Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Sökandet efter liv i rymden

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Professor Ken Nealson håller en föreläsning om sökandet efter liv i universum den 17 september.

Hans Wigzell utsedd till America’s Swede of the Year

27 augusti, 2002 - Karolinska Institutet

Professor Hans Wigzell, rektor för Karolinska Institutet, Stockholm, och världsledande inom immunologi, har tilldelats hedersbetygelsen America’s Swede of the Year av Swedish Council of America.

Hur köper stora svenska företag sin utbildning?

27 augusti, 2002 - Luleå tekniska universitet

”Vi ska koncentrera oss på kärnversamheten”.
Känns uttalandet igen?
Faktum är att allt fler företag väljer just den strategin för att på så sätt öka sin konkurrenskraft.
Ett resultat av detta är att företagen köper olika former av tjänster i stället för att utföra dem själv – exempelvis vidareutbildning för personalen.

Första vårdprofessorn forskar om patienternas delaktighet

26 augusti, 2002 - Örebro universitet

Margareta Ehnfors är Örebro universitets första professor i vårdvetenskap. Professuren har inriktning mot omvårdnadsinformatik. Det betyder att fokus ligger på patientens medverkan och upplevelser samtidigt som Ehnfors studerar hur och inom vilka områden IT kan användas i direkt vårdarbete, till exempel i en elektronisk patientjournal med en sammanhållen information som utgår från patienten.

Chalmerister i rymdnära experiment ovanför Bordeaux

26 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

På onsdag, 21 augusti, ger sig fyra chalmerister till Bordeaux i Frankrike för att göra ett experiment i tyngdlöst tillstånd. Experimentet genomför de i ett större flygplan som ska följa en parabelbana och låta teknologerna falla fritt från 13 000 meters höjd ner till 7000 meter.

Internationellt pris till forskarstuderande vid Chalmers

26 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Forskarstuderande Christian Fager vid Institutionen för Mikroelektronik vid Chalmers har vunnit 1:a pris i ”Best Student Paper”. Det gjorde han i stark konkurrens bland 24 nomineringar från mer än 200 ordinarie bidrag vid konferensen IMS 2002 International Microwave Symposium i Seattle, USA.

Chalmersforskare inbjudna till FN:s världskonferens i Johannesburg

26 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

De båda chalmersforskarna professor Christian Azar och docent John
Holmberg har blivit inbjudna att hålla seminarium under världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling. Det sker efter att de skrivit en rapport om tillväxtens frikoppling från miljöpåverkan, så kallad decoupling, beställd av miljövårdsberedningen.