Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Umeå universitet blir trådlöst

9 april, 2002 - Umeå universitet

Umeå universitet har byggt upp ett trådlöst nätverk på centrala delar av campus för att ge studenter möjlighet att koppla sig mot universitetets datornät och Internet.

Vår självbild påverkas mest av vår mamma

9 april, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen undersöker den roll önskningar och självbild har i människors relationer. Dessa skiljer sig beroende på hur personligheten är organiserad.

Skytteanska priset till Sidney Verba

9 april, 2002 - Uppsala universitet

Världens ledande valforskare, Sidney Verba, professor i statskunskap vid Harvard University, USA, har tilldelats skytteanska priset för år 2002 för sin ”inträngande empiriska analys av det politiska deltagandet och dess betydelse för demokratins funktionssätt”. Skytteanska priset är på 400 000 kronor och ett av de största i samhällsvetenskaperna.

Dike eller inte dike – det är frågan

9 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Vad är ett bra dike? Stannar föroreningarna kvar i diket eller rinner de rakt igenom? Är diken billiga i jämförelse med ledningar? Dessa frågor har Magnus Bäckström svarat på i doktorsavhandlingen ”Grassed swales for urban storm drainage.” Disputationen sker den 12 april.

30% mer effektivitet när chefskapet fungerar

9 april, 2002 - Stockholms universitet

En chef ska inte endast visa resultat och se till att personalen trivs och utvecklas. En chef ska även driva, stödja och initiera förändring i organisationer. Detta ställer krav på chefen att vara en rollkonstnär. Flera chefer förväntas vara mer ledare än chef. Detta visar Jouko Arvonen, som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Ny metod att mäta med ultraljud

8 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Anta att du skadat ditt ben och det måste repareras med ett inplantat, ett ben-cement. Du ligger på operationsbordet och väntar på att bencementet ska härda. En metod att med ultralljud mäta hur lång tid det tar, har Johan Carlson presenterat i sin avhandling ”Ultrasonic Characterization of Materials and Multiphase Flows”. Han disputerar den 11 april.

Majoritet bland abortsökande är gifta/sambo och har redan barn

8 april, 2002 - Umeå universitet

De flesta abortsökande kvinnor och män lever i relativt stabila och långvariga parrelationer och har en fungerande ekonomi. Det framgår av en avhandling som försvaras den 19 april av Anneli Kero, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet.

Unik satsning på forskningssamarbete med u-länder

8 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Pressmeddelande från Sida och Vetenskapsrådet:

För att stimulera samarbete mellan svenska forskare och forskare i u-länder har ett helt nytt forskningsprogram skapats: Swedish Research Links. Programmet är riktat mot de mer resurstarka u-länderna som finns i Asien, Mellanöstern och Nordafrika. I ett inledande skede satsas omkring tio miljoner kronor per år.

Ny studie om nolltaxa på Öresundsbron

8 april, 2002 - Lunds universitet

Om nolltaxa infördes på Öresundsbron skull biltrafiken efter några år vara lika livlig som på en typisk motorväg i ett storstadsområde; bron skulle per dygn trafikeras av ca 35 000 fordon mot 10 000 i dagsläget. Men även utan en sänkning av broavgiften skulle den ekonomiska och kulturella integration som påbörjats i Öresundsregionen fortsätta. Frågan om broavgiftens storlek är framför allt en fråga om i vilken takt integrationen bör äga rum. Det är en av slutsatserna i en ny vetenskaplig utredning om nolltaxan och dess effekter som presenterades nyligen på Handelshøjskolen i Köpenhamn.