Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Uppsalaforskare etablerar standard för USA:s elektronik

24 september, 2002 - Uppsala universitet

Datorminnen är känsliga för strålning från rymden. Nyligen har elektronikbranschen i USA etablerat en ny standard för testning av effekter av kosmisk strålning. En av tre godkända mätmetoder har utvecklats vid The Svedberglaboratoriet vid Uppsala universitet, och blir nu i praktiken världsstandard.

Halv miljon att vinna för goda affärsidéer

24 september, 2002 - Luleå tekniska universitet

För första gången i Norrbotten, och för övrigt hela Norrland, arrangeras en tävling i att ta fram en affärsplan. Tävlingen är öppen för alla, och den som vinner kammar hem 220.000 kronor. Den totala prissumman uppgår till 550.000 kronor.

Det permanentade provisoriet Studie av verksamheter i ett nedgånget industriområde

24 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I en doktorsavhandling på Chalmers berättar Gabriella Olshammar om det permanentade provisorium som uppstått i ett aldrig färdigbyggt och nu nedgånget industriområde, Gustaf Dalénsområdet, i Göteborg. Diverse verksamheter har kommit att använda befintlig bebyggelse i väntan på beslut om vad fastigheterna och om-rådet som helhet skall användas till. I det tidsmellanrum som där-med uppstått har den provisoriska användningen med osäkra verk-samhetsförhållanden paradoxalt nog kommit att permanentas.

Chalmersstudent fick bronsmedalj på internationell kemiolympiad

24 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Anna Mertala, förstaårsstudent på kemiteknik på Chalmers kammade hem en bronsmedalj i den internationella kemiolympiaden som arrangerades för 34:e gången i Holland. Närmare 60 länder och 230 elever deltog. Före tävlingen specialtränades de svenska deltagarna av ett lärarlag på Institutionen för kemiteknik på Chalmers Lindholmen.

Ny lösning för trådlös kommunikation i hemmen under utveckling

24 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers deltar i ett nytt projekt för att utveckla ett system för trådlös överföring av ljud och bild mellan utrustningar i hemmet. Det speciella med den nya lösningen är att det blir möjligt att överföra informationsrik media såsom högupplöst video och tv-bilder. Tekniken kallas Ultra Wide Band (UWB)

Värdering av modulbaserade och sekvensstyrda materialflöden

24 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I takt med att allt fler företag använder moduler för att hantera ett stort antal produktvarianter och reducerar lagerhållningskostnader, uppstår nya typer av materialflöden. I ett projekt på Chalmers, utfört i samarbete med Volvo Car Corporation, Toyota Motor Manufacturing i England och Saab Automobile AB har Peter Fredriksson på Institutionen för Arbetsorganisation utvecklat ett ramverk för analys av modulbaserade sekvensstyrda material flöden.

Hjärnaktivering relaterat till episodiskt minne

23 september, 2002 - Umeå universitet

Jonas Persson har i sin avhandling använt en teknik som gör det möjligt att mäta regionalt blodflöde i hjärnan. Genom att använda denna teknik är det möjligt att undersöka aktivitet i hjärnan när försökspersoner utför olika minnesuppgifter.

Visst är det mig du tittar på, Jarl?

23 september, 2002 - Uppsala universitet

Med ett småleende visar programledaren hur tittaren ska uppfatta inslaget om älgkalven Hälge. En allvarlig blick och dämpad röst sätter tolkningsramen för en nyhet om våld och en ögonbrynshöjning kommenterar icke-verbalt ett tidigare inslag om solsemestrar under vintermånaden. Helen Andersson har i sitt avhandlingsarbete studerat hur TV:s nyhetsuppläsare använder icke-verbala och verbala medel.

Vanligt med kvarstående besvär efter nyckelbensbrott

23 september, 2002 - Uppsala universitet

Mer än 40% av patienter som brutit nyckelbenet har kvarstående besvär tio år efter frakturtillfället och det är betydligt fler än man tidigare trott. Det är ett av de resultat Jan Nowak presenterar i sin avhandling om förekomst, förlopp och behandling vid nyckelbensbrott.

Genetiskt skådespel på ekologisk teater

23 september, 2002 - Umeå universitet

Människans ingrepp i naturen påverkar mångfalden bland djur och växter. Elisabeth Lundqvist, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, visar i sin avhandling att den genetiska mångfalden är lägre i den reglerade Umeälven jämfört med Vindelälven som är oreglerad.