Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Gör gas av avfall – bästa bot mot växthuseffekten

8 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Några av världens främsta forskare inom avfallsteknik samlas i Luleå 11- 13 december, för att bland annat diskutera metan gasens inverkan på växthuseffekten och vilka åtgärder som finns att vidta för att motverka växthuseffekten.

Dagstidningars nyhetstexter allt mindre bearbetade

8 december, 2000 - Uppsala universitet

De senaste decenniernas mycket kraftiga personalnedskärningar på många
svenska tidningar har gjort det allt svårare för journalister att hinna gå
i närkamp med enskilda texter. I förlängningen kan det innebära att
redaktioner tar in obearbetade pressreleaser, produktinformation och annat
material från företag, myndigheter, nyhetsbyråer och institutioner. Den
slutsatsen drar Amelie Oestreicher i sin avhandling om hur nyhetstexter
bearbetas.

Geografisk ojämlikhet i äldreomsorgen

7 december, 2000 - Stockholms universitet

I ett internationellt perspektiv har Sverige en omfattande offentlig äldreomsorg i form av hemhjälp, trygghetslarm, dagvård, mattjänst samt särskilda äldreboenden, t.ex. servicehus, ålderdomshem, sjukhem. Äldre människor har enligt lag rätt till vård och omsorg utifrån sina behov, oberoende av ekonomi eller samhällsposition, och det är kommunerna som har ansvaret för att de äldre får den hjälp som de behöver. Nu visar en studie att det finns mycket stora – och oförklarliga – skillnader mellan Sveriges kommuner när det gäller gamla människors möjlighet att få denna hjälp. Det råder nämligen geografisk ojämlikhet inom äldreomsorgen.

Hindunationalism och demokrati

7 december, 2000 - Stockholms universitet

Den indiska hindunationalismen har under de senaste decennierna utvecklats från en närmast marginell politisk inriktning till en av de dominerande aktörerna inom indisk politik. Det största hindunationalistiska partiet, Bharatiya Janata Party (BJP), sitter idag i regeringsställning och utmanar etablerade föreställningar om sekularism och demokrati inom indisk politik genom att förespråka bildandet av en hinduisk stat.

Lösa kvinnor och hård kontroll – kommunal prostitution i Stockholm

7 december, 2000 - Stockholms universitet

De så kallade lösaktiga kvinnorna i Stockholm var från 1830-talets början ständigt övervakade. Vanligt folk skulle skyddas och både polisen och läkarkåren utgjorde vaktstyrkan. Såväl kvinnornas medicinska status som var de rörde sig i det offentliga rummet var föremål för kontroll. Kvinnorna fick inte gå på vissa gator, inte bära vilka kläder de ville och inte heller röra sig i grupp. Utegångsförbud rådde efter 23.00.

Nya rön om Skelleftesjukan presenteras av umeforskare

7 december, 2000 - Umeå universitet

En modell för mekanismen bakom den s.k. Skelleftesjukan har nu presenterats av forskare vid Umeå universitet. För första gången i världen har de kunnat visa förändringar i strukturen hos det ämne som ligger bakom sjukdomen.

Nya rön om människan ålder och ursprung: Alla härstammar från afrikansk urmoder

7 december, 2000 - Uppsala universitet

En studie av bl.a. Uppsalaforskare som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature i dag utgör det hittills starkaste belägget för teorin att alla människor har ett gemensamt ursprung i Afrika. Bakom artikeln står Uppsalaforskarna Ulf Gyllensten och Max Ingman som samarbetat med professor Svante Pääbo i Leipzig.

Konstgjord knäled ger onormalt rörelsemönster

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige får varje år fler än 3000 patienter en plastprotes inopererad i knäleden. Majoriteten av patienterna är nöjda med resultatet.
I en studie vid Göteborgs universitet visar det sig dock att alla undersökta patienter som fått ledytan i knät ersatt med en konstgjord led hade ett onormalt rörelsemönster jämfört med friska knän.

Livsviktiga dofter

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Eva M. Pettersson, Kemisk Ekologi, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i Kemisk Ekologi med avhandlingen: ”Vital Volatiles – Host Location in Parasitic Wasps”

Ny behandling vid impulsiv aggression?

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Doktorsavhandling

En studie från Göteborgs universitet föreslår ny medicinsk behandling av
patienter med dålig impulskontroll, till exempel vid alkohol-/drogberoende,
psykopati eller bulimi.
Avhandlingen visar att 2impulsivt2 och aggressivt beteende hos råttor med
låg nivå av serotonin i hjärnan minskas genom behandling med naloxon.