Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

USA-samarbete på gång kring stamcellsforskning

7 februari, 2002 - Vetenskapsrådet

USA vill samarbeta med Sverige kring stamcellsforskning. National Institute of Health, NIH – har inbjudit Vetenskapsrådets huvudsekreterare i medicin, Harriet Wallberg-Henriksson, till USA för att diskutera och konkret planera formerna för en samverkan.

Möjligt att odla obegränsade mängder blodstamceller

6 februari, 2002 - Umeå universitet

En avhandling från Umeå universitet visar att det är möjligt att utveckla metoder för att odla fram obegränsade mängder med blodstamceller som kan användas vid benmärgstransplantationer.

”Elektroniska tungan” smakar på vätskor

6 februari, 2002 - Linköpings universitet

Vid Linköpings universitet utvecklades för flera år sedan den ”elektroniska näsan” som är baserad på ett antal olika gassensorer och som kan urskilja olika ämnen i luft. Nu håller denna på att få sällskap av en motsvarande sensor för vätskor, den ”elektroniska tungan”.

Functional foods: Utveckling och marknadsföring av mervärdesmat

5 februari, 2002 - SLU

Ett allt vanligare inslag på butikernas livsmedelshyllor är så kallad mervärdesmat (functional foods) – mat med särskilt hälsobefrämjande egenskaper. Dessa produkter utgör ofta livsmedelsindustrins ”högteknologiska” sortiment, i gränslandet mellan mat och medicin. Agronom Cecilia Mark-Herbert från SLU har nu undersökt denna marknad närmare, genom att följa utvecklingen och marknadsföringen av en grupp radikalt nya produkter. Hennes doktorsavhandling visar bland annat att lyckade satsningar kännetecknas av samarbete mellan livsmedelsföretag, forskningsorganisationer och myndigheter samt fungerande regler för marknadsföring.

Datorer både hjälp och risk för distansstuderande kvinnor

5 februari, 2002 - Umeå universitet

I avhandlingen beskrivs två olika sätt att organisera fortbildning på distans med datorkommunikation som distansöverbryggande medel. Den ena miljön utgörs av en formell universitetsutbildning och den andra ett informellt datorbaserat nätverk. Deltagarna i båda utbildningsmiljöerna är kvinnliga lärare som fortbildar sig i specialpedagogik.

Kvinnlig majoritet bland professorer som installeras

5 februari, 2002 - Örebro universitet

Vid Örebro universitets årshögtid den 9 februari installeras nio professorer inom lika många ämnen. Professuren inom företagsekonomi är den första vid Örebro universitet och har bland annat fört med sig att en forskarutbildning i företagsekonomi startat.

Hedersdoktor för Hjärnkontoret

5 februari, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers har utsett fem nya hedersdoktorer. En av dem är Annika de Ruvo som uppmärksammas som representant för TV-programmet Hjärnkontoret. Annika de Ruvo är upphovsman till programmet och har också varit producent för det. Hjärnkontorets framgång beror på en pedagogisk, opretentiös och entusiastisk berättarteknik vilken alltså nu belönas med en hedersdoktorstitel. Övriga hedersdoktorer är Geoffrey Boulton, Edinburgh, Patsy Healey, Newcastle, David Marks, Massachusetts Institute of Technology, MIT, och Marie-Paule Pileni, Paris.

Vad vet skolan om ungdomars livssituation?

4 februari, 2002 - Stockholms universitet

Ungdomstiden är en period i människans liv som aldrig tycks upphöra att fascinera vuxensamhället. I boken Ungdomarna, skolan och livet redovisas en bred aktuell studie av svenska ungdomars livsprojekt, hur ungdomar formas av familjen och skolan, hur de upplever sin skolsituation, hur de ser på sig själva och vad som är viktigt för dem.

Umeå universitets studenter trivs

4 februari, 2002 - Umeå universitet

Under hösten 2001 gjordes en undersökning av studenters hälsa och välbefinnande vid Umeå universitet. Undersökningen visar att 95 procent av de tillfrågade studenterna uppger sig trivas bra eller mycket bra med studentlivet.