Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Klartecken till forskarskola om vuxnas lärande

21 juni, 2001 - Linköpings universitet

En forskarskola om vuxnas lärande har fått klartecken till drygt 5,5 miljoner kronor från den nya utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet.

>

RadioSphere – teknik som gör ditt Internet mobilt

21 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Satsningen RadioSphere lanseras nu inom Mäkitalo Research Centre på Luleå tekniska universitet.

RadioSphere är en sammanhållande satsning med syfte att göra ditt Internet mobilt med ett kraftigt förbättrat pris per prestanda, vilket kommer att revolutionera användningen av trådlös access.

>

Åskforskarna – sommarjobbar för högtryck

21 juni, 2001 - Uppsala universitet

Att vara så nära åskvädrets centrum som möjligt – men helst utan att träffas av blixten – det är åskforskarnas mål när de nu utrustar en mobil fältstation för att kunna registrera åskknallarnas radiovågor.

>

Första pengarna till konstnärligt FoU

20 juni, 2001 - Vetenskapsrådet

Närmare elva miljoner kronor har nu delats ut till sex kollegier inom konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete, FoU. Dessutom har tre planeringsbidrag delats ut. Utgångspunkten har varit den konstnärliga processen och att föra samman konstnärliga utövare och forskare till ett fruktbart samarbete.

>

Ny kartläggning av äldre-och handikappomsorg

20 juni, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Liksom andra verksamheter är även kommunernas äldre- och handikappomsorg utsatt för ett starkt förändringstryck. Forskaren Maria Wolmesjö vid Växjö universitet ska undersöka samspelet från beslut till genomförande och vad de innebär för berörda mellanchefer.

>

Bladgallmygga på svarta vinbär: Bräcklig resistens i vissa sorter

19 juni, 2001 - SLU

Vinbärsbladgallmyggans små larver veckar och vrider unga blad med sina gallbildningar. Enligt en doktorsavhandling vid SLU är de flesta vanligt odlade sorterna av svarta vinbär mottagliga för angrepp, medan enstaka sorter, t.ex. Storklas och Korpikylä, är resistenta mot vissa typer av insekten. Samtidigt finns det resistensbrytande typer av gallmyggan, vilka kan angripa även de resistenta sorterna. Detta sammantaget gör att angreppsgraden kan variera mycket mellan olika odlingar.

>

Nedärvning av hundars sjukdomar

19 juni, 2001 - SLU

Med hjälp av kennelklubbens register har Lennart Swenson, forskningsassistent vid SLU, kunnat studera hur sjukdomar nedärvs i olika hundraser. Han betonar i sin avhandling att hundars hälsa är beroende av rasspecifika avelsstrategier.
Då är det möjligt att förhindra spridning av nya hälsoproblem samtidigt som de störningar som redan förekommer går att ta hand om.

>

Nya SLU-rön i Nature: Trädens rotandning viktigare än väntat för skogarnas kolbalans

19 juni, 2001 - SLU

Försök med ringbarkning av träd i stor skala i Vindelns försökspark, som hör till SLU, visar att respirationen från rötter och deras mykorrhizasvampar svarar för så mycket som halva markrespirationen, det vill säga hälften av avgivningen av koldioxid från marken. Experimentet visar också att transporten av kolhydrater från trädkronorna ner till rötterna sker inom någon dag, betydligt snabbare än man tidigare känt till.

>

Telemedicin kan stärka primärvården

19 juni, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kommer att förstärka primärvården, ge patienten större möjligheter till avancerad vård i hemmet och underlätta personalrekryteringen. Det är några av telemedicinens många positiva effekter för svensk sjukvård som socialminister Lars Engqvist angav i när
han under måndagseftermiddagen inledde den sjätte internationella konferensen i telemedicin i Uppsala. Konferensen samlar cirka 300 deltagare från 40 länder och pågår till och med torsdag denna vecka.

>

SKI till regeringen: KBS-3-metoden är mest realistisk SKB:s program uppfyller kraven

19 juni, 2001 - SSI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, konstaterar i ett yttrande till regeringen att aktiebolaget Svensk Kärnbränslehantering SKB:s redovisning av sitt Forsknings- Utvecklings- och Demonstrationsprogram FUD-98 med kompletteringar i allt väsentligt uppfyller kraven som ställs såväl i fråga om metodval, platsval och platsundersökningsprogram.