Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

75 miljoner kronor till svensk stamcellsforskning

22 mars, 2002 - Vetenskapsrådet

Svensk stamcellsforskning får ett tillskott på 75 miljoner kronor under fem år. En amerikansk forskningsstiftelse mot barndiabetes, Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), går in med 50 miljoner kronor. Vetenskapsrådet bidrar med 20 miljoner och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond med 5 miljoner.

Ny teknik för analys av hormonhalter

22 mars, 2002 - Umeå universitet

Neuroaktiva steroider är ett slags hormoner, som i fel proportioner kan ge upphov till depressioner och premenstruella besvär.

Färre resor men fler nätter vid transportprisökningar

22 mars, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen visar att svenska hushåll vid transportprisökningar, det vill säga när priser för flyg, buss, tåg eller kostnader för bilresande stiger, tenderar att kompensera minskat antal fritidsresor med att öka det genomsnittliga antalet övernattningsnätter. Resorna blir med andra ord färre men man stannar istället borta längre.

Skandinaviskt konsortium bildat för ansökan om ESS

22 mars, 2002 - Lunds universitet

I dag, fredagen den 22 mars 2002, bildades ESS-Scandinavia Consortium. Undertecknandet skedde vid en ceremoni på Köpenhamns universitet. Konsortiet blir den officiella avsändaren av en skandinavisk intresseanmälan om värdskapet för ESS, European Source. Det förslag som konsortiet för fram är att ESS förläggs i Öresundsregionen med Lund som främsta alternativa placering.

Wallenberganslag till livs- och materialvetenskaper i Linköping

22 mars, 2002 - Linköpings universitet

Linköpings universitet fick god utdelning i senaste utdelningsomgången från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 15 miljoner kr gick till rektor Bertil Anderssons satsning på livsvetenskaperna, och lika mycket till materialforskningen vid Institutionen för fysik och mätteknik. Med sammanlagt 30 miljoner kr har Linköping fått en större andel av anslagspengarna än flera andra universitet.

Nu är kvantinformationen läsbar

22 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Chalmersforskare har inom ett EU-samarbete med forskare från Frankrike, Holland, Tyskland, Italien och Finland visat att utdata från supraledande kvantdatorer går att läsa direkt, trots att signalen endast består av närvaron eller frånvaron av två elektroner, ett så kallat Cooperpar.

Luftens koldioxid styr svamparna

21 mars, 2002 - SLU

När halten av koldioxid stiger i luften, ökar tillväxten hos såväl träd som hos de svampar som samarbetar med träden. Olika svampar reagerar dock på olika sätt när mängden kol ökar, så en ökning av mängden tillgängligt kol kommer att påverka svamparnas artsammansättning. Vissa svamparter kommer att gynnas, andra missgynnas.

Umeå-forskare i The Lancet: Livräddande behandling av högt blodtryck vid diabetes

21 mars, 2002 - Umeå universitet

I veckans nummer av tidskriften The Lancet påvisas att angiotensin- II-antagonisten losartan kan vara effektivare än betablockare i att minska hjärt-kärlkomplikationerna till högt blodtryck. Det är särskilt tydligt för vissa diabetiker, visar en delstudie med professor Lars Hjalmar Lindholm, Umeå universitet, som huvudförfattare.

En ny lärarutbildning med öppna ögon mot omvärlden

21 mars, 2002 - Södertörns högskola

Migration, globalisering och nya kulturmöten förändrar samhället. Förändringarna ställer nya krav på både lärarutbildningen och den svenska skolan. Södertörns högskola har fått möjligheten att bygga upp en helt ny lärarutbildning som svarar mot de nya behoven och utmaningarna: En lärarutbildning med interkulturell profil.

Ny teknik för att simulera strömning

21 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Nahidh Hamid Sharif på Chalmers har utvecklat en ny teknik för att simulera strömning genom porösa medier med fria ytor.