Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Barn och rytm

28 september, 2001 - Göteborgs universitet

Rytmen och pulsen finns med oss under hela livet, från det allra första jollret, när vi lär oss krypa och gå, och vidare genom livets olika faser. Det är också självklart att rytm och puls har en stor betydelse när det gäller att spela musik och inom musikundervisning. Att ha ”timing”och att placera musikaliska händelser tidsmässigt på rätt ställe är viktigt för att vi ska kunna uppleva det sköna i rytmen och musiken. Ambjörn Hugardt söker i sin avhandling ge svar på frågor om puls, rytm och ”timing” hos barn. Det handlar framför allt om frågor kring individuella skillnader och utveckling. Tidigare forskning har oftast koncentrerat sig på vuxna personer och givit generella svar om hur vuxna i allmänhet fungerar. Det är sällsynt att man tidigare har intresserat sig för barn.

>

Gemenskap viktigt i web chat

26 september, 2001 - Linköpings universitet

Internet har öppnat upp nya sätt att möta och umgås med andra människor. I en avhandling vid Linköpings universitet undersöks chattandets sociala aspekter.

>

Att framkalla stunder av klarhet hos svårt dementa

26 september, 2001 - Umeå universitet

Personer med allvarlig demens och med ett bristfälligt eller frånvarande språk kan under särskilda omständigheter visa sin personlighet i form av psykisk klarhet. Förutsättningar för detta studeras i en avhandling vid Umeå universitet.

>

Värdering av nya luftrörsvidgande astmamediciner

26 september, 2001 - Umeå universitet

Det har funnits farhågor om att regelbunden inhalering av de nya potenta luftrörsvidgande astmamedicinerna formoterol och salbutamol kan förstärka den bakomliggande luftvägsinflammationen. I en avhandling vid Umeå universitet frias preparaten från dessa misstankar.

>

Barns normala sexualitet

26 september, 2001 - Linköpings universitet

Det är ganska vanligt att förskolebarn utforskar egna och andras kroppar genom t ex ”att leka doktor”. De använder däremot ganska sällan sexuella ord. Mer vuxenlika beteenden som samlagslekar, lekar som inkräktar på andras integritet och lekar där föremål används mot könsorganen är mycket ovanliga. Det visar den första svenska avhandling som ägnats åt barns normala sexualitet.

>

Framgångsrik forskning om hjärnödem

26 september, 2001 - Uppsala universitet

Värmestress, fysiska skador och högt blodtryck kan leda till att blodbarriären kring centrala nervsystemet bryts ned med hjärnödem som följd. Uppsalaforskare har under senare år redovisat en rad viktiga resultat om nedbrytningsmekanismerna, en kunskap som är nödvändig för att kunna utveckla behandling vid hjärnödem.

>

Städarbete omvärderas i avhandling

25 september, 2001 - Linköpings universitet

Modernt städarbete är, tvärtemot vad många anser, inte alls ”okvalificerat” utan ställer höga krav på sina utövare.

>

Celldöd som behandlingsväg vid elakartade hjärntumörer

25 september, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 5 oktober försvarar Christina Vallbo, institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling som visar att cellgiftet estramustin kan framkalla apoptos (celldöd) i elakartade hjärntumörer.