Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Virtuella monster i språkstudier

3 juni, 2002 - Umeå universitet

I stället för en traditionell C-uppsats har studenter i engelska vid Umeå universitet skapat en virtuell värld under det nervkittlande temat Monster. Tisdagen den 4 juni presenterar de terminens arbete och i och med detta avslutas ett unikt treårigt utvecklingsprojekt vid institutionen för moderna språk och HUMlab.

Ny professor i datateknik vid Örebro universitet

3 juni, 2002 - Örebro universitet

Alessandro Saffiotti är ny professor i datateknik vid Örebro universitet. Hans huvudsakliga forskning omfattar autonoma mobila robotar, det vill säga robotar som inte styrs av en mänsklig operatör utan kan fatta egna beslut och som kan förflytta sig mellan olika platser för att lösa sina uppgifter. Sådana robotar kan exempelvis användas i miljöer där det är olämpligt för människor att vistas, såsom i byggnader i katastrofområden.

Peter Collin ny ledamot i IVA

3 juni, 2002 - Luleå tekniska universitet

Brokonstruktören Peter Collin, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, har valts in till ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Peter Collin är sedan 1992 knuten till företaget Scandiaconsult där han ansvarar för Teknikområde Brobyggnad.

Fusk med förbjuden färg

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Båtägare använder bottenfärger som innehåller otillåtna medel trots att det finns godkända alternativ. Kemikalieinspektionens förbud från januari 2000 mot giftiga båtbottenfärger får därför inte den effekt man önskade. Det visar en undersökning gjord vid Göteborgs universitet. Resultaten visar också att man genom relativt enkla vattenprover kan upptäcka fusket och kanske rentav spåra och avslöja dem som fuskar.

Enzym hjälper oss att omvandla mat till energi

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Äta bör man…och andas också. Detta känner varenda femåring till och det är naturligtvis sant. Alla organismer kräver energi för att kunna leva. Maten som vi stoppar i oss förbränns med hjälp av det syre som vi andas in, som träet i en tändsticka förbränns i närvaro av syre. Skillnaden är att när tändstickan brinner upp så frigörs energin som värme medan förbränningen av föda i kroppen ger energi som vi kan utnyttja för att till exempel röra oss.

Nya resultat bekräftar att grönskan har ökat

31 maj, 2002 - Lunds universitet

Grönskan på norra halvklotet från polarregionerna ner till 35:e gradens latitud (ungefär södra Europa) tycks ha ökat under 80- och 90-talet. Det har mätningar gjorda från rymdsatelliter visat. Somliga har dock tvivlat på att mätningarna är tillförlitliga. I senaste numret av Science presenterar en forskargrupp från Institute for Climatic Impacts Research i Potsdam, Max-Planckinstitutet för biogeokemi i Jena, och Lunds universitet nya rön som stöder satellitobservationerna.

En obegränsad ekonomisk tillväxt?

31 maj, 2002 - Umeå universitet

Eva Friman visar i sin avhandling att begreppet ekonomisk tillväxt togs i bruk först vid mitten av 1900-talet. I samband med att begreppet introducerades växte också en ny förståelse fram kring möjligheten av en obegränsad ekonomisk tillväxt och tillväxten fick – från att ha varit en förhoppning – rollen av mål i sig.

Luleå-rektor rysk hedersdoktor

31 maj, 2002 - Luleå tekniska universitet

Ingegerd Palmér, rektor vid Luleå tekniska universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Pomor State University i Arkhangelsk, Ryssland.