Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ledande idrottsforskare till Växjö universitet

28 augusti, 2002 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Sedan hösten 2001 ger Växjö universitet det treåriga utbildningsprogrammet Coaching och Sport Management. Nu tar universitetet steget vidare och etablerar även forskning inom området. En av Sveriges ledande idrottsforskare Bill Sund, kommer att vara delaktig i arbetet att utveckla idrottsforskningen. Forskningssatsningen är institutionsövergripande men Bill Sund kommer att vara anställd vid Centrum för kulturforskning, en av de officiella forskningsprofilerna vid Växjö universitet.

Europeisk utmärkelse till ungdomsforskare

28 augusti, 2002 - Örebro universitet

European Association for Research on Adolescence (EARA) utdelar vartannat år en utmärkelse till en ung forskare som har gjort betydande vetenskapliga insatser inom ungdomsforskning. Vid den
kommande konferensen i Oxford, 3-6 september 2002, kommer The EARA Young Scholar Award att ges till Henrik Andershed ”in appreciation of his excellent research on antisocial behavior. The award committee has recognized that his work has contributed important new knowledge of adolescent development”.

Varför stannar bussen när jag inte ska stiga av?

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Att bilda sig en uppfattning om att andra människor känner och tänker och att känslor och tankar påverkar hur man agerar (s.k. theory of mind) är centralt för förståelsen av mänskligt beteende.

Hur blir man svensk?

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Vad gör en person svensk? Blir man svensk om man kan tala svenska? Räcker det att vara född och uppvuxen i Sverige för att man skall vara en ’riktig’ svensk? Kan en invandrare någonsin bli en ’äkta’ svensk? Detta är frågor av stor betydelse idag då kraven på svenskt medborgarskap åter diskuteras i Sverige. Det är också frågor som är i fokus i Anita Brnics avhandling Speaking of Nationality: On Narratives of National Belonging and the ’Immigrant’.

Årlig konferens om funktionsgenomik i Göteborg

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Nu kommer konferensen där vi kan få svar på följande frågor:
Hur stor del av hur livsprocesserna är för vetenskapen fortfarande gåtfulla?
Vilka tekniker och arbetssätt kan hjälpa oss till snabbare kunskap kring det okända?
Finns gränser för vad vi kan mäta och teoretiskt behandla?

EU-MILJONER TILL BildMuseet i Umeå

27 augusti, 2002 - Umeå universitet

BildMuseet har beviljats omkring 7,5 miljoner kronor för ett treårigt projekt inom ramen för EU:s program Kultur 2000. Projektet Visual Community Network bygger på ett samarbete mellan konsthallar/museer i fem länder.

Ny viktig resurs för västsvenska forskare

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

På onsdag, den 28 augusti, slår en ny enhet, ”The SWEGENE Proteomics Core Facility”, officiellt upp portarna här i Göteborg. Syftet är att ge regionens forskare tillgång till utrustning och kompetens inom området storskalig proteomik.

Ungdomar tickande bomb i vägtrafiken

27 augusti, 2002 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Dags för krafttag för att minska dödsolyckorna.

Under första halvåret dödades 279 personer i trafiken på de svenska vägarna. En alldeles för hög siffra, anser det ansvariga statsrådet Björn Rosengren. Därför har han den 8 augusti ”beställt ett paket” med konkreta förslag som ska höja trafiksäkerheten.

Sökandet efter liv i rymden

27 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Professor Ken Nealson håller en föreläsning om sökandet efter liv i universum den 17 september.

Hans Wigzell utsedd till America’s Swede of the Year

27 augusti, 2002 - Karolinska Institutet

Professor Hans Wigzell, rektor för Karolinska Institutet, Stockholm, och världsledande inom immunologi, har tilldelats hedersbetygelsen America’s Swede of the Year av Swedish Council of America.