Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Miljöforskningsdag tar samlat grepp om hållbar utveckling

29 oktober, 2002 - Stockholms universitet

Hur kan forskning bidra till en hållbar utveckling? Hör miljöforskare inom vitt skilda discipliner berätta om sina projekt och möt människorna bakom resultaten vid Stockholms universitets första Miljöforskningsdag.

Spetälska, tuberkulos och jordnötter

29 oktober, 2002 - Linköpings universitet

Ämnet kväveoxid ingår naturligt i kroppens immunförsvar. Linköpingsforskaren Thomas Schön har studerat detta ämne i samband med hudsjukdomen spetälska och lungsjukdomen tuberkulos. Han har funnit att kväveoxiden troligen bidrar till skadorna när det gäller spetälska, men däremot spelar en positiv roll i skyddet mot tuberkulos. Denna roll kan stärkas genom tillskott av argininin, som finns i bl a jordnötter.

Ny gen för reumatism identifierad

28 oktober, 2002 - Uppsala universitet

En genetisk variant, som kan förklara uppkomsten av en typ av reumatisk sjukdom kallad SLE, har identifierats av en forskargrupp vid Uppsala universitet. Forskargruppen, ledd av docent Marta Alarcón vid Rudbecklaboratoriet, presenterar sina resultat i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics.

Göteborgsbranden satte djupa spår hos polisen

28 oktober, 2002 - Karlstads universitet

Det har nu gått fyra år sedan brandkatastrofen i Göteborg. Hur klarade polisen att hantera en så extremt hög stress- och arbetsbelastning? En nyutgiven forskningsrapport från Karlstads universitet belyser detta och riktar samtidigt kritik mot mediernas rapportering av insatsarbetet.

TV bevarar myter om politiken

28 oktober, 2002 - Örebro universitet

TV-journalistiken upprätthåller eller skapar en negativ bild av politik och ökar avståndet mellan medborgare och politiker. Dessa effekter uppstår när politiken i allt högre grad televiseras och utsätts för de villkor som gäller för TV-journalistik. Detta framkommer i Göran Erikssons avhandling ”Den televiserade politiken: Studier av debatt- och nyhetsjournalistik”.

Fattigdom och trolldom i urbana Haiti

28 oktober, 2002 - Göteborgs universitet

Denna etnografiska studie i ämnet socialantropologi undersöker föreställningar om häxeri och trolldom (sorcery) i urbana Haiti. Studien är baserad på drygt tretton månaders fältarbete och närmar sig trolldom som ett idiom med vilket olycka och osäkerhet hanteras. Föreställningar om trolldom och häxeri är relaterade till ekonomiskt begränsade resurser, konkurrens och en osäker tillvaro.

Goda resultat av ryggoperationer

28 oktober, 2002 - Linköpings universitet

CP-skador, ryggmärgsbråck och vissa andra sjukdomar leder ofta till så kallad neuromuskulär skolios. Det är ett tillstånd där ryggen krökts så kraftigt att patienten har svårt att sitta upprätt. Operationer kan dock förbättra tillståndet, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser om barnafödande.

25 oktober, 2002 - Stockholms universitet

Numera kan förlossningsberättelser höras och läsas på många platser och vid många tillfällen. Berättar man mer om barnafödande nu än för femtio år sedan? Eller är det bara sammanhangen som ändrats? Vad handlar alla dessa berättelser om? Är det lyckliga, ledsna, skrämmande eller skojiga berättelser? Vem är det som berättar och vems erfarenheter är det som skildras?

Vildgener stärker vetet

25 oktober, 2002 - SLU

De sorter av vete som odlas i dag har förädlats för att vara resistenta mot diverse skadegörare. Tyvärr utvecklas nya raser av exempelvis mjöldagg rasande snabbt och vetet behöver nya resistensgener. Pernilla Ellneskog-Staam vid SLU har sett att korsningshybrider mellan två vildgräs och vete har fått resistens mot både mjöldagg och brunrost. Innan en färdig vetesort med långvarig resistens kan presenteras återstår dock en del korsningsarbete.