Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Läkartidningens pris till Göteborgsforskare

5 april, 2002 - Göteborgs universitet

Professor emeritus Calle Bengtsson vid Sahlgrenska akademin fick tillsammans med sina medförfattare pris för bästa artikel år 2001 i kategorin eget arbete av Läkartidningens jury.

Unik medicinutbildning på distans

4 april, 2002 - Uppsala universitet

Nu kan du studera medicinska ämnen på distans och halvfart. Programmet heter Medicinsk vetenskap, leder fram till en magisterexamen och ger den studerande en god överblick över människokroppen, sjukdomar, diagnostiska metoder och behandlingar – kunskaper som annars återfinns enbart inom läkarutbildningen.

Viktigt vägval för svensk forskning

4 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Bilden är tydlig i Vetenskapsrådets kommande studie av finansieringssituationen för svensk forskning. Hur beräkningarna än görs så har de faktiska resurserna till forskning vid universitet och högskolor stått stilla eller minskat under 90-talet. Offentliga, huvudsakligen statliga, medel minskade med 1,6 miljarder kronor. Och det samtidigt som omvärlden investerat allt mer i forskning.
– Forskning är en stark utvecklingskraft och utslagsgivande för att på sikt behålla och öka välfärden såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Nu behövs en kraftig nysatsning på forskning för att behålla den svenska tätpositionen, säger Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Hur kan barn med utagerande beteendestörningar bli hjälpta av psykoterapi?

4 april, 2002 - Stockholms universitet

En stor del av de barn som kommer till barn- och ungdomspsykiatrins mottagningar är pojkar med utagerande beteende. Deras svårigheter förvärras ofta med tiden och i uppföljningsstudier har det visat sig att många i vuxen ålder har allvarliga problem med psykisk hälsa och social anpassning. Hur kan den barnpsykoterapeutiska kompetens som finns bäst användas för att hjälpa utagerande barn? Den frågan undersöker psykologen och psykoterapeuten Pia Eresund i en doktorsavhandling som hon i dagarna lägger fram vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Fler vuxna ökar hotet mot miljön

4 april, 2002 - Uppsala universitet

Under de senaste femtio åren har en stadig ökning av antalet barn fyllt på världens befolkning. Den trenden är nu bruten och den vuxna befolkningen ökar i stället sin andel. En större andel vuxna är också ett ökat hot mot miljön. För att uppmärksamma detta problem och öka insikterna om sambandet mellan befolkning och miljö, startar hösten 2002 en ny kurs vid Uppsala universitet.

Har politiker blivit den nya aristokratin? Seminarium på Södertörns högskola 8 april

4 april, 2002 - Södertörns högskola

” Det mesta är möjligt i politiken, också att slå sig fram på egen hand, men å andra sidan finns det ingen bättre katapult än släktskap, äktenskap och vänskap med folk som redan arbetar i apparaten.” Citatet är ett utdrag ur journalisten och samhällsdebattören Anders Isakssons bok ”Den politiska adeln – Politikens förvandling från uppdrag till yrke” som ges ut av Wahlström & Widstrand i dagarna.

Ny utbildning ger både magisterexamen och lärarexamen

4 april, 2002 - Stockholms universitet

Stockholms universitet är djupt oroad över att det utbildas för få gymnasielärare. Bristen är mycket stor vad beträffar lärare i naturvetenskap/matematik och i vissa språk.

Stöd till föräldrarna viktigt vid ADHD hos förskolebarn

3 april, 2002 - Umeå universitet

Det behövs stödformer och behandlingsinsatser som stöttar föräldrar till förskolebarn med ADHD till att utveckla fungerande strategier i sin roll som fostrare. Det skriver Christina Kadesjö i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 april.

Konstnären Paul Burman och hans ’’osynliga’’ verk

3 april, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar konstnären Paul Burman (1888-1934), som föddes i en baltisk-tysk familj och bodde hela sitt liv i Estland. Hittills har Paul Burmans måleri och grafik i den estniska konsthistorieskrivningen och utställningspolitiken presenterats och behandlats i ett begränsat perspektiv och en stor del av hans produktion i konstmuséernas samlingar har aldrig varit tillgängliga för allmänheten.

Matematisk modellering av kompositmaterial

3 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

När man lägger ihop två eller flera material blir det en komposit.

Om man vet de ingående materialens egenskaper kan man genom olika matematiska modeller beräkna den på så sätt uppkomna kompositens egenskaper.