Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Förbättrad teknik vid målsökande tumörbehandling

13 december, 2000 - Umeå universitet

Lördagen den 16 december försvarar Amanda Johansson, avdelningen för Immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, en avhandling om bättre teknik för att behandla tumörsjukdomar med målsökande antikroppar.

>

Ny metod kan ge livsviktig information om spädbarnets hälsa

12 december, 2000 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny, datorbaserad metod som med stor precision kan mäta hur nyfödda barn suger på napp, så kallat icke-nutritivt sugbeteende. Att suga är för det lilla barnet primärt för dess överlevnad och sugbeteendet ger värdefull information om barnets hälsa.

>

Skolan har svårt att lära om sitt lärande: Doktorsavhandling i pedagogik läggs fram vid Karlstads un

11 december, 2000 - Karlstads universitet

Skolan lyckas inte fullt ut med att utveckla sitt pedagogiska arbete. Det har Ulf Blossing, forskarstuderande i pedagogik, kommit fram till i sin avhandling. Han har studerat hur fem skolor jobbar med att vidareutveckla arbetssätt och sätta elevens behov i centrum. Skolorna lyckas med det visionära arbetet medan det konkreta verkar vara svårare. Ulf Blossing disputerar den 13 december kl 10.00 i Geijersalen vid Karlstads universitet med avhandlingen ”Praktiserad skolförbättring”. Massmedia hälsas välkomna.

>

Amerikansk professor flyttar sin forskning till Chalmers

11 december, 2000 - Chalmers tekniska högskola

Professor William K George, en av världens ledande auktoriteter när det
gäller turbulens-fenomen, flyttar hela sin forskning från universitetet
i Buffalo till Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Just nu bygger han
upp sitt Turbulence Research Laboratory på institutionen för Termo- och
fluiddynamik, inom sektionen för Maskin- och farkostteknik.

>

Bättre anslutning av vindkraftverk till elnätet

11 december, 2000 - Chalmers tekniska högskola

Åke Larsson vid Institutionen för Elteknik på Chalmers har i sitt doktorsarbete studerat hur vindkraftverken påverkar elkvaliteten. Arbetet har resulterat i nya rekommendationer för nätanslutning av vindkraftverk.

>

Morgondagens batterier bygger på polymerer

11 december, 2000 - Chalmers tekniska högskola

Trots en snabb utveckling av nya batterier begränsas ännu prestandan hos till exempel mobiltelefoner och bärbara datorer av dagens batterier. Det finns därför ett stort kommersiellt intresse för att utveckla batterier med hög energitäthet. Ett intressant område är så kallade polymera batterier där vätskeelektrolyten är ersatt med en elektrolyt baserad på polymerer.

>

Närhet och värme ökar inlärningsförmågan

11 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Läraren betraktas som ledare för sina elever. Innehållet i en ny doktorsavhandlig från Luleå tekniska universitet visar vad lärarens kompetens bör inkludera för att stödja elever med brist på energi och dålig utvecklingsförmåga.

>

Gör gas av avfall – bästa bot mot växthuseffekten

8 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Några av världens främsta forskare inom avfallsteknik samlas i Luleå 11- 13 december, för att bland annat diskutera metan gasens inverkan på växthuseffekten och vilka åtgärder som finns att vidta för att motverka växthuseffekten.

>

Dagstidningars nyhetstexter allt mindre bearbetade

8 december, 2000 - Uppsala universitet

De senaste decenniernas mycket kraftiga personalnedskärningar på många
svenska tidningar har gjort det allt svårare för journalister att hinna gå
i närkamp med enskilda texter. I förlängningen kan det innebära att
redaktioner tar in obearbetade pressreleaser, produktinformation och annat
material från företag, myndigheter, nyhetsbyråer och institutioner. Den
slutsatsen drar Amelie Oestreicher i sin avhandling om hur nyhetstexter
bearbetas.

>

Förbättrad diagnos av Parkinson-sjukdomar

8 december, 2000 - Göteborgs universitet

Doktorsavhandling
Tre delvis nya tester, som aldrig tidigare utvärderats tillsammans, ger en säkrare och snabbare diagnostik av Parkinsons sjukdom och Parkinson-plus sjukdomar än som tidigare varit möjligt.
Andelen felaktigt diagnostiserade fall är idag betydande. Den tydligare diagnostiken kommer att förbättra omhändertagandet av patienterna och ökar möjligheterna att prova ut nya behandlingar.