Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Grisar bråkar om maten

28 maj, 2002 - SLU

Konkurrensen om foder kan vara alltför hög även om alla slaktsvin i boxen teoretiskt sett hinner äta under ett dygn. Om det finns för få ätplatser försämras produktionen. Dessutom ändras grisarnas ätbeteende och de får fler hudskador, vilket tyder på mer bråk i boxarna. Detta visar veterinär Lotta Georgsson i sin doktorsavhandling från SLU Alnarp.

Tropisk sjukdom drabbar djur och människor

28 maj, 2002 - SLU

Bakteriesjukdomen leptospiros är vanlig bland grisar i södra Vietnam och klimatet i regionen gynnar förekomst av infektion. Det visar veterinär Sofia Boqvist i sin doktorsavhandling vid SLU. Sjukdomen, som bland annat orsakar dödfödda smågrisar, kan även spridas till människor.

Landstingets förändringsarbete granskas

28 maj, 2002 - Karlstads universitet

När Landstinget i Värmland för fyra år sedan påbörjade arbetet med LiV 2002 var förändringsambitionerna hos landstingsledning och politiker höga. Men i vilken utsträckning har omorganisationsprojektet i praktiken påverkat landstingets formella struktur samt de anställdas tanke- och handlingsmönster? Vad händer när en kvalitetsidé som LiV 2002 möter verkligheten i en sammansatt och professionell organisation som landstinget?

Tidvattnet förlorar energi till djuphavet genom internt vågmotstånd

27 maj, 2002 - Göteborgs universitet

Modellering av tidvatten i haven via satellitdata visar att en stor del av tidvattnets energiförluster faktiskt äger rum i det öppna djupa havet, vilket motsäger tidigare teorier. Havets tidvatten verkar också ha en tidigare okänd påverkan på jordens klimat.

Formidabla Formula fartvidunder

27 maj, 2002 - Luleå tekniska universitet

Det är inte utan en viss stolthet Luleå tekniska universitet nu presenterar två Formula SAE-bilar.
Det handlar om 2002 års slutprojekt för sistaårsstudenterna från två av universitetets institutioner, den i Skellefteå och Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik i Luleå.

Första professorn i statskunskap med inriktning mot demokrati

27 maj, 2002 - Örebro universitet

Gullan Gidlund är ny professor i statskunskap med inriktning mot demokrati vid Örebro universitet. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om demokrati och politiska partier på lokal-, nationell- och europeisk nivå. Gullan Gidlund ska medverka till att bygga upp den mångvetenskapliga demokratiforskningen vid universitetet. Gullan Gidlund har tidigare varit verksam vid Umeå universitet och har arbetat som lärare och forskare främst inom ämnen som berör demokratins- och partiernas förändrade villkor, europeisk integration och EU. Hon sitter för närvarande i styrelsen för Utrikespolitiska institutet och i styrelsen för Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Leversjukdom ger psykiska störningar

27 maj, 2002 - Linköpings universitet

Att en kroppslig sjukdom påverkar psyket är välkänt till exempel när det gäller sköldkörtelsjukdomar. Att även leversjukdomar kan ge psykiska störningar är däremot mindre känt, även inom vården. Därför kan det finnas många patienter som blir felbehandlade eller obehandlade om de söker sig till psykiatrin för att få hjälp med vad som i grunden är en leversjukdom.

Reaktioner i gränsskiktet

27 maj, 2002 - Umeå universitet

I sin avhandling studerar Jörgen Rosenqvist reaktioner i gränsskiktet mellan vatten och mineralytor.

Existentiell kris vid allvarlig sjukdom svårhanterligt för vårdpersonal

27 maj, 2002 - Göteborgs universitet

Den moderna sjukvården har god kompetens att behandla fysiska sjukdomar. Även det psykologiska och sociala stödet har förbättrats. Däremot har livsfrågorna som rör existentiell ångest och existentiell smärta hamnat i skymundan. Patienter och anhöriga behöver stöd i de existentiella kriser som uppstår i samband med sjukdomar och där har sjukvården ett ansvar.