Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ekologin hos cystproducerande dinoflagellater

20 november, 2001 - Göteborgs universitet

Dinoflagellater är mikroskopiska organismer som är vanliga i både sjöar och hav. De tillhör de organismer som brukar kallas primärproducenter därför att de utgör den första länken i näringskedjan (vattnens motsvarighet till
gräs).Vissa dinoflagellater är välkända därför att de orsakar skadliga algblomningar, antingen genom att de blir så många att när de sedan sjunker till botten och bryts ned förbrukas syret vid botten (på det sättet uppkommer ”bottendöd”) eller genom att de bildar gifter som ansamlas i musslor. Gifthalten i musslor kontrolleras sedan länge på västkusten och blir halterna för höga så förbjuds försäljning. Orsakerna till utbredningen av de giftiga algblomningarna är inte helt klarlagda, men mycket talar för
att det rör sig om mänsklig påverkan, till exempel genom utsläpp av näring i vattnen.

Nya modeller analyserar och mäter sårbarheten i logistikkanalerna

20 november, 2001 - Göteborgs universitet

Inom fordonsindustrin, liksom många andra branscher, är sårbarenhet i företagets logistikkanal (dvs dess anskaffning och distribution av varor) något man gör sitt yttersta för att minimera. I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 23 november, har Göran Svensson utvecklat två modeller som analyserar och mäter sårbarheten i logistikkanaler inom fordonsindustrin.

Kvinnlig pionjär högaktuell i dagens skoldebatt

19 november, 2001 - Stockholms universitet

I en doktorsavhandling som i dagarna läggs fram av Kent Hägglunds vid Lärarhögskolan i Stockholm skildras en skola som var långt före sin tid – så långt att den känns högaktuell i dagens skoldebatt. På Tyringe Helpension började undervisningen varje dag med gymnastik och en eftermiddag i veckan var avsatt för idrottsaktiviteter. Eleverna fostrades att […]

Språkbyte i Anderna

19 november, 2001 - Linköpings universitet

Den spanskspråkiga skolan och syskonpassning spelar en viktig roll för det språkskifte som håller på ett ske i en andinsk by i Ecuador, där barnen leker på spanska trots att de vuxna talar quichua.

FORSKNINGSDAG OM FUNKTIONSHINDER OCH HANDIKAPP

19 november, 2001 - Göteborgs universitet

Delaktig eller utanför? Vad vet vi – vad tror vi?
Forskning i Västsverige om människor med funktionshinder

FORSKNINGSDAG OM FUNKTIONSHINDER OCH HANDIKAPP, torsdag 22/11, 08.30-16.30, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. Inledare: förre socialministern , FNs särskilde rapportör i handikappfrågor, Bengt Lindqvist

Ungdomars anpassning kan relateras till dygnsklockan

19 november, 2001 - Örebro universitet

Somliga är kvällsmänniskor och somliga är morgonmänniskor. När man känner sig som bäst under dygnet varierar från person till person. I vetenskapliga sammanhang har en forskningstradition utvecklats som kallas Morningness-Eveningness och denna forskning har nyligen börjat behandla utvecklingspsykologiska frågeställningar. I avhandlingen ”The Rhythm of Adolescence – Morningness-Eveningness and Adjustment From a Developmental Perspective” granskar Anna-Karin Andersson betydelsen av Morningness-Eveningness för utveckling och anpassning hos ungdomar.

Kungen träffar gästprofessor i miljövetenskap i Göteborg

19 november, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Kungen besöker Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet torsdagen den 22 november. Han kommer för att träffa den gästprofessor han själv bekostar, Roland Scholz från Zürich, och för att höra honom berätta om en fallstudie i stadsdelen Lundby i Göteborg. Han skall också ta del av vad förre koncernchefen för ABB, Göran Lindahl, har att säga om sitt intensiva, globala arbete för miljön. Allt sker vid en miljökonferens i Chalmers kårhus.

Allt längre mellan Sverige och Nordamerika

19 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

För cirka 1.270 miljoner år sedan satt Sverige ihop med Grönland och Nordamerika i en stor superkontinent. Vid denna tidpunkt trängde enorma mängder het magma från jordens inre upp i jordskorpan mellan Sverige och Grönland och de två kontintenterna började sära på sig.
Förloppet liknar i stort sett det som i dag sker längs den mittoceaniska ryggen ute i Atlanten, vilket gör att Sverige och Nordamerika hela tiden förflyttas från varandra med cirka en centimeter per år.

Teknikutvecklingens behag och obehag

19 november, 2001 - Lunds universitet

På torsdag 22 november hålls det andra så kallade Technolutionseminariet. Det sker kl 9–16.15 i Gasquesalen på Kårhuset, LTH. (John Erikssons väg 3, Lund). Representanter för media är givetvis välkomna att följa diskussionen.