Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya professorer vid Stockholms universitet

13 september, 2002 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har fått två nya professorer, Anne-Marie Leander-Touati i antikens kultur och samhällsliv och Mona Rosendahl i latinamerikakunskap

Förändring i skolan – ett dubbelt uppdrag

12 september, 2002 - Stockholms universitet

Varför ger förändringar i lärarutbildningen inte snabba förändringar i skolans verksamhet? Det diskuteras i den avhandling som Audrey Malmgren Hansen i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet. Här beskriver tretton personer hur de upplevt att utbildas för och verka i ett nytt yrke – specialpedagog – med uppgift att förändra.

Lunda- och Stockholms- studenter reser till NASA

12 september, 2002 - Lunds universitet

Helgen 20-21 september reser 27 studenter från LTH till Houston, Texas, för att för femte gången delta i ett projekt vid NASA:s Johnson Space Center – Stars Design.

Förnuft och känsla: Beslut baserade på känslor

12 september, 2002 - Göteborgs universitet

I motsats till den gamla tron att beslut ska vara känslokalla överväganden finns nu resultat som visar att känslor kan förbättra och till och med vara nödvändiga för optimalt beslutsfattande.

Skatt eller socialavgift – är skillnaden av betydelse?

12 september, 2002 - Göteborgs universitet

Utvecklingen av den europeiska integrationen leder till en allt större påverkan på nationella rättssystem. Detta gäller även medlemsstaternas socialförsäkrings- och skattesystem, trots att EU inte tilldelats direkta beslutskompetenser på dessa områden.

Att förutse återfall vid tarmcancer

10 september, 2002 - Umeå universitet

Två metoder är särskilt intressanta för att kunna förutsäga återfall efter operation av cancer i nedre delen av mag-tarmkanalen: antalet vita blodkroppar och immunceller i lymfkörtlarna samt en molekylärbiologisk metod för att spåra cancerceller. Det visar en avhandling som den 20 september försvaras vid Umeå universitet av kirurgen Åke Öberg.

Proteinveckning och sjukdomsutveckling

10 september, 2002 - Umeå universitet

Annika Kjellsson Lind har i sin avhandling studerat proteinveckning. Proteinveckning har betydelse för olika sjukdomars utveckling som till exempel galna ko-sjukan och Alzheimer.

Svårt minska kvinnors illamående vid operationer

10 september, 2002 - Karolinska Institutet

Mellan 25 och 30% av alla patienter drabbas av illamående och kräkningar efter operation. I Eva Oddby Muhrbecks avhandling från Karolinska Institutet redovisas studier av olika kombinationer av narkosmedel och tilläggsmedel och dess effekt på kvinnor

Även klassisk musik ger hörselskador

9 september, 2002 - Göteborgs universitet

I en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visade sig 74 procent av rock/jazzmusikerna i testgruppen ha hörselskador. Men också bland de klassiska musikerna hade så många som 68 procent skador. En stor andel av musikerna har besvärliga kombinationer av hörselskador.

Göteborgsprofessor får internationell medalj

9 september, 2002 - Göteborgs universitet

Professor Ingmar Skoog, vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, har tilldelats den danska Strömgrenmedaljen i psykiatri för år 2002 för sin forskning om äldres psykiska hälsa.