Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Tolvfingertarmen –- magens miljöförbättrare

19 december, 2000 - Göteborgs universitet

För att befrämja den kemiska miljön i magsäcken när man fastar eller sover
pumpar tolvfingertarmen hos friska människor periodvis baklänges. Den
irriterande gallan styrs då till gallblåsan medan gynnsamma ämnen förs in
mot magsäcken. Vanliga sömnmedel rubbar inte tolvfingertarmens
ändamålsenliga bakåtpump.

>

Med ny utredningsmetod undviks onödiga prostataoperationer

18 december, 2000 - Göteborgs universitet

Antalet prostataoperationer och annan behandling mot godartad
prostataförstoring kan minskas och specialanpassas genom nya
utredningsmetoder. Dessutom kan risken för inkontinens avslöjas genom
simulerad operation.

>

Depression hos äldre leder till självmord

15 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige tar ungefär 400 personer som är över 65 år livet av sig varje år.
Detta motsvarar en fjärdedel av alla självmord som äger rum i landet.
Resultat från forskningsprojektet 2Självmord hos äldre2 visar att de flesta
äldre människor som begår självmord lider av en psykisk sjukdom, oftast
depression.

>

Teknikfixerad bredbandsdebatt: En lösning som söker problem

15 december, 2000 - Linköpings universitet

– Dagens bredbandsdebatt är alltför fixerad vid tekniken. Den kan vara en lösning på alla möjliga problem. Men vilka avgör vi som användare.
Det säger Elin Wihlborg, som lägger fram sin avhandling ”En lösning som söker problem”, vid Tema Teknik och socia

>

Skogsbesök fortfarande populärt hos svenskar

14 december, 2000 - SLU

Trots att få svenskar plockar bär idag, besöker vi skogen lika ofta som för
tjugo år sedan. Men sträckan från bostaden får inte vara för lång. För att
få många besök ska skogen helst finnas inom promenadavstånd. Lisa Hörnsten
vid SLU har studerat svenska folkets rekreationsvanor.

>

Struktur hos protein leder till bättre medicin

14 december, 2000 - SLU

I kroppen finns proteiner som aktiverar läkemedel. För att få fram
mediciner med bättre effekt, krävs kunskap om hur proteinerna ser ut och
fungerar. I en avhandling från SLU kartläggs för första gången några av
dessa proteiner hos högre stående organismer.

>

Snarkning med andningsuppehåll orsakar hjärt-kärlsjukdom

14 december, 2000 - Göteborgs universitet

Det finns ett starkt orsakssamband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar
som högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Sambandet är oberoende av ålder,
övervikt, rökning, diabetes och höga blodfetter. Därför bör snarkare med
andningsuppehåll under sömn behandlas i förebyggande syfte.

>

Umeforskare publicerar nya rön om diabetes

14 december, 2000 - Umeå universitet

Helena Edlunds forskargrupp vid Umeå universitet publicerar i dagens nummer av den ansedda tidskriften Nature ett viktigt bidrag till förståelsen av hur åldersdiabetes uppkommer.

>

Produktiv kommunikation är centralt i projektarbete

13 december, 2000 - Göteborgs universitet

Projekt är en allt vanligare arbetsform i företag och förvaltningar. Inte
sällan ses det som en väg att göra det nya och annorlunda som skall ge
bättre resultat. I framgångsrika projekt fyller kommunikationen en central
roll. I en doktorsavhandling som läggs fram vid Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet den 15 december, har Ewa Wikström identifierat två
framgångsrika sätt för projektgrupper att kommunicera – den avgränsade
dialogen och det vidöppna samtalet.

>

Världsunikt register bidrar till lyckade höftledsoperationer

13 december, 2000 - Göteborgs universitet

Nationalregistret för Höftledsplastiker har funnits i över tjugo år och med
över 200 000 patienter registrerade har det blivit världsunikt.
Årligen redovisas resultatet för olika typer av proteser och olika
operationstekniker för hela Sverige. Detta har bidragit till en exceptionell
kvalitetsförbättring och andelen omoperationer är mycket låg vid en
internationell jämförelse.