtilt! De franska lånorden har använts för att nyansera och variera språkliga uttryck och förekommer i olika dialektala versioner. Karin Hallén beskriver i sin avhandling vid Uppsala universitet de franska lånordens historia och de dialektalt förändrade formerna och betydelserna.

>

Gener involverade i utveckling av fetma och fetma-relaterad sjukdom

21 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Det är troligt att fetma och fetma-relaterad sjukdom är beroende av ett flertal olika gener och att vissa av dessa fortfarande är okända.Med en modern teknik kallad _DNA microchips_ undersöktes, i en studie vid Göteborgs universitet, användningen av 7 000 olika gener i fettväv hos överviktiga män före och efter viktminskning.

>

När börjar samtiden?

21 maj, 2001 - Göteborgs universitet

När börjar egentligen samtiden? Svaret är inte så enkelt som det vid en första anblick kan tyckas – särskilt inte om man väljer att ställa frågan utifrån ett vetenskapshistoriskt perspektiv. En vetenskaplig ikon som Charles Darwin kan exempelvis för många biologer framstå som en högst levande samtalspartner, medan levande kollegors resultat avfärdas som vetenskapliga återvändsgränder – de förpassas till historien. Detta är frågor som Anders Gustafsson kommer in på i sin avhandling om arkeologins egen historia, ett område som under senare år mött allt större intresse.

>

Nyckeln till en allvarlig ögonsjukdom

21 maj, 2001 - Umeå universitet

Torsdagen den 31 maj försvarar Niklas Arnberg, Avdelningen för virologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Sialic acid as an adenovirus receptor. Implications for tropism and treatment. Svensk titel: Sialinsyra som en receptor för adenovirus. Betydelse for tropism och behandling. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal 04, byggnad 6E, Norrlands […]

>

Distriktsläkare och -sköterskor

21 maj, 2001 - Linköpings universitet

Distriktssköterskornas rätt att skriva ut recept utnyttjas dåligt.
Personalen i mer långtgående husläkarsystem är mer missnöjd än personalen i ett mer traditionellt organiserat system.
Kvinnliga distriktsläkare är mer missnöjda med sin arbetssituation än både manliga kollegor och kvinnliga distriktssköterskor.

>

Hjärtats blodflöde

21 maj, 2001 - Linköpings universitet

Sättet på vilket blodet strömmar genom hjärtat är avgörande för en persons hälsa och ork, för risken för blodproppar och för hur eventuella konstgjorda hjärtklaffar fungerar. Ändå har det hittills inte funnits någon teknik för att i detalj studera den tredimensionella strömningen i hjärtat.

>

Datoranalys av EKG kan minska risk att dö av hjärtinfarkt

21 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Med hjälp av datoranalys av EKG kan man upptäcka små förändringar under de första timmarna av en hjärtinfarkt. På så sätt särskiljer man snabbt individer som löper stor risk att dö och sannolikt behöver förstärkt akutbehandling.

>

Läkare och sjuksköterskor i etiskt svåra vårdsituationer

18 maj, 2001 - Umeå universitet

De etiska problem som läkare och sjuksköterskor ställs inför i vårdsituationen hör samman med livet men som förstärks i deras professionella roller som vårdare av sjuka och sårbara personer. Det konstaterar Venke Sørlie, Instituionen för omvårdnad, Umeå universitet, i en avhandling som hon försvarar den 29 maj.

>

Råmjölk visar vägen för vita blodkroppar

17 maj, 2001 - SLU

Nyfödda föl lever farligt. De föds helt utan några antikroppar som är så
viktiga i immunförsvaret mot sjukdomar. För fölen är stoets råmjölk
förutsättningen för att de ska kunna växa upp till starka och friska
hästar. Inom sex timmar efter födseln måste det lilla fölet ha klarat av
att dia sin moder för att få i sig de livsnödvändiga antikropparna.

>

Vetenskapsrådets kvalitetsgranskning erbjuds universiteten: SUHF och Vetenskapsrådet i gemensam avsi

17 maj, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets bedömning av forskningsprojekt ska ställas till universitetens och högskolornas förfogande. Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten på forskningen.
– I universitetens och högskolornas arbete med prioriteringar kan det här vara ett viktigt material, säger Bo Sundqvist, vice ordförande i SUHF.