Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Folkhälsovetenskap i Umeå lockar studerande från världen

18 juni, 2001 - Umeå universitet

Sedan 1991 har 150 studenter från fler än 30 länder tagit magisterexamen i folkhälsovetenskap vid enheten för epidemiologi vid Umeå universitet.

Denna sant kosmopolitiska utbildnings- och forskningsmiljö har Sveriges enda fullt utbyggda engelskspråkiga magisterprogram i ämnet. I höst inleder man sitt tionde läsår med ett nytt engelskt namn: ”Umeå International School of Public Health”, nu fastställt av universitetsstyrelsen.

>

Telemedicinkonferens öppnas av socialministern

18 juni, 2001 - Uppsala universitet

I dag inledde socialminister Lars Engqvist den sjätte
internationella konferensen i telemedicin som äger rum i Uppsala under fyra dagar. Konferensen samlar drygt 280 deltagare och några av världens ledande experter kommer att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv.

>

Första pengarna till utbildningsforskning

18 juni, 2001 - Vetenskapsrådet

Sammanlagt tolv forskningsprojekt, tre forskarskolor och 23 projektplaneringar får närmare 16 miljoner kronor av den nya utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet.
– Glädjande är att det kommit ansökningar från praktiskt taget alla universitet och högskolor och att merparten har tydliga planer på nätverksbyggande mellan de olika lärosätena, säger Berit Askling huvudsekreterare i kommittén.

>

Redo för SUCCESS

18 juni, 2001 - Stockholms universitet

Dan-Anders Lidholm har nyligen utsetts till ny VD för Stockholm University Center for Continuing Education and Study Services, SUCCESS AB. Dan-Anders Lidholm kommer närmast från AstraZeneca AB där han varit chef för företagets strategiska kompetensförsörjning. I hans långa karriär ingår bland annat en doktorsexamen i mikrobiologi vid Stockholms universitet, postdoktorala studier vid Washington University School […]

>

EIS-lab i Luleå får 11 miljoner till forskning och samarbete

15 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets avdelning EIS-lab fick på fredagen ett anslag på 11,4 miljoner kronor för forskning och samverkan med företag i Norrbotten och Västerbotten.

– Det är mycket glädjande att universitetet på det här sättet kan stötta de här framtidsområdena i regionen, säger professor Jerker Delsing.

>

Snöman ny sorts hedersdoktor i Luleå

15 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Förnämliga företrädare för mineral, musik och is-turism har utsetts till nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Nytt för i år är att en av hedersdoktorerna – företagaren Yngve Bergqvist, Ishotellet i Jukkasjärvi – utsetts gemensamt av båda fakulteterna.

>

Första professorn i engelska vid Örebro universitet

15 juni, 2001 - Örebro universitet

Cornelia Ilie är ny professor i engelska vid Örebro universitet. Cornelia Ilies främsta forskningsområde är retoriken i den parlamentariska debatten och då främst politikers argumentationsstrategier i Sveriges, Englands och Polens parlament. Hon arbetar även med ett forskningsprojekt där argumentationsmönster i akademiska texter undersöks.

>

Internationell konferens om inlandsisar

14 juni, 2001 - Stockholms universitet

Hur inlandsisar växer till och under vilka förutsättningar det sker kommer att diskuteras vid en konferens på
Idre Fjäll i Dalarna18 – 21 juni.

>

Sveriges första professor i ballastteknologi

13 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Fil dr Karel Miskovsky har utsetts till adjungerad professor i bergteknik med inriktning på ballastteknologi vid Avdelningen för bergteknik, Luleå tekniska universitet. Tjänsten finansieras av Rut och Sten Brands fond för bergteknikens främjande.

>

Toppmöte i Stockholm om europeisk civillag

12 juni, 2001 - Stockholms universitet

Den politiska frågan om harmonisering av EU-ländernas lagstiftning är kontroversiell. Men medan politikerna tvekar arbetar ett 50-tal europeiska civilrättsprofessorer sedan 1999 i tysthet på att skapa en gemensam civillag.