Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

På existensens strandkant

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

Science fiction blir verklighet?

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Att ljuspartiklar kan krocka upptäckte tre forskare för mer än 50 år sedan. 1965 fick de, Richard Feynman, Julian Schwinger och Sinitiro Tomonoga nobelpriset för sin teori för hur ljus växelverkar med materia, kvantelektrodynamik. Men ingen har sett sådana krockar förrän nu. Tre forskare Gert Brodin och Lennart Stenflo, Umeå universitet och Mattias Marklund, Chalmers, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum.

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

Internationellt symposium om genus och sexualitet i ett multikulturellt perspektiv

23 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Hur kan kön och sexualitet göras synligt eller osynligt? Vilka är sambanden mellan ”Identity Politics” och ”the Politics of Justice”? Vilka är möjligheterna för jämställdhet och jämlikhet i en globaliserande ekonomi med nedskärningar i välfärdsstaten? Detta är några av de frågor som kommer att presenteras vid det internationella symposiet ”Gender and Citizenship: Within and Across […]

Fördelaktigt använda tallfrö från fröplantager vid skogssådd

23 oktober, 2001 - SLU

Det är fördelaktigt att vid skogssådd använda förädlat tallfrö från fröplantager jämfört med frö insamlat i vanliga skogsbestånd. Det blir fler plantor, och överlevnaden blir ofta bättre än hos vanligt beståndsfrö. Vinsten i tillväxt av att använda de större plantagefröna är större vid sådd
än vid plantering. Det framgår av en ny doktorsavhandling av Ulfstand Wennström, SkogForsk, vid SLU i Umeå.

Är tänkandet beroende eller obereoende av kulturellt sammanhang?

23 oktober, 2001 - Umeå universitet

En i filosofins historia dominerande uppfattning är att allmängiltig kunskap kan uppnås. Filosofer av i övrigt starkt skiftande karaktär som Platon, Descartes och Kant förenas i uppfattningen att människan har förmågan att nå insikter som är oberoende av den kulturella kontext, samanhang, i vilken de förekommer. Enligt denna uppfattning är åtminstone vissa kunskapsanspråk universellt giltiga bland annat i den meningen att de inte är specifika för en viss kultur eller en viss historisk epok.

Ny teknik ökar förståelse för åderförkalkning

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vid upptag av stora mängder kolesterol och fetter sänks bland annat makrofagernas (en typ av vita blodkroppar) aktivitet av gener som styr cellens egen kolesterolproduktion.
En ny så kallad DNA-microarrayteknik gör det möjligt att kartlägga aktiviteten hos flertalet gener. Detta kommer att öka vår förståelse för mekanismer bakom utveckling av åderförkalkning och därmed sannolikt även öppna nya möjligheter för behandling.

Tillväxthormon och beteende hos laxfiskar

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Tillväxthormonet, som på engelska heter growth hormone och därför förkortas GH, har många funktioner hos ryggradsdjur inklusive människa. Som framgår av namnet stimulerar det framförallt tillväxt, men det påverkar bland annat
även ämnesomsättning, immunförsvar och reproduktion hos både däggdjur och fisk. Detta avhandlingsarbete har huvudsakligen fokuserat på effekter av GH på beteende hos juvenil laxfisk, samt de konsekvenser som höga GH-halter och
hög tillväxthastighet kan ha för juvenil laxfisk i naturen.

Från idé till färdig produkt – om moderna datorbaserade verktyg

23 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

På en allt mer konkurrensinriktad marknad är kortare ledtid från idé till färdig produkt av vital betydelse. Detta är en sanning som gäller de flesta branscher, i synnerhet om man vill nå kommersiell framgång med nya produkter.
Ett sätt att uppnå detta är att korta själva produktutvecklingsprocessen.