Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ginseng förbättrar immunförsvaret hos kor

12 augusti, 2002 - SLU

I Kina har ginseng använts i årtusenden för att stärka människors och till viss del även djurs hälsa. Det finns dock få vetenskapliga bevis för växtens effekter. I en ny doktorsavhandling vid SLU visar veterinär Songhua Hu att ginseng stimulerar immunförsvaret hos mjölkkor. Både förmågan hos vita blodkroppar att äta och döda bakterier, och cellernas förmåga att dela sig och öka i antal förbättrades. Likaså förstärktes effekten av vacciner när dessa kombinerades med ginseng.

Åke Hermansson nybakad doktor på avhandling om tjälskott och varm asfalt

24 juli, 2002 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Genom observationer av vägar och framförallt genom frystester i laboratorium, har Åke Hermansson kommit fram till att kraftig tjällyftning kan förekomma utan att vatten tillförs. Det räcker med det vatten som materialet naturligt innehåller för att åstadkomma lyftningen, vilket motsäger det som oftast redovisas i litteraturen. Frystesterna har också visat att relationen mellan hur snabbt tjällyftningen sker och hur kallt det är inte är så stark. Däremot har det betydelse om temperaturen varierar ofta.

Modellering av förarbeteende i doktorsavhandling av Katja Vogel

24 juli, 2002 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Katja Vogel vid VTI disputerade den 14 juni på avhandlingen Modeling Driver Behavior – A Control Theory Based Approach. I den redovisar Katja Vogel tre experimentella studier av förarbeteende. Utifrån insamlade empiriska data från studierna samt från trafikteori presenterar hon ett förslag till en modell av förarbeteende i tätort på mikronivå. Förarmodellen skall på sikt ingå som en komponent i en simuleringsmodell av tätortstrafik. En sådan simuleringsmodell kommer att ge trafikplanerare ett helt nytt redskap för att beräkna säkerhetseffekter av olika åtgärder.

Effektivare indunstning i sulfatmassabruk kan spara mycket energi

12 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Indunstningen är en av de processer som slukar mest energi i ett pappersbruk. I en doktorsavhandling på Chalmers beskriver Jessica Algehed hur man kan utnyttja värme från olika delar av bruket för att driva indunstningen, men också hur indunstningen själv kan bli en leverantör av värme. Med ny design på processen kan man göra energibesparingar motsvande behovet för 12 000 villor.

Internationellt pris till forskarstuderande vid Chalmers

12 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Forskarstuderanden Christian Fager vid Institutionen för
Mikroelektronik vid Chalmers har vunnit 1:a pris i ”Best Student
Paper”. Det gjorde han i stark konkurens bland 24 nomineringar från
mer än 200 ordinarie bidrag vid konferensen IMS 2002 International
Microwave Symposium i Seattle, USA.

Bättre åkkomfort i bussar

12 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

De senaste åren har kravet på god åkkomfort kommit att bli allt viktigare i utvecklingen av nya stadsbussar. För att kunna möta dessa krav fordras större kunskap om hur konstruktionen av bussar påverkar den miljö som förare och passagerare utsätts för. I en doktorsavhandling vid Chalmers visar Peter Eriksson hur man med virtuella metoder och genom optimering av olika delsystem i bussen kan förbättra åkkomforten genom att minska vibrationerna.