Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Flera hedersdoktorer vid Stockholms universitet

22 april, 2002 - Stockholms universitet

Civilekonom Raoul Hasselgren och ambassadör Helga Hernes har utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

SSI stoppar otillåten hantering av radioaktiva ämnen

22 april, 2002 - SSI

Det danska företaget Varian Medical Systems Scandinavia AS har utan tillstånd sålt, transporterat, installerat och utfört service på strålbehand-lingsutrustningar med radioaktiva iridiumstrålkällor (Ir-192).

Enzymer kan berätta vilka näringsämnen som förbrukas i ett visst system

22 april, 2002 - Göteborgs universitet

Mikroorganismer så som till exempel bakterier måste ha tillgång till näring för att kunna växa och dela sig. Kväve är väsentlig näring för alla organismer. Kväve (och fosfat) kan orsaka ökad tillväxt av alger, vass och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. Tillväxten liksom nedbrytningen av döda alger kräver syreförbrukning, som kan leda till så kallade döda bottnar. Det kommunala avloppsvattnet som innehåller kväve måste renas från kväve innan det släpps ut i havet.

Studier av genetiskt identiska modellorganismer kan öka vår kunskap om cancer

22 april, 2002 - Göteborgs universitet

I avhandlingen beskrivs en typ av tumörer som har uppkommit genom exponering av ett polycykliskt kolväte med namnet DMBA. DMBA har vissa kemiska egenskaper som påminner om de cancerframkallande ämnen som finns i till exempel tobaksrök. Genom genetisk analys av tumörer som uppkommit i avkomman från en korsning mellan två inavlade råttstammar kunde flera störda regioner i råttans genom identifieras. Dessa förändrade regioner kan förväntas innehålla förändrade gener som bidragit till uppkomsten av tumörerna.

Cancer i Sverige – tre nationella studier visar på uppväxtmiljöns betydelse

22 april, 2002 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört förekomsten av cancer hos första och andra generationens invandrare i Sverige. Resultaten visar tydligt att livsstilsfaktorer under uppväxten har avgörande betydelse för risken att få cancer senare i livet. Resultaten presenteras i tre vetenskapliga artiklar i kommande nummer av International Journal of Cancer.

Viktigt att spara tunntarmen

22 april, 2002 - Göteborgs universitet

Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet är först med att i en studiemodell visa var i tunntarmen upptaget av gallsyror äger rum. Studien visar att mesta upptaget av gallsyror görs i sista delen av
tunntarmen som alltså, om möjligt bör sparas vid kirurgi.

Ny metod ger snabbare svar om EPO-doping

22 april, 2002 - Uppsala universitet

Mot bakgrund av de många dopingfallen i senaste vinter-OS har det framförts krav på ökad dopingkontroll. Att kunna avslöja till exempel EPO-doping handlar om att kunna mäta små förändringar i proteiners struktur. Den metod Maria Lönnberg utvecklat och prövat i sitt avhandlingsarbete skulle bland annat kunna användas för en mer kostnadseffektiv dopingkontroll.

Uppsalajurister tog Europasilver i folkrättstävling

19 april, 2002 - Uppsala universitet

Ett lag juriststudenter från Uppsala har åter haft stora framgångar i den ansedda Europatävlingen i folkrätt, Telders International Law Moot Court Competition, och lägger nu en andraplats till raden av tidigare topplaceringar.

Nu kan du zooma in barndomsmiljöerna

19 april, 2002 - Lunds universitet

Var låg den där träddungen på gården där du växte upp? Hur långt var det till grannhuset och hur såg det ut? Barndomsmiljöerna finns kanske inte längre kvar – och ändå gör de det. Ty i slutet av 1930-talet flygfotograferades hela Skåne kilometer för kilometer från 4 600 meters höjd. Bilderna innehåller mycket information. Inom kort gör GIS-Centrum vid Lunds universitet materialet tillgängliga för allmänheten på Internet.