Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Okunniga chefer handfallna mot stress och utbrändhet

11 maj, 2001 - Luleå tekniska universitet

Dagens chefer är ofta okunniga när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Många står därför handfallna i frågor om till exempel stress och utbrändhet.

– Det är hög tid att vi börjar utbilda våra blivande civilingenjörer i psykosocial arbetsmiljö, säger Eva Mauritzson-Sandberg, universitetslektor i psykologi vid Luleå tekniska universitet.

>

Ulla Fogelström ny informationschef på Örebro universitet

11 maj, 2001 - Örebro universitet

Ulla Fogelström vill utveckla en kommunikationsavdelning som är en kompetent resurs för universitetet i alla frågor som rör kommunikation. I dagens överkommunicerade samhälle har informatören till stor del fått uppgiften att underlätta informationssökandet, en stor del av arbetet handlar därför om att bygga upp bra kanaler som är enkla och effektiva och som innehåller rätt […]

>

Benskörhet dubbelt så vanligt vid leversjukdom

11 maj, 2001 - Uppsala universitet

Det finns ett samband mellan leversjukdom och benskörhet. Sif
Ormarsdottir, Uppsala universitet, har i sin forskning undersökt sambanden och kommit fram till att det är dubbelt så stor risk att drabbas av benskörhet om man lider av leversjukdom.

>

Biomaterial – vän eller ovän?

11 maj, 2001 - Uppsala universitet

Utvecklingen av allt mer sofistikerade konstgjorda kroppsdelar eller
organ kräver att de olika material som används accepteras av kroppen.
Jaan Hong har i sin forskning vid Uppsala universitet tagit fram en metod för att testa hur blodet reagerar med främmande material.

>

Nya solceller ett lönsamt alternativ?

11 maj, 2001 - Uppsala universitet

I jakten på förnyelsebara energikällor framstår solenergi som ett
lovande alternativ. Tyvärr är dagens solceller än så länge för dyra för
att vara lönsamma i jämförelse med andra energikällor. Karin Westermark
har forskat kring en ny typ av solcell, färgämnessolcellen, som kan bli
ett bättre alternativ. Hon presenterar resultaten i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

>

Nya rön om blodsockerbalans hos tonårsflickor med diabetes

10 maj, 2001 - Uppsala universitet

En kraftigt förhöjd insöndring av tillväxthormon har troligen stor
betydelse för insulinkänslighet och blodsockerbalans hos tonårsflickor med
diabetes. En tilläggsbehandling med Pirenzepine kan då vara ett bra
komplement till traditionell insulinbehandling. Det är ett par av de
resultat som Uppsalaforskaren Maria Halldin Stenlid redovisar i sin avhandling.

>

Regnskogens befolkning allt mer medveten om människans påverkan på miljön

10 maj, 2001 - Göteborgs universitet

De bönder som idag bosätter sig i tropiska skogsområden har inte samma synsätt som kolonisatörerna för trettio år sedan. I befolkningens utkomsstrategier finns idag en hög grad av medvetenhet om människans påverkan på miljön. En anledning är att miljödebatten nått dem via olika utvecklingsprojekt och enskilda organisationer, vilket gör att begreppen “uthållig utveckling” eller “uthållig användning av naturresurser” till och med ingår i det vardagliga ordförrådet. Detta visar Matilde Mordt en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

>

De baltiska ländernas nya konstitutioner

10 maj, 2001 - Uppsala universitet

Litauen har lyckats bäst med att införa en ny och stabil konstitution,
medan Estlands och Lettlands konstitutioner dras med vissa svagheter. Det
visar Uppsalaforskaren och juristen Caroline Taube som i sitt avhandlingsarbete genomfört en jämförande studie av de tre baltiska ländernas konstitutioner.

>

Nya rön om strålbehandling av mag-tarmkanalen

8 maj, 2001 - Umeå universitet

Koncentrationerna av två signalsubstanser i tarmväggen ökar till det dubbla ca en vecka efter genomförd strålbehandling. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 18 maj av Ulf Höckerfelt.