Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Vår tids besatthet av att leka medeltid

20 september, 2002 - Stockholms universitet

Under sommarlovets sista dagar vimlar det i Visbys gränder av trasgranna gycklare, tiggare, munkar riddare. Sedan starten 1984 har Medeltidsveckan på Gotland utvecklats till den största och mest etablerade mötesplatsen för medeltidsentusiaster från hela Sverige. Hit kommer nära 100 000 besökare: gotlänningar, turister, resande marknadsfolk, musiker och hantverkare, levande rollspelare, medlemmar i det globalt spridda ”Sällskapet för kreativ anakronism” och andra hugade tidsresenärer. Etnologen Lotten Gustafsson skildrar och analyserar festivalen i sin avhandling, som hon i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet. Mellan 1993 och 1998 fältarbetade hon på Gotland i omgångar och dokumenterade Medeltidsveckan, med och utan egen medeltida dräkt.

Varför kollapsar torskbestånden? Umeåforskare ger svar i vetenskaplig tidskrift

20 september, 2002 - Umeå universitet

Plötsliga kollapser i många ekologiska system är snarare regel än undantag. Det visar Lennart Persson, professor vid Umeå universitet, i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Artikeln ger bland annat en förklaring till kollapserna i torskbestånd i olika delar av världen.

Studenters syn på studieframgång

19 september, 2002 - Umeå universitet

Det övergripande syftet med Ewa Anderssons och Tomas Grysells doktorsavhandling är att problematisera studieframgång i högre studier. Studien visar att studenterna definierar studieframgång på ett annat sätt än man tidigre trott.

Hur lät det på Bachs tid?

19 september, 2002 - Göteborgs universitet

Går det att kopiera en orgel med hjälp av modern datateknik som sampling och MIDI? Johan Norrback har i sin avhandling utvecklat en metod för att undersöka och jämföra olika tempereringar som är relevanta för t.ex. Bachs orgelmusik.

Vad händer när Väst möter Öst i dotterbolag?

18 september, 2002 - Umeå universitet

I avhandlingen analyseras hur institutionella aspekter påverkar utvecklingen i ett västföretags dotterbolag i Ukraina. Studien beskriver hur mötet med västföretagets företagsledning ger upphov till identitetsskapande processer bland dotterbolagets anställda.

KOL i Norrbotten – en svårupptäckt rökningssjukdom

18 september, 2002 - Umeå universitet

Bara en knapp tredjedel av dem som uppfyllde kriterierna för KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) hade fått en riktig diagnos, t.ex. kronisk bronkit, emfysem eller något jämförbart. Det visar Mai Lindströms kartläggning av sjukdomens utbredning i Norrbottens län, framlagd i en avhandling vid Umeå universitet.

Nytt avtal KTH – Södertörns högskola ger studenterna attraktivare utbud

18 september, 2002 - Södertörns högskola

Högre kvalitet i utbildningen och ett bredare och attraktivare kursutbud.
Det är drivkrafterna bakom det ramavtal som KTH Syd och Södertörns högskola nyligen ingått. Avtalet innebär att studenter inskrivna vid något av de två lärosätena kommer att få tillgång till fler kurser och till nya mångvetenskapliga utbildningar.

Sjukförsäkringens utformning har betydelse för sjukfrånvaron

18 september, 2002 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Spelar kostnaden för att vara sjukskriven någon roll för hur länge man är borta från arbetet? Skiljer sig kvinnors och mäns sjukskrivningar åt? Beror en minskning i antalet sjukdagar på minskad sjukersättning eller ökad arbetslöshet? Dessa frågor studeras i två rapporter från IFAU: ”Assessing the effect of public policy on worker absenteeism” (även publicerad i ”Journal of Human Resources”) och ”Economic incentives and gender differences in work absence behavior” av Per Johansson och Mårten Palme samt Göran Broström (medförfattare till den sistnämnda rapporten).

Sociala relationer viktiga för lyckat företagande

18 september, 2002 - Örebro universitet

Personliga relationer och nätverk har större betydelse för ett lyckat entreprenörskap än exempelvis skattenivåer och regelverk. Detta visar Martin Lind i sin avhandling ”Det svårgripbara nätverket. En sociologisk studie av företagare i nätverk”.