Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Skatter styr avverkningsnivåer i den svenska skogen

18 april, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den 27 april lägger nationalekonomen Sune Håkansson fram sin licentiatavhandling ”Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket”. I avhandlingen analyseras skattereglernas, och då i synnerhet räntefördelningens, effekter på det svenska skogsbruket. Med utgång i det sk Faustmann-Pressler teoremet visar Håkansson att ändringar i skogsbeskattningen under 1990-talet påverkar skogsavverkningen på ett avgörande sätt.

>

Vinddrivna interna vågor viktiga för havets dynamik

17 april, 2001 - Göteborgs universitet

Turbulenta flöden är vanligt förekommande i naturen, och förekommer exempelvis i atmosfärens gränsskikt (nära marken), i havsströmmar, i floder, eller i strömningen kring en flygplansvinge. Det är viktigt att kunna beskriva effekten av turbulens i vätskor (i atmosfären eller i havet), eftersom den styr hur vätskan blandas. Blandningen är i sin tur viktig att känna till eftersom den påverkar exempelvis ytvattentemperatur, värmetransporter i havet och i atmosfären, molnbildning och nederbördsmängd.

>

Norrbottensstudie om snarkning som sjukdomsymtom

17 april, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 27 april försvarar Lars-Gunnar Larsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling som visar att 18 procent av männen och 7 procent av kvinnorna har problem med snarkning eller andningsuppehåll under sömnen av den omfattningen att det oroar anhöriga. Snarkande kvinnor remitteras inte vidare för utredning i samma usträckning som snarkande män.

>

Nya professorer vid Stockholms universitet

17 april, 2001 - Stockholms universitet

Christian Diesen, processrätt Han har företrädesvis sysslat med bevisvärdering, särskilt i brottmål, och givit ut ett tiotal böcker i ämnet, men har också sysslat med asylrätt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmän som domare. Han föreläser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, åklagare och advokater och bygger större delen av […]

>

Barn som enbart ammas har bättre infektionsskydd

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Barn som enbart får modersmjölk under de första fyra till sex månaderna
efter födseln har mindre risk för infektioner. Det visar Clara Aarts, som i
sitt avhandlingsarbete redovisar studier av mammors amningsmönster och
barnens hälsa.

>

Förbättrade beräkningsmetoder för magnetresonansspektroskopi

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Beräkningsmetoder för att karakterisera frekvensinnehållet i data och för
att analysera innehållet i magnetresonanssignaler behandlar Tomas Sundin i
sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Metoderna kan speciellt användas inom medicinsk forskning där kvaliteten på insamlade data ställer stora krav på
beräkningsalgoritmerna.

>

Vägar att förhindra utvecklingen av ungdomsdiabetes

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Graviditetshormonet prolaktin och en nyupptäckt cytokinhämmare kan motverka
både högt blodsocker och inflammation i bukspottkörteln i den tidiga
utvecklingen av ungdomsdiabetes och skulle därmed kunna användas för att
förhindra sjukdomen. Det visar Uppsalaforskaren Maria Holstad i sin avhandling.

>

Genererande program gör jobbet

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett sätt att förenkla arbetet med mjukvara är automatisk generering av datorprogram. Detta sker med hjälp av partialevaluering. I sin doktorsavhandling vid Chalmers har Rogardt Heldal vidareutvecklat denna teknik till att hantera fler delar programspråket än tidigare.

>

Hamnar viktiga för effektivare transporter

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Godstransporter är mycket viktiga i samhället och det finns en potential för förbättringar av godstransportsystemen. Hamnarna är den del av systemet där det finns möjlighet att uppnå avsevärda framsteg. Om man kan förbättra hanteringen i hamnarna så kommer hela transportsystemet att bli effektivare.