Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Från människan och kemin till antikens baksida – massor av populärvetenskap i skilda ämnen under en

5 november, 2001 - Stockholms universitet

• Varför vittrar regalskeppet Wasa? • Finns det Q10 i ansiktscremer? • Einstein och hans fysik • Konstgjord fotosyntes – ny form av energi? • 1800-talets offentliga parker • Strängteori och svarta hål • Ikonen: teologi och konst • Ord från Columbus möte med ny världen • Antikens baksida • Rymdens reaktioner i en ring […]

Etnocentrism blir urmodig i och med ekonomisk framgång – fallet Malaysia

2 november, 2001 - Stockholms universitet

Stater måste skapa och upprätthålla en nationell identitet hos en tillräckligt stor del av befolkningen för att någon stabilitet ska vara möjlig. Denna process tar aldrig riktigt slut så länge nationen existerar och är en begreppslig standardisering. Denna standardisering kretsar kring en blandning av moralism och logik och utgör grunden för de flesta samtal hos […]

Skolan i ett filosofiskt perspektiv

2 november, 2001 - Stockholms universitet

Barn har ofta en mycket självklar, om än komplicerad, upplevelse av vad det är att vara just barn. I skoldiskussionen missförstås ofta den enskilde elevens upplevelse. Ställd inför grupper av elever har läraren svårigheter att orientera sig både i sina egna och i elevernas olika verklighetserfarenheter. Kurt Tärnlund, som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Stockholms universitet bidrar till den filosofiska diskussionen kring elevers och lärares skolsituation.

Nyttan med Internet

2 november, 2001 - Linköpings universitet

Vilken roll spelar datorer och Internet i människors vardagsliv och vilket genomslag har IT-baserade informationstjänster? Det är frågor som blir lättare att studera med hjälp av en modell som utvecklas i en avhandling vid Linköpings universitet.

Var tyst i stället för att tala ut om konflikter

2 november, 2001 - Uppsala universitet

Är det alltid bättre att prata ut om problem och konflikter? Kanske kan tystnad vara ett alternativ för att nå försoning. Lars Hagborg har i sitt avhandlingsarbete i kulturantropologi studerat en intresseväckande modell för konflikthantering hos iraqwfolket i norra Tanzania.

Familjeliv och arbetsliv

1 november, 2001 - Stockholms universitet

Hur familjeliv och arbetsliv i olika livsfaser kan gestalta sig analyseras i den avhandling som Diana Corman lägger fram vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen är baserad på flera undersökningar på individnivå från Sverige och Frankrike samt en separat undersökning om livsvillkoren för fyra invandrargrupper i Sverige.

Jordens magnetfält styr flyttfåglars fettupplagring

1 november, 2001 - Stockholms universitet

Varje höst lämnar miljontals fåglar våra nordliga breddgrader, en del av dem företar en lång och farofylld flyttning till övervintringsområden söder om Sahara. Många småfåglar flyttar ensamma nattetid vilket innebär att 2-3 månader gamla fåglar måste använda medfödd information om till exempel tidpunkt för flyttning och flyttningsriktning. För att klara av resan behöver fåglarna bränsle […]

Stafylokocker i sjukhusmiljö

1 november, 2001 - Umeå universitet

En ny och förenklad metod för artbestämning av stafylokocker beskrivs i en avhandling av Tor Monsen, Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, Umeå universitet. De s.k. koagulas-negativa stafylokockerna (KNS) är numera en vanlig orsak till sjukhusförvärvade infektioner.

Sju nobelpristagare till Luleå!

1 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Inte mindre än sju nobelpristagare besöker Luleå tekniska universitet den 4-7 december. Bland dessa finns fredspristagaren Desmond Tutu och litteraturpristagaren Seamus Heaney.

– Vi är överväldigade. Det är naturligtvis en oerhört stor ära för universitetet att vi får så celebra besök, säger rektor Ingegerd Palmér.