Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ansiktsmodeller ger ”bandsnålare” videokommunikation

8 februari, 2002 - Linköpings universitet

Går det att kombinera en tredimensionell trådmodell av ett ansikte med verkliga bilder på samma ansikte? Och går det att få den dator som bygger upp den nya bilden att följa ansiktet också när personen i fråga gör en snabb rörelse eller delvis skymmer sig själv med handen?

Svensk skatteprocess utvärderas vid Karlstads universitet: Uppdrag från riksdagens revisorer

7 februari, 2002 - Karlstads universitet

Börje Leidhammar, adjungerad professor i rättsvetenskap vid Karlstads universitet, har på uppdrag av riksdagens revisorer undersökt de förenklade lagar kring skatteprocessen som gäller sedan 1991. Han ska diskutera resultatet tillsammans med representanter från departement, domstolar, skatteförvaltningen, revisionsbyråer, banker m fl vid ett seminarium den 12 februari kl 14.00 i sal 11D 227 vid Karlstads universitet. Massmedia hälsas välkomna.

Regissör som leker med invanda föreställningar – Suzanne Ostens teraterregi

7 februari, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen undersöker Suzanne Ostens teaterregi med tonvikt på genus, särskilt gestaltningar av kvinnor på scenen. I tre exempelanalyser av Jösses flickor! Befrielsen är nära (1974), I lusthuset (1988) samt Besvärliga människor (1998/1999) belyser och diskuterar Christina Svens Ostens regiprocess som den tagit sig uttryck i dessa uppsättningar.

Europa ledande inom global miljöforskning med gemensamma insatser

7 februari, 2002 - Vetenskapsrådet

PRESSMEDDELANDE FRÅN FORMAS OCH VETENSKAPSRÅDET

Skapa en europeisk miljöforskningskommitté med ledande forskare och representanter från de internationella miljöforskningsprogrammen. Forskningsresurserna kan då utnyttjas bättre på såväl nationell som europeisk nivå. Med gemensamma insatser kan Europa förstärka redan befintliga miljöforskningsprogram och därmed bibehålla sin ledande roll. Detta var slutsatserna som drogs på European Science Foundation-konferensen i Stockholm i slutet av förra veckan.

USA-samarbete på gång kring stamcellsforskning

7 februari, 2002 - Vetenskapsrådet

USA vill samarbeta med Sverige kring stamcellsforskning. National Institute of Health, NIH – har inbjudit Vetenskapsrådets huvudsekreterare i medicin, Harriet Wallberg-Henriksson, till USA för att diskutera och konkret planera formerna för en samverkan.

Miljön viktig i politiken

7 februari, 2002 - Linköpings universitet

LO, SAF och Industriförbundet har under efterkrigstiden spelat en aktiv roll i miljöpolitikens utformning. Miljön har gjort sig gällande i såväl arbetsmarknadspolitiken som näringspolitiken och energipolitiken.

Möjligt att odla obegränsade mängder blodstamceller

6 februari, 2002 - Umeå universitet

En avhandling från Umeå universitet visar att det är möjligt att utveckla metoder för att odla fram obegränsade mängder med blodstamceller som kan användas vid benmärgstransplantationer.

”Elektroniska tungan” smakar på vätskor

6 februari, 2002 - Linköpings universitet

Vid Linköpings universitet utvecklades för flera år sedan den ”elektroniska näsan” som är baserad på ett antal olika gassensorer och som kan urskilja olika ämnen i luft. Nu håller denna på att få sällskap av en motsvarande sensor för vätskor, den ”elektroniska tungan”.