Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Europeiskt center för industriell matematik på Chalmers – Handelsminister Leif Pagrotsky inviger 4 september

3 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Som en del i ett tätt kopplat europeiskt nätverk invigs 4 september FCC, The Fraunhofer-Chalmers Research Centre of Industrial Mathematics. Tolv framstående industrimatematiker arbetar nu i centret (år 2004 ska de vara 20). Deras uppgift är att räkna ut hur svensk industri – stora som små företag, inom alla tänkbara branscher – kan bli energisnålare, miljövänligare, kostnadseffektivare och mer innovativa.

Vem får bli katolsk präst?

3 september, 2002 - Göteborgs universitet

Massmedia över hela världen rapporterar fall av olämpliga katolska prästers framfart. Många ställer sig frågan: Vem får egentligen bli präst? Hur går egentligen urvalsförfarandet av prästkandidater till, eftersom uppenbarligen olämpliga kandidater prästvigs? Borde inte psykologutlåtande vara obligatoriskt för prästkandidater?

Eric K. Fernströms pris till Claes Gustafsson

3 september, 2002 - Karolinska Institutet

Eric K. Fernströms pris till yngre särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Karolinska Institutet tilldelas forskare Claes Gustafsson, Institutionen för medicinsk näringslära vid Karolinska Institutet.

Stort internationellt pris till forskargrupp i Lund

3 september, 2002 - Lunds universitet

Professor Catharina Svanborg vid Lunds universitet och hennes forskargrupp i immunologi har fått ett internationellt pris som är värt ca 5 miljoner kronor. Priset delas ut av en stiftelse som finansieras med donationer från läkemedelsföretaget Bristol-Meyer-Squibb.

Ökning av forskarexamina i Sverige

3 september, 2002 - Ökning av forskarexamina i Sverige

Antalet avlagda doktorsexamina vid svenska universitet och högskolor ökade läsåret 2000/01 skriver Nytt Om Nordisk Forskningspolitik. Totalt var antalet ca 2 400, vilket var 14 procent fler än föregående läsår.

Helhetstänkande krävs för effektiv rehabilitering

2 september, 2002 - Göteborgs universitet

De långtidssjukskrivna blir allt fler. Både mänskliga och ekonomiska skäl gör utslagningen i arbetslivet till ett av det svenska samhällets största problem. Men har vi ett allt för ensidigt fokus när vi försöker effektivisera rehabiliteringen av långtidssjukskrivna?

Romanen – kvinnans väg till offentligheten

2 september, 2002 - Göteborgs universitet

Hur kommer det sig att det är kvinnor som för pennan när romanen på 1830-talet erövrar en ny svensk medelklasspublik – trots genrens tvivelaktiga rykte och trots att offentlighet och marknad är männens domäner?

Sveriges första professur inriktad mot samverkan

2 september, 2002 - Örebro universitet

Thomas Tydén är ny adjungerad professor i pedagogik med inriktning samspelet mellan vetenskap och praktik vid Novemus, Örebro universitet. Professuren är den första i landet som är inriktad på den så kallade tredje uppgiften, eller samverkansuppgiften. Tydéns forskningsområde är att utveckla teorier och metoder för hur goda möten ska komma till stånd mellan forskare och olika yrkesverksamma grupper.

Multicenterstudie om återfall efter bröstbevarande kirurgi vid bröstcancer

2 september, 2002 - Karolinska Institutet

I läkare Irma Fredrikssons doktorsavhandling från Karolinska Institutets Institution Södersjukhuset redovisas resultat från en multicenterstudie om lokalrecidiv efter bröst-bevarande kirurgi, där kirurger och onkologer från fem av Sveriges sex sjukvårdsregioner har medverkat.

Europeisk konferens om ozonforskning på Chalmers

30 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Den 2 – 6 september står Chalmers och Göteborg som värdar för en internationell konferens om ozonforskning. Vetenskapligt fokus ligger på orsaker till och konsekvenser av ozonnedbrytning i stratosfären.