Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Klimatförändringar syns i skandinaviska träd

4 december, 2001 - Stockholms universitet

Borrkärnor tagna i 500 år gamla jämtländska tallar visar att trädringarna speglar skandinaviska klimatvariationer väldigt tydligt. Tallarna reagerar på förändringar i nederbörd och temperatur, och genom att mäta årsringarnas tjocklek kan man få en bild av hur klimatet varierat de senaste århundradena. Detta visar HansLlinderholm i sin en doktorsavhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Nya modeller kan förutsäga vedens kvalitet

4 december, 2001 - SLU

Stamdiameter, antal årsringar och växtplatsens klimat är viktiga faktorer för att kunna förutsäga vedens egenskaper hos gran och tall. Det visar Lars Wilhelmsson, SkogForsk, som framlägger sin avhandling vid SLU. Han har utvecklat nya modeller för att kunna förutsäga exempelvis veddensitet och kärnvedsdiameter före avverkning.

Vilhelmina och MRF Assitsance

4 december, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen belyser en för Vilhelmina kommun stor och ovanlig företagsetablering och hur den kom att tas emot av de ungdomar som anställdes i företaget.

Hur klarade bönderna kring Kinnekulle sin försörjning på 1700-talet?

4 december, 2001 - Göteborgs universitet

De bodde i en trakt där jordbruket inte var särskilt välutvecklat och där adeln ägde en god del av jorden. I en doktorsavhandling från Ekonomisk-historiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg, beskriver Lage Rosengren hur befolkningen kring Kinnekulle klarade de svåra åren i slutet av 1700-talet tack vare de binäringar som berget gav upphov till.

Konflikter mellan sälar och yrkesfiske

4 december, 2001 - Göteborgs universitet

Konflikten mellan sälar och yrkesfiske i svenska vatten är mångfacetterad. Sven Gunnar Lunneryd har studerat sälar sedan 1988, och försvarar sin doktorsavhandling om hur sälar påverkar yrkesfisket. Disputationen hålls på
Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad, fredag den 7 december 2001 kl 10.00.

TWAR-bakterier och blodfett kan öka risken för hjärtinfarkt

4 december, 2001 - Umeå universitet

En infektion med bakterien Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan förstärka de negativa effekterna av en hög nivå av blodfettet Lp(a) när det gäller risken för åderförkalkningssjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt. Det framgår av en avhandling som Christine Ahlbeck Glader försvarar vid Umeå universitet den 14 december.

Nya material ger renare miljö

4 december, 2001 - Luleå tekniska universitet

Genom användning av keramiska fiberkompositer kan flygplansmotorer bli mer miljövänliga. Materialet klarar högre temperaturer än de metalliska superlegeringar som används idag och kan därigenom öka verkningsgraden i brännkammaren.

Klart med etiska regler för svensk stamcellsforskning

4 december, 2001 - Expertsvar

Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till etiska riktlinjer för stamcellsforskning. I korthet innebär riktlinjerna att forskarna får ta stamceller från embryon som inte längre är användbara, eller ska användas, för vidare IVF-behandling. Dessutom bedöms att skapandet av embryon genom somatisk kärnöverföring (”terapeutisk kloning”) för att få tillgång till stamceller, kan vara etiskt försvarbart. Detta eftersom de behandlingsmässiga vinsterna på sikt kan vara stora. Kärnöverföring kan dock för närvarande inte tillåtas p g a det rådande rättsläget. Vetenskapsrådets styrelse föreslår vissa lagändringar.

Interaktion mellan forskare, företagare och riskkapitalister – kärnan i bioteknikbaserat företagan

4 december, 2001 - Karolinska Institutet

Framstegen inom bioteknisk forskning skapar nya förutsättningar att öka människors livskvalitet. Det sker genom att upptäckter tas tillvara och vidareutvecklas till applicerbara produkter och processer. Individer och företag knyter stora förhoppningar till att kunna förverkliga denna potential och många nationer strävar efter att bli framgångsrika inom bioteknikindustrin. Trots att industrin är på framväxt finns det […]