Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

I,5 miljoner kronor till forskning om benskörhet

15 november, 2001 - Umeå universitet

Professorerna Ulf Lerner och Ronny Lorentzon, Umeå universitet, har fått 1,5 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för inköp av utrustning.
Medlen kan ses som ett startbidrag till det centrum som planeras för forskning och behandling av benskörhet – Kliniskt och experimentellt osteoporoscentrum.

Studier av fullerener – en ny typ av kol

15 november, 2001 - Umeå universitet

De sista tio åren har en ny typ av kolmaterial fascinerat forskarvärlden, denna nya form av kol kallas fullerener och är uppbyggda som sfärer där kolatomerna sitter på ytorna av dessa sfärer. Den vanligaste och mest stabila av dessa fullerener kallas C60, den består av 60 kolatomer och ser i formen ut precis som en fotboll, med kolatomer i varje hörn av fem- och sexhörningarna.

14 miljoner till forskning om unga medborgare

15 november, 2001 - Örebro universitet

Docenterna Erik Amnå och Ingrid Munck vid Örebro universitet har tilldelats 14 miljoner kronor för sin forskning kring unga medborgare i 29 länder.

Trots mer hemarbete har kvinnor lika mycket fritid som män

14 november, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar tre olika områden: fördelning av tid och resurser inom hushållet, skatteomläggningens inverkan på aktiepriser på utdelningsdagen samt inflationsbekämningen i Nya Zeeland.

Olof Palme och politikens medialisering

14 november, 2001 - Örebro universitet

Gunnela Björk, universitetslektor i historia vid Örebro universitet, har fått anslag från Riksbankens Jubileumsfond för forskning om Olof Palme och politikens medialisering. Anslaget gäller forskning på halvtid i tre år.

Resistens mot cancerbehandling

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Behandling med cytostatika (cellgifter) mot cancer ger ofta bra resultat åtminstone i början. Men vissa patienter svarar inte i längden på behandling, eftersom deras tumörer utvecklat resistens – ökad motståndskraft – mot läkemedlen. Läkaren Kourosh Lotfi har i en avhandling från Linköpings universitet studerat olika resistensmekanismer.

Ta diabetesbarns smärta på allvar

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Även om dagens insulinnålar är tunnare än förr, så anser vissa barn och ungdomar med diabetes att smärtan vid insulininjektionerna är nästan outhärdlig. Dessa patienter får stor hjälp av ett hjälpmedel kallat Insuflon, en plastkateter som sätts in under huden. Det visar Uddevallaläkaren Ragnar Hanås i en avhandling från Linköpings universitet.

Nya professorer vid Stockholms universitet

13 november, 2001 - Stockholms universitet

Synnöve Clason, tyska Hennes tidigare studier var fr.a. ur en ideologikritisk synvinkel, där hon bl.a. försökte förstå bakgrunden till nationalsocialismen och andra världskriget. Därefter har de handlat om de antiliberala rörelserna under Weimarrepubliken, förhållandet mellan facts och fiction i romanen ”Erfolg” av Lion Feuchtwanger och jämförelser av manliga kvinnobilder och kvinnlig emancipationslitteratur i Öst-och Västtyskland, […]

Hjärtintensivvård: Hierarkier försvårar säkerhet

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Säkerhet i hjärtintensivvården kräver tid och handlingsutrymme. Personalen måste dels utveckla och upprätthålla en praktisk kompetens för att hantera relationen till patienter, teknik och medarbetare, dels utöva inflytande över arbetet. Men sjukvårdens hierarkier kan försvåra och kanske till och med försämra säkerheten.