Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Värdering av nya luftrörsvidgande astmamediciner

26 september, 2001 - Umeå universitet

Det har funnits farhågor om att regelbunden inhalering av de nya potenta luftrörsvidgande astmamedicinerna formoterol och salbutamol kan förstärka den bakomliggande luftvägsinflammationen. I en avhandling vid Umeå universitet frias preparaten från dessa misstankar.

Barns normala sexualitet

26 september, 2001 - Linköpings universitet

Det är ganska vanligt att förskolebarn utforskar egna och andras kroppar genom t ex ”att leka doktor”. De använder däremot ganska sällan sexuella ord. Mer vuxenlika beteenden som samlagslekar, lekar som inkräktar på andras integritet och lekar där föremål används mot könsorganen är mycket ovanliga. Det visar den första svenska avhandling som ägnats åt barns normala sexualitet.

Framgångsrik forskning om hjärnödem

26 september, 2001 - Uppsala universitet

Värmestress, fysiska skador och högt blodtryck kan leda till att blodbarriären kring centrala nervsystemet bryts ned med hjärnödem som följd. Uppsalaforskare har under senare år redovisat en rad viktiga resultat om nedbrytningsmekanismerna, en kunskap som är nödvändig för att kunna utveckla behandling vid hjärnödem.

Städarbete omvärderas i avhandling

25 september, 2001 - Linköpings universitet

Modernt städarbete är, tvärtemot vad många anser, inte alls ”okvalificerat” utan ställer höga krav på sina utövare.

Celldöd som behandlingsväg vid elakartade hjärntumörer

25 september, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 5 oktober försvarar Christina Vallbo, institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling som visar att cellgiftet estramustin kan framkalla apoptos (celldöd) i elakartade hjärntumörer.

Katalysator för lastbilar renar dieselavgaserna med diesel

25 september, 2001 - Lunds universitet

Tack vare trevägskatalysatorn är avgaserna från personbilar i dag mycket rena. Men det är svårare att rena avgaserna från de dieseldrivna lastbilarna . På avdelningen för kemisk teknologi vid LTH, Lunds Tekniska högskola, har man utvecklat en ny metod för avgasrening för dieselmotorer. Paradoxalt nog uppnås reningen genom en datorstyrd, extra insprutning av diesel.

Fjärranalysdata effektivt hjälpmedel i skoglig planering

24 september, 2001 - SLU

Fjärranalysdata, det vill säga information från flyg- och satellitburna sensorer, kan bidra till att effektivisera och förbilliga dataförsörjningen för den småskaliga skogliga planeringen. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Kvicksilverföreningar studeras med nya tekniker

24 september, 2001 - SLU

I nästan hälften av Sveriges drygt 80 000 sjöar är kvicksilverhalten i gädda så hög att hälsomyndigheter varnar allmänheten för regelbunden konsumtion. Inte minst prekär är situationen i Västerbotten. I en ny doktorsavhandling vid SLU i Umeå redovisas hur kvicksilverföreningarna kan studeras med nya tekniker.

Amasonen och jägaren

24 september, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen handlar om det samhälle som existerade längs den västerbottniska kusten under sen järnålder – tidig medeltid. Den bild som tonar fram visar ett samhälle som tros ha varit relativt jämställt, till skillnad mot det hierarkiska samhälle som framtonar i Mellannorrland vid samma tid.