Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Vad händer när Väst möter Öst i dotterbolag?

18 september, 2002 - Umeå universitet

I avhandlingen analyseras hur institutionella aspekter påverkar utvecklingen i ett västföretags dotterbolag i Ukraina. Studien beskriver hur mötet med västföretagets företagsledning ger upphov till identitetsskapande processer bland dotterbolagets anställda.

KOL i Norrbotten – en svårupptäckt rökningssjukdom

18 september, 2002 - Umeå universitet

Bara en knapp tredjedel av dem som uppfyllde kriterierna för KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) hade fått en riktig diagnos, t.ex. kronisk bronkit, emfysem eller något jämförbart. Det visar Mai Lindströms kartläggning av sjukdomens utbredning i Norrbottens län, framlagd i en avhandling vid Umeå universitet.

Nytt avtal KTH – Södertörns högskola ger studenterna attraktivare utbud

18 september, 2002 - Södertörns högskola

Högre kvalitet i utbildningen och ett bredare och attraktivare kursutbud.
Det är drivkrafterna bakom det ramavtal som KTH Syd och Södertörns högskola nyligen ingått. Avtalet innebär att studenter inskrivna vid något av de två lärosätena kommer att få tillgång till fler kurser och till nya mångvetenskapliga utbildningar.

Sjukförsäkringens utformning har betydelse för sjukfrånvaron

18 september, 2002 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Spelar kostnaden för att vara sjukskriven någon roll för hur länge man är borta från arbetet? Skiljer sig kvinnors och mäns sjukskrivningar åt? Beror en minskning i antalet sjukdagar på minskad sjukersättning eller ökad arbetslöshet? Dessa frågor studeras i två rapporter från IFAU: ”Assessing the effect of public policy on worker absenteeism” (även publicerad i ”Journal of Human Resources”) och ”Economic incentives and gender differences in work absence behavior” av Per Johansson och Mårten Palme samt Göran Broström (medförfattare till den sistnämnda rapporten).

Sociala relationer viktiga för lyckat företagande

18 september, 2002 - Örebro universitet

Personliga relationer och nätverk har större betydelse för ett lyckat entreprenörskap än exempelvis skattenivåer och regelverk. Detta visar Martin Lind i sin avhandling ”Det svårgripbara nätverket. En sociologisk studie av företagare i nätverk”.

Så lär sig barn att läsa – lättast för dem som är bra på att prata

18 september, 2002 - Mälardalens högskola

Lågstadiebarn som har ett rikt språk när de talar har det också lättare att lära sig att läsa. En studie om barns läsutveckling, som gjorts av en forskare på Mälardalens högskola, visar även att skolan ofta förväntar sig att föräldrar till lässvaga barn ska ta ett stort ansvar för läsutvecklingen.

Karlstads universitet inbjuder till Akademisk högtid

17 september, 2002 - Karlstads universitet

Karlstads universitet har nu glädjen att för andra gången högtidlighålla promotion av hedersdoktorer och doktorer, hälsa nya professorer välkomna och dela ut medaljer och stipendier. Detta görs inom ramen för den Akademiska högtiden som sträcker sig över två dagar. Under den andra dagen firas examina i grundutbildningen. Media hälsas välkomna.

Utredning om terror och turism

17 september, 2002 - ETOUR, Turismforskningsinstitut som ingår i Mittuniversitetet

– De grundläggande orsakerna till våld mot turister går att finna inom djupt rotade sociala och politiska motiv, men genom lämpliga åtgärder från offentlig sektor och turistindustrin är det möjligt att minska deras förekomst och minimera dess negativa effekter. Strategier för krishantering kommer att bli allt viktigare för många turistmål i framtiden.

Nya metoder för uppskattning av areor

17 september, 2002 - Umeå universitet

Det finns alltid en viss osäkerhet när man ska fastställa areor. Anna Persson, institutionen för matematisk statistik, Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat och jämfört olika statistiska metoder för att korrigera uppmätta koordinatmätningar.