Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Den tidiga omvärldsbilden av Kina var mångfacetterad

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Historikern Kenneth Nyberg har undersökt de svenska Kinaskildringarna 1749 – 1912 och kommit fram till att Kinabilderna i hög utsträckning kännetecknas av kluvenhet och motsägelser likaväl som förenklingar och generaliseringar. Till och med i den relativt lilla grupp av författare och texter som han studerat var dessa bilder knappast homogena utom i en mycket allmän mening. Etnocentrismen är ständigt närvarande, liksom tidvis fullt utvecklad rasism, men det ges också många exempel på motsatsen: sympati, nyansering, förståelse och ppskattning. Vad avhandlingsförfattaren framför allt vill betona i resenärernas Kinabilder är just därför komplexiteten, spänningen mellan kontinuitet och förändring.

Ekologin hos marina tusensnäckor

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I en doktorsavhandlig som presenteras på fredag behandlas ekologin hos de två svenska arterna av marina tusensnäckor i släktet Hydrobia. Dessa snäckor är mycket vanliga på sandiga och leriga stränder längs hela svenska kusten,
från Bohuslän till Bottenhavet. Snäckorna kan förekomma i tätheter på upp till 70 000 individer per kvadratmeter, men på grund av att de är små – skallängden är mellan 1 och 5 mm – är det få som lägger märke till dem. Snäckornas stora täthet gör att de är de viktiga betare på bottenlevande
mikroalger. De kan därför vara betydelsefulla som föda för större djur som till exempel fåglar och fiskar. Snäckornas betydelse som föda för fisk påverkas av att snäckorna lever i de grunda områden som är uppväxtmiljö för många olika fiskar.

Förbättring av skattningskvaliteter vid stora stickprov från ändliga populationer

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I alla skattningssituationer finns det ett behov av att utnyttja tillgänglig information på ett effektivt sätt. Vid urvalsundersökningar, som t ex när man vill göra prognoser för väljarsympatier för partier under en valdag, kan
man också fråga de slumpmässigt utplockade personerna om vad de röstade på i det närmast föregående valet. Speciellt om dessa personer skulle råka vara icke-representativa för hela valmanskåren, kan denna s k hjälpinformation
utnyttjas för att konstruera mer tillförlitliga skattningar av andelen sympatisörer för de olika partierna.

Årets Entreprenörsutbildning finns på Handelshögskolan i Göteborg

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har erhållit utmärkelsen Årets Entreprenörsutbildning 2001. I konkurrens med ett 30-tal akademiska utbildningar i Sverige med inriktning mot entreprenörskap premierades Handelshögskolan vid den årliga Entreprenörsdagen den 9 oktober.

Astronomernas nya hus

25 oktober, 2001 - Lunds universitet

När professor Jan-Olof Stenflo från Institut für Astronomie i Zürich den 25 oktober 2001 inviger den nya astronomiska institutionen vid Lunds universitet sätts slutpunkten för en lång följetong. Lundaastronomerna har varit bofasta i byggnader vid Stadsparken sedan 1867. Men sedan 1937 har man diskuterat avflyttning till nya lokaler.

Chalmers matematik utvald: Internationalisering på hög nivå

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Än en gång har det bevisats att Matematiken på Chalmers har mycket högt anseende. När det välrenomerade tyska Fraunhofersällskapet för första gången söker efter en partner i det akademiska Europa faller valet på Sektionen för matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Nu öppnas dörrarna för Chalmers forskare till stora delar av den tyska industrin, och för de tyska forskarna till industrin i Sverige.

På existensens strandkant

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

Torkning av biobränsle med överhettad vattenånga

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Genom att torka trä kan man öka dess energiinnehåll. Hans Björk presenterar i en doktorsavhandling på Chalmers nya effektiva metoder för torkning av biobränslen

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.