Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Allt snabbare datortomografer

9 februari, 2001 - Linköpings universitet

Med hjälp av datortomografi kan man avbilda innanmätet hos olika objekt, allt från människokroppar och industriella komponenter till resväskor på en flygplats. Tekniken bygger på en roterande röntgendetektor som fångar upp röntgenbilder av objektet tagna från olika vinklar. Med hjälp av en så kallad rekonstruktionsalgoritm kan sedan bilder av snitt genom objektet framställas.

>

Elektroners rörelsemönster fascinerar

9 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Intressanta resultat i ny doktorsavhandling visar bilden av tidigare
okända ytstrukturer på atomär nivå, samt ett sätt att avgränsat studera
elektroners rörelsemönster.

>

Identifiering av växtgener reglerade av UV-B-strålning

8 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Det moderna samhället utövar ett enormt tryck på vår natur. Växtriket har genom åren anpassats efter omgivningarna och utvecklat försvarssystem mot de stresser som varit rådande, exempelvis virusangrepp och torka. I och med den industriella revolutionen har nya stresser uppkommit som växten delvis saknar försvarssystem mot och vilket kan få allvarliga konsekvenser för jord- och skogsbruk.

>

Rätt ventilation till rätt hus

8 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En modell som visar vilken ventilation som är bäst för just ditt hus. På
just den plats där du ska bygga. Som tar hänsyn till både ekonomi,
komfort och väderförhållanden. Den finns, och är resultatet av ny
byggnadsforskning. Modellen är baserad på riskanalytiska metoder och kan
bli användbar vid utveckling av energisnåla och sunda hus.

>

Långtidssjukskrivna och deras medaktörer

7 februari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 9 februari försvarar Curt Edlund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi, Umeå universitet, en avhandling om hur långtidssjukskrivna och deras medaktörer ser på varandra och sin samverkan.

>

Elda med biomassa lönar sig

7 februari, 2001 - Linköpings universitet

Just nu är elpriserna låga, eftersom elmarknadens avreglering i Sverige skärpt konkurrensen. Men om elpriserna går upp till den nivå de låg på för ett par år sedan, vilket de väntas göra, så kommer biomassa för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med både el och olja.

>

CODEX – ny webbplats om forskningsetik

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

I dag invigs CODEX, en ny webbplats för forskare och forskningsintresserad allmänhet. Här ska man kunna ta del av alla regler och riktlinjer som rör forskningsetik.
– En webbplats som är unik i sitt slag, säger Mats G Hansson, ansvarig för universitetets tvärvetenskapliga forskningsetiska program.

>

Hjärtförstoring kan bero på övervikt och åtföljande störningar

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Medelålders män med övervikt, blodfettsrubbning eller högt blodtryck löper
på sikt risk för att hjärtats vänstra kammare förstoras, vilket medför en
markant ökad risk för att dö. Det visar Johan Sundström i en studie av 475
Uppsalamän som följts upp under närmare 30 år.

>

Hädisk Madonna eller god kristen

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Till synes motstridiga uppfattningar i den kristna rockdebatten har det
gemensamt att de försvarar kyrkans monopol på livsåskådningar. Andreas
Häger ser i sin avhandling rockdebatten som ett uttryck för kyrkans
svårighet att förhålla sig till det moderna samhällets mångfald.

>

Ett herpesvirusprotein ger cancerlika cellförändringar

6 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Resultaten i denna avhandling ger stöd för att virusproteinet EBNA5 kan ha
betydelse för att den sjuka virusinfekterade cellen delar sig snabbare och
överlever bättre. Det vill säga karakteristika som är typiska för en
cancercell.