Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Olika riskbedömning från samma vetenskapliga data

20 november, 2002 - Karolinska Institutet

Riskbedömning av farliga ämnen är svårt att göra enhetligt på ett rent vetenskapligt underlag, experter drar ofta skilda slutsatser. Inte sällan spelar policyrelaterade frågor in vid bedömningen av risk. Det visas i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Färre niondeklassare dricker alkohol

20 november, 2002 - Karlstads universitet

Andelen niondeklassare som regelbundet dricker alkohol har minskat sedan slutet av 1990-talet. Men alkoholvanorna skiljer sig stort mellan elever som sökt teoretiska gymnasieprogram och de som sökt icke-teoretiska program. Det visar en studie från Karlstads universitet där totalt 13 000 niondeklassare i Värmland har undersökts sedan projektstarten 1988.

Excellenta forskare premieras och över 1000 nya projekt

20 november, 2002 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet delar ut över 1,7 miljarder kronor till framstående svenska forskare under de kommande tre åren. Nära 1200 ansökningar får bidrag för nya forskningsprojekt eller anställningar för forskare inom allt från etablerade vetenskapsområden till nya tvärvetenskapliga ämnen.
– Det är glädjande att kunna stödja så många nya forskningsprojekt av hög kvalitet. Samtidigt måste vi tyvärr avslå finansiering till många mycket bra projekt som förtjänar stöd, säger generaldirektör Pär Omling.

Inte bara bussen utan hela resan måste vara tillgänglig.

20 november, 2002 - Lunds universitet

För att kollektivtrafiken för äldre och funktionshindrade personer ska bli bra måste tillgängligheten bedömas för hela resan – från dörr till dörr. Ett enda problem kan omintetgöra hela resan. Det är komplicerat att bedöma tillgängligheten men metodiken kan utvecklas vidare. Man måste lyfta fram faktorer som påverkar tillgängligheten, både hos individen och i miljön, och även beakta syftet med resan. Det visar leg. arbetsterapeut Gunilla Carlsson vid Lunds universitet, som nu lägger fram en avhandling om detta.

Verklighetsnära matteundervisning ger bättre förståelse

19 november, 2002 - Umeå universitet

En avhandling av Torulf Palm, matematiska institutionen, Umeå universitet, visar att en starkare verklighetsanknytning inom matematikundervisningen kan öka mellanstadieelevernas förmåga att lösa matematiska problem.

Storkonsumtion av alkohol och alkoholskador går att påverka

19 november, 2002 - Stockholms universitet

De nordiska länderna är unika vad gäller att följa upp effekterna av olika alkoholpolitiska åtgärder. Inte bara de stora alkoholpolitiska liberaliseringarna, motbokens slopande i Sverige 1955 eller alkoholreformen 1968/69 i Finland har studerats, utan också betydelsen av strejker i monopolbutiker och införandet av åldersgränser för köp och konsumtion av alkoholdrycker.

Forskare presenterar nya rön kring strategiska nätverk

19 november, 2002 - Mittuniversitetet

Det talas mycket om vikten av att bygga strategiska nätverk inom affärsvärlden. Men detta är lättare sagt än gjort. På Mitthögskolan forskar man sedan drygt ett år tillbaka kring ämnet. Vid Företagsekonomiskt forskningsforum i Sundsvall den 20 november och i Östersund den 3 december presenteras de första forskningsresultaten.
– Konsten att bygga ett strategiskt nätverk handlar mycket om att hantera en situation som både innebär samverkan och konkurrens. Samverkan inom nätverket och konkurrens utanför, konstaterar Tommy Roxenhall, Mitthögskolan, som leder forskningsprojektet Företagsekonomisk kunskapsutveckling för ökad regional konkurrenskraft.

Män med makt motarbetar jämställdhet

19 november, 2002 - Örebro universitet

Regeringens jämställdhetspolitik möter ofta olika hinder när den ska genomföras på lokal nivå. Ett viktigt hinder är att flertalet män i maktpositioner motarbetar förändringar som ska leda till ökad jämställdhet. Detta framkommer i Ingrid Pincus avhandling: ”The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non-implementation in Three Swedish Municipalities”.

Satellitnavigering och prestation i konditionsidrott

19 november, 2002 - Umeå universitet

Fredagen den 29 november försvarar Peter Larsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin, Umeå universitet, en avhandling som presenterar en metod för att mäta syreupptagning m.m. hos orienterare och skidåkare medan de är ute i terrängen.