Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Framtidens forskningsledare förstärker LTH:s satsning på InfoCom

24 september, 2001 - Lunds universitet

Andreas Molisch är nyutnämnd professor i radiosystem vid institutionen för
Elektrovetenskap LTH. Han är en 35-årig österrikare som förutom professuren även
tilldelats ett anslag på 10 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF!
Andreas Molisch är nämligen en av de 20 yngre, begåvade forskare som i våras fick
dela på 200 miljoner kronor under sex år. Dessa s k INGVAR-stipendier går till
”framtidens forskningsledare” inom högskola och näringsliv.
I Molischs fall handlar forskningen om att studera egenskaperna hos dubbelriktade
mobilradiokanaler.

>

Samarbete för snabbare datorer

24 september, 2001 - Lunds universitet

Lunarc, Centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och NSC, Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet samarbetar om nya datorsystem

>

Stamcellsforskare prisbelönas

24 september, 2001 - Karolinska Institutet

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har beslutat om utdelning av följande pris: Erik K. Fernströms pris till yngre och särskilt lovande forskare vid Karolinska Institutet tilldelas Jonas Frisén, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet

>

Landhöjningen lyfte Sveriges förflutna till ytan

21 september, 2001 - Umeå universitet

I synen på naturens historia härskade länge den bibliska kronologin med paradismyten och berättelsen om syndafloden. En ny föreställningsvärld öppnades emellertid under 1800-talet med istidsteorierna, och en omfattande forskning tog fart med syfte att kartlägga utvecklingen efter den senaste
nedisningen.

>

Föroreningar kan ansamlas i mask och jord

21 september, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar stabila organiska föroreningar som tillexmpel PCB i daggmask, maskkomposter, passiva provtagare och jord med och utan avloppsslam.

>

I Linnés anda

19 september, 2001 - SLU

Den etnobiologiska boken ”Människan och naturen” från Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet har nu kommit från trycket. I Linnés anda kan man där göra en resa genom Sverige och genom olika tider.

>

Landhöjningen lyfte Sveriges förflutna till ytan

19 september, 2001 - Umeå universitet

I synen på naturens historia härskade länge den bibliska kronologin med paradismyten och berättelsen om syndafloden. En ny föreställningsvärld öppnades emellertid under 1800-talet med istidsteorierna, och en omfattande forskning tog fart med syfte att kartlägga utvecklingen efter den senaste nedisningen. Hur hade ”Sverige” vuxit fram ur is och vatten, och på vilket sätt hade klimatet […]

>

Lokalpressen i fokus

19 september, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

I den politiska debatten kring sekelskiftet 1900 framställdes ofta stora delar av Kronobergs län som andligt efterblivet. Området benämndes inte sällan som ”det mörkaste Småland”. Som en viktig orsak till de rådande förhållandena framhölls ibland det inflytande som de lokala tidningarna ansågs utöva på sin läsekrets.

>

Vad är entreprenörskap?

19 september, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Många anställda idag upplever en allt större press att vara kreativa och initiativtagande. En allmänt utbredd syn sätter entreprenörskap som ett slags ideal och recept för framgång, men många bränns ut i förväg. Vilken typ av entreprenörskap är detta ett uttryck för? Hur har det blivit så? Kan det finnas andra sätt att se på entreprenörskap?