Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Forskare vid Umeå universitet har fått medel för att studera den kommunala granskningsverksamheten

17 januari, 2002 - Umeå universitet

Fil dr Anders Hanberger, projektledare, fil dr Christina Segerholm, professor Abdul Khakee och professor Lennart Nygren, samtliga knutna till Centrum för utvärderingsforskning, UCER, Umeå universitet, har av Kommunförbundet tilldelats 900 000 kronor i forskningsmedel för att undersöka hur den kommunala granskningsverksam-heten fungerar i några av landets kommuner.

Naturen ofta höger- eller vänstervriden

17 januari, 2002 - Umeå universitet

Molekyler som är spegelbilder av varandra kallas för enantiomerer – de har en ”vänsterform” och en ”högerform”. Enantiomerer kan trots sin likhet uppvisa stor skillnad i giftighet och annan biologisk aktivitet. Ämnen som existerar som enantiomerer sägs vara kirala. Ett kiralt ämne orsakade den så kallade neurosedyntragedin, där den ena enantiomeren av det rogivande medlet var harmlös medan den andra var fosterskadande.

I globaliseringens skuggor

16 januari, 2002 - Stockholms universitet

Under de senaste åren har våldsamma demonstrationer i bl. a. Göteborg och Seattle riktat sig emot ekonomisk globalisering och framförallt de negativa konsekvenser som det anses ha på tredje världen. Men vad händer med människor som arbetar och lever i ekonomiska zoner som i princip har uppstått ur dessa processer?

Publikens kön betydelse för veckopressens tilltal och innehåll

16 januari, 2002 - Stockholms universitet

Vilka föreställningar om genus, om femininitet och maskulinitet produceras i de två tidningarna Veckorevyn och FIB aktuellt? Den frågan ställer sig Anja Hirdman i sin doktorsavhandling som hon i dagarna lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier oh kommunikation (JMK), Stockholms universitet.

Yrkesutbildning ger ökat självförtroende

15 januari, 2002 - Stockholms universitet

I sin nyutkomna avhandling jämför Carl-Gustaf Carlsson ungdomar i en klass på en kommunal gymnasieskola och en klass på ett industrigymnasium. Han har studerat elevernas bakgrund och erfarenheter av grundskolan samt upplevelser och effekter av gymnasieutbildningen.

Mödrar till sexuellt utnyttjade barn hårt pressade

15 januari, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingens syfte är att bidra till kunskapen om mödrars situation när de får veta eller börjar misstänka att deras barn har utnyttjats sexuellt av männen de lever eller har levt tillsammans med. Män som också är fäder, biologiskt eller socialt, till barnen.

Stora brister i skolelevers rättssäkerhet

14 januari, 2002 - Örebro universitet

Svenska skolelevers rättssäkerhet är inte fullständig. Den som ansvarar för att garantera rättssäkerheten är rektor men denne brister ofta i sitt tillämpande av skolans lagar. Detta framkommer i Stephan Rapps doktorsavhandling ”Rektor – garant för elevernas rättssäkerhet?”.