Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Matematikprofessor hedras av kvinnligt nätverk

16 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Professor Lars-Erik Persson vid Luleå tekniska universitet har tilldelats en hedersutmärkelse av Nätverket Kvinnor och matematik.
Hedersutmärkelsen är till minne av Louise Petrén, den första kvinnan i Sverige som erövrade folosofie doktorsgrad i matematik.
I motiveringen står bland annat att ”han verkar i kreativ anda och genom konkret handling för att bereda kvinnor möjligheter att studera och forska i matematik”.

Dagens livsmedelskontroll av blåmusslor måste förbättras

15 april, 2002 - Göteborgs universitet

I en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet påträffades
humana virus i Bohusläns blåmusslor i mer än 50 procent av proverna.
Sverige har förhållandevis strikta regler för utsläpp av avloppsvatten men reningsverken tar inte aktivt upp bakterier och virus. Denna studie visar att för att skörda musslor för konsumtion bör man göra enskilda riskanalyser för varje odlingsområde.

Scientists design a tool for detection of rogue molecules ”on the run” in deep space

15 april, 2002 - Chalmers tekniska högskola

A research group of the Microtechnology Centre at Chalmers, MC2, at Chalmers University of Technology in Göteborg, Sweden, has developed an ultra-sensitive device for detecting the presence of organic molecules present in space. Organic material as far away from us as many thousands of light years can be discovered this way. The sensor, which has a world record for sensing low amounts of heat, will be a vital part in satellite systems for the Herschel Mission, a remote sensing satellite project at the European Space Agency planned for launching in 2007.

HPC2N bygger Sveriges första PC-kluster i superdatorklass

12 april, 2002 - Umeå universitet

Ett Linux-baserat så kallat PC-kluster med 240 processorer byggs av High Performance Computing Center North, HPC2N. Det nya datorsystemet, som blir Sveriges kraftfullaste, placeras vid Umeå universitet men kommer att vara tillgängligt för forskare från hela landet.

Stora skillnader i läskunnighet vid skolstart

12 april, 2002 - Linköpings universitet

Sexåringar använder olika strategier för att lära sig skriva och inför skolstarten är det stora skillnader i barnens utveckling av skriftspråket. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om barns möten med skriftspråket.

Fallgropar när IT-system införs

12 april, 2002 - Linköpings universitet

Att införa IT-system i företag och organisationer kräver både tid och resurser. Fallgroparna är många och man måste veta vad man vill ha för att det nya systemet inte ska bli en trojansk häst i företaget.