Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Sökandet efter liv i rymden

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Professor Ken Nealson håller en föreläsning om sökandet efter liv i universum den 17 september.

Hans Wigzell utsedd till America’s Swede of the Year

27 augusti, 2002 - Karolinska Institutet

Professor Hans Wigzell, rektor för Karolinska Institutet, Stockholm, och världsledande inom immunologi, har tilldelats hedersbetygelsen America’s Swede of the Year av Swedish Council of America.

Hur köper stora svenska företag sin utbildning?

27 augusti, 2002 - Luleå tekniska universitet

”Vi ska koncentrera oss på kärnversamheten”.
Känns uttalandet igen?
Faktum är att allt fler företag väljer just den strategin för att på så sätt öka sin konkurrenskraft.
Ett resultat av detta är att företagen köper olika former av tjänster i stället för att utföra dem själv – exempelvis vidareutbildning för personalen.

Varför stannar bussen när jag inte ska stiga av?

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Att bilda sig en uppfattning om att andra människor känner och tänker och att känslor och tankar påverkar hur man agerar (s.k. theory of mind) är centralt för förståelsen av mänskligt beteende.

Hur blir man svensk?

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Vad gör en person svensk? Blir man svensk om man kan tala svenska? Räcker det att vara född och uppvuxen i Sverige för att man skall vara en ’riktig’ svensk? Kan en invandrare någonsin bli en ’äkta’ svensk? Detta är frågor av stor betydelse idag då kraven på svenskt medborgarskap åter diskuteras i Sverige. Det är också frågor som är i fokus i Anita Brnics avhandling Speaking of Nationality: On Narratives of National Belonging and the ’Immigrant’.

Årlig konferens om funktionsgenomik i Göteborg

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Nu kommer konferensen där vi kan få svar på följande frågor:
Hur stor del av hur livsprocesserna är för vetenskapen fortfarande gåtfulla?
Vilka tekniker och arbetssätt kan hjälpa oss till snabbare kunskap kring det okända?
Finns gränser för vad vi kan mäta och teoretiskt behandla?

EU-MILJONER TILL BildMuseet i Umeå

27 augusti, 2002 - Umeå universitet

BildMuseet har beviljats omkring 7,5 miljoner kronor för ett treårigt projekt inom ramen för EU:s program Kultur 2000. Projektet Visual Community Network bygger på ett samarbete mellan konsthallar/museer i fem länder.

Ny viktig resurs för västsvenska forskare

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

På onsdag, den 28 augusti, slår en ny enhet, ”The SWEGENE Proteomics Core Facility”, officiellt upp portarna här i Göteborg. Syftet är att ge regionens forskare tillgång till utrustning och kompetens inom området storskalig proteomik.

Första vårdprofessorn forskar om patienternas delaktighet

26 augusti, 2002 - Örebro universitet

Margareta Ehnfors är Örebro universitets första professor i vårdvetenskap. Professuren har inriktning mot omvårdnadsinformatik. Det betyder att fokus ligger på patientens medverkan och upplevelser samtidigt som Ehnfors studerar hur och inom vilka områden IT kan användas i direkt vårdarbete, till exempel i en elektronisk patientjournal med en sammanhållen information som utgår från patienten.