Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Onsala rymdobservatorium får högt betyg av internationella experter

30 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

De nationella anläggningarna, däribland Onsala rymdobservatorium, har utvärderats av en internationell expertkommitté på uppdrag av Vetenskapsrådet. Utvärderingen ger höga betyg till forskningen vid Onsala och vid MAX-laboratoriet i Lund. Man ger också ganska radikala förslag för anläggningarnas framtid.

Internationell konferens i matematik

30 augusti, 2002 - Karlstads universitet

En rad internationellt kända forskare och professorer från hela världen kommer under tre dagar i början av september att gästa Karlstads universitet. Ämnet som ska avhandlas är kinetisk teori.

Lönesänkningar ovanliga

30 augusti, 2002 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Lönesänkningar är långt ovanligare i Sverige än i andra länder. Det visas i IFAU-rapporten ”Wage policy and endogenous wage rigidity: a representative view from the inside” av Jonas Agell och Helge Bennmarker. Forskarna spårar denna brist på flexibilitet till en kombination av institutionella faktorer (LAS och kollektivavtalens utformning), och mer allmängiltiga faktorer som har att göra med att många företag är rädda för att löneflexibilitet och lönesänkningar leder till dålig arbetsmoral och hög personalomsättning. Rapporten baseras på enkätsvar från 885 svenska personalchefer.

Ålderschock bakom Sveriges tillväxttapp

30 augusti, 2002 - Uppsala universitet

”En demografisk rekyl” så beskriver Bo Malmberg, docent vid Uppsala universitet den nedflyttning i OECDs tillväxtliga som drabbat Sverige mellan 1970 och 2001. Det visar den analys som kulturgeografen Bo Malmberg och nationalekonomen Thomas Lind presenterat vid årets europeiska ekonommöte i Venedig.

Nya beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem

30 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I takt med att industrins utvecklingstider och -kostnader pressas ökar behovet av datormodeller som används för att testa produktens egenskaper, istället för att bygga testserier. I ett projekt på Chalmers, initierat av ABB Corporate Research i samband med utvecklingen av högvoltsgeneratorn PowerFormer har Rickard Bergström på Matematik utvecklat beräkningsmetoder för att förutsäga värmeförluster i generatorer.

Chalmers får Sveriges bästa studenter

30 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Trots att antalet sökande till landets tekniska högskoleutbildningar minskar visar det sig nu när antagningen av de nya studenterna är avslutad att söktrycket till utbildningarna på Chalmers har varit över förväntan. Chalmers har klarat sig mycket bra, bäst av alla landets högskolor, och har högst antagningspoäng för så gott som alla jämförbara utbildningar.
– Det innebär att vi får Sveriges bästa studenter till Chalmers, säger rektor Jan-Erik Sundgren.

Unikt analysinstrument byggs för världsberömt oceanografiskt institut

30 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Cox Analytical Systems AB, som är ett avknoppningsföretag från Chalmers har i dagarna undertecknat ett kontrakt med Southampton Oceanography Centre i England om att konstruera ett instrument för mikroradiografisk och mikrokemisk analys av sedimentkärnor.

Inbjudan till presskonferens: Klart vilka som får medel i nya stamcellsprogrammet

29 augusti, 2002 - Vetenskapsrådet

Torsdag 5 september blir det klart vilka forskare som får bidrag inom ramen för det svenska stamcellsprogrammet. Pengarna kommer från det uppmärksammade avtal på 75 miljoner kronor som slöts i våras med den amerikanska forskningsstiftelsen JDRF och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond.

Internationell konferens om kiselkarbid

29 augusti, 2002 - Linköpings universitet

Den 1-5 september arrangerar Linköpings universitet en internationell konferens om kiselkarbid (SiC) på Konsert&Kongress i Linköping.

Vacker vetenskap

29 augusti, 2002 - Linköpings universitet

Linköpings universitet presenterar utställningen ”Vetenskap och bild”. Det
är en unik exposé av forskningsbilder, forskare och personliga tankar.