Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Chatt är en del av vardagen för barn

6 juni, 2001 - Stockholms universitet

Vad betyder det för barn att kommunicera via exempelvis e-post och chatt? När barn får berätta om hur de själva använder sig av e-post, chatt och Internet, öppnar sig en fascinerande värld. De kan berätta om hur de lär känna andra människor och får nya erfarenheter, hur de vågar uttrycka sig i sammanhang som de annars aldrig skulle ha mod till eller om hur de kan skapa sig en egen chattidentitet.

>

Demens upptäcks inte

6 juni, 2001 - Linköpings universitet

Många fall av demens hos äldre upptäcks aldrig inom primärvården. Detta är olyckligt, eftersom demens idag kan om inte botas så åtminstone ofta bromsas. Det hävdar den isländska läkaren María Olafsdóttir, som nyligen disputerade vid Linköpings universitet.

>

Svenska mikrorobotar i Discovery

6 juni, 2001 - Linköpings universitet

I höst ska små guldglänsande mikrorobotar från Linköpings universitet kunna beskådas i den amerikanska TV-kanalen Discovery. Mikrorobotarna är så små att de inte är synliga för blotta ögat utan bara kan ses genom mikroskop: en enskild robot är mindre än punkten i slutet av denna mening!

>

Nya professorer vid Stockholms universitet

5 juni, 2001 - Stockholms universitet

Bengt-Erik Bengtsson akvatisk ekotoxikologi, särskilt biotester. Hans forskning handlar om hormonella störningar av miljögifter hos fisk och kräftdjur. Dag Jenssen toxikologisk genetik. Hans forskning handlar bl.a. om hur olika skador på arvsmassan kan repareras. Resultaten har betydelse för bedömning a risken att kemiska ämnen ger upphov till olika sjukdomar, bl.a. cancer. Paul Johannesson data- och […]

>

Våra svavelutsläpp kyler Europas klimat

5 juni, 2001 - Stockholms universitet

Ända sedan industrialismens början har människan släppt ut en ökad mängd växthusgaser och partiklar i atmosfären. Växthusgaserna värmer upp de lägsta luftskikten genom att sända tillbaka en del av den utgående värmestrålningen mot jordytan, den s.k. ’växthuseffekten’. Partiklar, å andra sidan, har en avkylande effekt på jordens yta genom att de reflekterar solstrålning tillbaka till rymden. En del av partiklarnas avkylande påverkan uppstår genom att de gör molnen vitare och därmed mera reflekterande.

>

Långsam återhämtning i försurade vattendrag

5 juni, 2001 - SLU

Trots att mängden försurande svavelutsläpp har minskat under flera decennier, är det först nu som sjöar och vattendrag börjar återhämta sig.
Jens Fölster vid SLU anser dock att det kommer att ta flera årtionden innan våra svenska vatten blir helt återställda. Det visar han i en ny doktorsavhandling vid institutionen för miljöanalys som nyligen presenterades.

>

Mer hållbara kor – viktigt avelsmål

5 juni, 2001 - SLU

Hög mjölkproduktion är ett viktigt mål inom koaveln, men det finns ett dilemma – högmjölkande kor blir sällan gamla, eftersom de ofta har sämre fruktsamhet. Anki Roxström från SLU har undersökt möjligheten att hantera detta ogynnsamma genetiska samband i avelsarbetet. I sitt doktorsarbete
visar hon hur den centrala ko-databasen kan utnyttjas i avel för en mer hållbar svensk mjölkko.

>

Miljöinvesteringar inom skogen ofta lönsamma

5 juni, 2001 - SLU

Skogsindustrin står för 20-25 procent av de totala investeringarna i svensk industri. Det innebär att skogsindustrins investeringar är mycket viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling. Frivilliga investeringar för förbättrad miljö visar sig ofta vara ganska lönsamma för företagen, om dessa medför att de kan ta ut högre priser.
Det framgår av Tommy Lundgrens avhandling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå.

>

Nordisk vetenskaplig kongress om hud- och könssjukdomar

5 juni, 2001 - Göteborgs universitet

7 – 10 juni 2001 hålles kongressen 229th Nordic Congress of Dermatology and Venereology2 på Svenska Mässan i Göteborg. Anordnare är Nordisk dermatologisk förening och mer än 350 hudläkare från Norden deltar.

>

Nytt behandlingsalternativ vid livshotande reumatisk sjukdom

5 juni, 2001 - Göteborgs universitet

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en reumatisk sjukdom som ofta drabbar livsviktiga organ. Idag behandlas svåra fall, där njurarna skadats, med preparat som kan ge allvarliga biverkningar.
I en studie vid Göteborgs universitet har forskare funnit ett nytt behandlingsalternativ.