Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Effektivare indunstning i sulfatmassabruk kan spara mycket energi

12 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Indunstningen är en av de processer som slukar mest energi i ett pappersbruk. I en doktorsavhandling på Chalmers beskriver Jessica Algehed hur man kan utnyttja värme från olika delar av bruket för att driva indunstningen, men också hur indunstningen själv kan bli en leverantör av värme. Med ny design på processen kan man göra energibesparingar motsvande behovet för 12 000 villor.

Mikrostrukturerade ytor för användning i biologiska system

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I en doktorsavhandling på Chalmers presenterar Sarunas Petronis metoder för mikro- och nanofabrikation för att tillverka välkontrollerade kemiska, topografiska och mekaniska mikrostrukturer på ytor av material som används i kontakt med biologiska system till exempel i medicinska implantat.

Konstruerandet av verkligheter

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Kan arbetet med arkitektur och design vara ett sätt att skaffa kunskaper om underliggande, svårtolkade förhållanden i samhället?
Ja, menar arkitekten Fredrik Nilsson. I sin doktorsavhandling läser han filosofen Gilles Deleuze med arkitektens utgångspunkt och kommer fram till att arkitektur kan bli ett viktigt och verkningsfullt redskap för att exempelvis synliggöra värderingar.

Lyckad kombination av algoritmer

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Nya och förbättrade datoralgoritmer är viktiga för att kunna lösa allt
mer komplicerade elektromagnetiska problem. I en avhandling vid Chalmers presenteras nu en effektiv stabil hybridmetod för datorberäkningar. Den används redan bland annat för att konstruera elektronik som är okänslig för elektromagnetiska störningar.

Synligare FoU-processer för företag

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Organisationers förmåga att utveckla och integrera nya teknologier till
kommersiella produkter spelar en nyckelroll för konkurrenskraften hos
företag. Dennis Nobelius har skrivit en avhandling som hjälper till att
förbättra effektiviteten i företags forskning och utveckling, FoU, och
att öka förståelsen för management av FoU – processer. Han har bland
annat tagit fram ett visuellt verktyg för projektledare.

Metodik för bättre innemiljö

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Luktar det mögel eller drar det vid golvet? Marie Hults avhandling om innemiljöproblem bygger på sådana frågor som ställts till ett antal boende. Hon har utvecklat dels en metodik för att undvika hälsorisker i hus, dels olika verktyg och begrepp som gör det lättare att kunna kommunicera innemiljöfrågor i bygg- och förvaltningsprocessen.

Kallare katalysatorer ger bättre luft

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Kallstart av bilar medför utsläpp som slinker igenom dagens katalysatorer. Det tar en stund innan de kommer upp i aktiv temperatur. Katalysatorer som oxiderar kolmonoxid vid låga temperaturer ger betydligt effektivare avgasrening. I en avhandling vid Chalmers
undersöks närmare hur de fungerar och hur deras barnsjukdomar kan lösas, vilket för forskningen en god bit framåt på vägen mot bättre luft.

Datorsimulering av turbulent strömning

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Varför ändrar plötsligt lugna strömningar karaktär och blir turbulenta
och oorganiserade? Detta klassiska fysikaliska problem behandlar Johan
Hoffman i sin avhandling i tillämpad matematik. Genom att kombinera
datorsimuleringar och matematik på ett fruktbart sätt lyckas han
presentera förklaringar till problematiken.

Förändring i stora organisationer

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Förändringsarbete i företagen betraktas oftast som intermittenta
händelser snarare än som en dynamisk process. I sin doktorsavhandling på Chalmers föreslår Golaleh Ebrahimpur att förändringar istället bör
betraktas som en kontinuerlig process. Konsekvensen av detta reviderade synsätt blir att rutiner och processer i organisationen får designas med förändring som utgångspunkt och därmed resultera i att förändring blir en del av den pågående, dagliga verksamheten.

Avknoppningsföretag från Chalmers och Göteborgs universitet: Cellectricon AB får 45 miljoner i finansiering

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

– Det här är verkligen en fjäder i hatten för Mikroteknologicentrum,
MC2, och Chalmers satsning på biovetenskap, säger Owe Orwar, professor i biofysikalisk kemi vid Chalmers, om avtalet som ger Cellectricon AB 45 miljoner kronor. Företaget har hela sin produktutveckling förlagd vid MC2 och många av uppfinningarna är framtagna i Orwars forskargrupp på Chalmers.