Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Uppsala universitet breddar verksamheten

18 april, 2002 - Uppsala universitet

Uppsala universitet ska finnas i Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Norrtälje och i Sollentuna. Det beslutade rektor Bo Sundqvist idag. Det är ett första steg i en satsning på nya collegeutbildningar som ska hjälpa grupper som annars inte studerar att komma närmare universitetet.

Stärker samverkan idrottsämnet?

18 april, 2002 - Umeå universitet

Idrottsämnet står i fokus i Inger Karlefors doktorsavhandling. Kan samverkan mellan idrottslärare och lärare i andra ämnen bidra till att idrottsämnet får fler timmar i skolan? Eller kan samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen medverka till att idrottsämnets ställning på skolschemat stärks. Det är några frågeställningar som behandlas i Karlefors avhandling.

Europeisk forskningsportal öppnar för svenska journalister

18 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Genom ett nytt avtal blir Sverige medlem i den europeiska webbtjänsten www.alphagalileo.org vars främsta målgrupp är vetenskapsjournalister. På portalen finns värdefull service för medier, bl a förhandstips från forskningstidskrifter och tillgång till databaser.

Långtidsuppföljning av operation med en ny typ av hjärtklaffprotes

18 april, 2002 - Karolinska Institutet

Resultaten från en långtidsuppföljning av patienter som opererats med en ny typ av aortaklaffprotes har presenterats vid Karolinska Institutet. Studien visar att de opererade har lika god överlevnad som en kontrollgrupp varför patienterna kan anses vara ”botade” från sin hjärtklaffsjukdom.

Alkoholscreening inom företagshälsovården

18 april, 2002 - Karolinska Institutet

Att erbjuda alkoholscreening på arbetsplatsen i samband med en hälsoundersökning vid företagshälsovården är fullt möjligt. Resultaten från en större studie visar att anställda med en högre alkoholkonsumtion har fler sjukdagar men även att måndags- och fredagsfrånvaro inte är tydliga signaler för riskbruk. Skiftarbetare tycks inte dricka mer än dagarbetare, snarare tvärt om för de som arbetar 2-skift. Det finns indikationer på att enbart förfrågan om alkoholvanorna i sig leder till minskat drickande.

Serotoninfunktion och personlighetsdrag vid depression och panikångest

18 april, 2002 - Karolinska Institutet

Nya forskningsresultat visar att depression och panikångest kan ha olika biologiska störningar som underliggande mekanismer. Ett samband finns också mellan den s k serotonerga funktionen och vissa karaktärs- och temperamentsdrag. Undersökningen visar även att rubbningar i årstidsrytm skulle kunna bidra till sårbarheten för affektiva sjukdomar såsom depression eller panikångest.

Det snabba företaget – innovation eller illusion?

18 april, 2002 - Lunds universitet

Innovativa, snabba och lekfulla. Så marknadsfördes Framfab och andra IT-företag som förespråkade den nya ekonomin i mitten och slutet av 1990-talet. I en svindlande fart skulle de lämna den gamla ekonomin i backspegeln. Men hur fungerade det i praktiken? Vad var det egentligen som gick snabbt och vad hände med lekfullheten när kraven och projekten blev allt större? Om detta handlar etnologen Robert Willims avhandling som nu läggs fr

IT-universitetet i Stockholm invigs

17 april, 2002 - Stockholms universitet

Torsdagen den 18 april invigs IT-universitetet i Kista officiellt av utbildningsminister Thomas Östros. Därmed manifesteras det samarbetsavtal som nu finns mellan KTH och Stockholms universitet.

Nytt laboratorium för e-bygg

16 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Ett nytt visualiseringslaboratorium håller på att byggas för e-bygg, centrum för IT i byggsektorn vid Luleå tekniska universitet. Laboratoriet utrustas för simulering av byggprocesser och för kommunikation med ingenjörscentrum över hela världen.
Föreståndare är professor Thomas Olofsson.