Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Unga vegetarianers matvanor

3 december, 2001 - Umeå universitet

Christel Larsson har undersökt förekomsten av unga vegetarianer och jämfört deras matvanor, näringsintag, näringsstatus och livsstil med unga blandkostares.Avhandlingen visar att de unga vegetarianer som deltog i undersökningen åt mindre grönsker än förväntat.

Åldersblandadeklasser – elevers erfarenheter

3 december, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen Åldersblandade klasser: elevers erfarenheter behandlas den historiska framväxten av åldersblandade klasser, tidigare forskning om åldersblandning samt vilka motiv som förts fram för och emot sådana klasser. Främst är det dock elevers erfarenheter som undersökningen lyfter fram.

DNA-analyser visar att vindpollination har utvecklats flera gånger hos askar och deras släktingar i

3 december, 2001 - Göteborgs universitet

De flesta blomväxter pollineras med hjälp av insekter eller andra djur. Detta är det ursprungliga pollinationssättet hos de allra första blomväxterna. Pollinering med hjälp av vinden har uppkommit senare, ett flertal gånger oberoende av varandra hos många obesläktade blomväxtfamiljer.
I olivfamiljen (Oleaceae) finns det många vindpollinerade arter, däribland ett flertal arter av ask (släktet Fraxinus). Fokuseringen på denna doktorsavhandling har varit att ta reda på om vindpollination har utvecklats
en gång, eller flera gånger oberoende av varandra inom familjen.

Finaste internationella priset till Alzheimerforskare vid Sahlgrenska akademin

3 december, 2001 - Göteborgs universitet

Docent Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tilldelats Alois-Alzheimer-Award 2001.
Priset är en belöning för en fin insats inom Alzheimerforskningen. 20 000 US dollar delas ut av psykiatriska fakulteten i München, fakulteten där
psykiatern Alois Alzheimer verkade.

Matrike Norrland – Norrlands första kulturhistoriska kokbok

30 november, 2001 - Umeå universitet

Pressinbjudan

Måndag den 3 december klockan 16.15 välkomnas media till Sävargården.

Då presenterar Norrlands Gastronomiska Akademi och Sällskap ’’Matrike Norrland’’, Norrlands första kulturhistoriska kokbok.

Mobilt IT-stöd för interaktionssamhället

30 november, 2001 - Umeå universitet

Mikael Wiberg, institutionen för informatik, Umeå universitet, har studerat hur mobilt IT-stöd kan utformas för att bättre stödja mobila arbetare i interaktionssamhället.

Nobelpristagare besöker Umeå universitet

30 november, 2001 - Umeå universitet

I år fyller Nobelpriset 100 år. Till hundraårsjubileumet har alla tidigare nobelpristagare bjudits in att delta i en jubileumsvecka i Stockholm. Flera av nobelpristagarna kommer också att besöka universitet ute i landet. Under tiden den 5:e till den 7:e december besöks Umeå universitet av tre nobelpristagare.
Den 16 december kommer även av en av årets pristagare, Eric Cornell Nobelpristagare i fysik, till universitetet.

Umeåforskare anlitas som expert av G8-länderna

30 november, 2001 - Umeå universitet

Den tyska motsvarigheten till vårt jordbruksdepartement har anlitat professor Ulf Edlund, kemiska institutionen, Umeå universitet att tillsammans med andra experter ta fram rekommendationer för G8 länderna hur man ska identifiera olagligt avverkat timmer.

Långtidssjukskrivna kvinnor kommer till tals

30 november, 2001 - Linköpings universitet

Antalet sjukskrivningar har ökat dramatiskt de senaste åren, och det är främst kvinnor som drabbas. Socialmedicinaren Marlene Ockander har i sin avhandling från Linköpings universitet intervjuat drygt 80 kvinnor som varit långtidssjukskrivna eller är förtidspensionerade för framför allt värk och depression.

SLU-forskare uppmanar:

29 november, 2001 - SLU

Enligt aktuella prognoser ska Stockholms folkmängd öka med 600.000 personer på 30 år! Hur så många fler människor ska kunna få plats i Sveriges huvudstad har bland annat diskuterats vid utställningen ”Stockholm at large” i Färgfabriken i Stockholm.