Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Stereoröntgenstudie gav pris

17 maj, 2002 - Linköpings universitet

Vanliga röntgenbilder är platta och tvådimensionella. Men det är, med en speciell svensk teknik, också möjligt att få fram tredimensionella röntgenbilder. En stereoröntgenstudie av bentillväxt efter en ryggoperation har gett svenska forskare från Linköping och Lund ett prestigefyllt internationellt pris.

Miljörättskonferens med världsnamn inom området

17 maj, 2002 - Stockholms universitet

Det är i år 30 år sedan Stockholmsdeklarationen antogs vid FN:s första miljökonferens. Med anledning av denna milstolpe för internationell miljörätt anordnas i Stockholm en miljörättskonferens, Stockholm Declaration and Law of the Marine Environment

Syre på gott och ont

16 maj, 2002 - Umeå universitet

Fredagen den 24 maj försvarar Marie-Louise Sentman, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling om superoxiddismutaser som skydd mot sjukdomar och mot för tidigt åldrande.

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en ny process för framställning av högpresterande keramiska material – artikel i Nature

16 maj, 2002 - Stockholms universitet

Komponenter av kiselnitrid-baserade keramiska material används idag bland annat i motorer och kullager och i samband med skärande bearbetning. Nuvarande tillverkningsprocesser är både tids- och energikrävande eftersom temperaturer högre än 1700oC och värmebehandlingstider runt flera timmar krävs för att komponenterna skall erhålla de efterfrågade mekaniska egenskaperna.

Fler medfödda hjärtmissbildningar i Östergötland

16 maj, 2002 - Linköpings universitet

Klorerat dricksvatten och boende på landsbygd. Det är de faktorer som linköpingsforskaren Marie Cedergren kunnat koppla samman med överrisken för allvarliga hjärtmissbildningar hos nyfödda i Östergötland. Bakgrunden till hennes studier är att Östergötland åren 1973-1990 hade en högre andel medfödda missbildningar än grannlänen Kalmar och Jönköping, som enligt socialstyrelsen låg på svensk genomsnittsnivå

Större produktivitetstillväxt i internationaliserade branscher

16 maj, 2002 - Umeå universitet

Linda Anderssons avhandling består av fyra uppsatser, där uppsats I och II behandlar näringslivsstrukturen i svensk tillverkningsindustri och uppsats III och IV behandlar den statliga och kommunala offentliga sektorn.

Nya professorer vid Stockholms universitet

16 maj, 2002 - Stockholms universitet

Martin Dufwenberg är ny professor i nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomi och Per-Erik Tegnér i fysik med tjänstgöringsskyldighet inom projektet kärnstrukturforsknin

Fitnessövningar och husförhör i företag – ett samtidsfenomen

16 maj, 2002 - Stockholms universitet

Inger Gravesen, vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, har idag lagt fram sin doktorsavhandling ”Fitnessövningar och husförhör – Om förbättringsprocesser i företag”. Syftet med avhandlingen är att bidra med förståelse för hur förbättringsprocesser går till och vad det är som driver dem. Genom konkreta och detaljerade skildringar kan praktiker hämta idéer och vägledning. Ett viktigt teoretiskt bidrag är den samlade helhetsbilden av hur förbättringsprocesser kan se ut i tre världsklassföretag inom respektive ABB-, Ericsson-, och Xerox-koncernen