Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Livsviktiga dofter

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Eva M. Pettersson, Kemisk Ekologi, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i Kemisk Ekologi med avhandlingen: ”Vital Volatiles – Host Location in Parasitic Wasps”

Ny behandling vid impulsiv aggression?

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Doktorsavhandling

En studie från Göteborgs universitet föreslår ny medicinsk behandling av
patienter med dålig impulskontroll, till exempel vid alkohol-/drogberoende,
psykopati eller bulimi.
Avhandlingen visar att 2impulsivt2 och aggressivt beteende hos råttor med
låg nivå av serotonin i hjärnan minskas genom behandling med naloxon.

Sampling och Fourier-Laplace-transformer i flera komplexa variabler

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Niklas Lindholm, Matematik och datavetenskap, Göteborgs universitet, avser att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen i matematik vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Sampling and Fourier-Laplace transforms in several complex variables”.

AstraZeneca Lecture 5 december:Selektiv katalys – ämne vid årets AstraZeneca Lecture Selektiv kat

5 december, 2000 - Stockholms universitet

Tid: 5 december kl. 14.00 Titel: Palladium-Catalyzed Hetero-Atom Bond-Forming Reactions and How They Work Lokal: Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12. Genom katalys kan man påskynda kemiska reaktioner och uppbyggnad av molekyler. Med selektiv katalys kan man dessutom styra reaktionerna så att endast en önskad molekyl av flera möjliga bildas. Användning av […]

Ungdomsarbetslöshet – ett folkhälsoproblem oavsett konjunktur

4 december, 2000 - Umeå universitet

Torsdagen den 14 december försvarar Mehmed Novo, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, Umeå universitet, en doktorsavhandling som analyserar sambandet mellan arbetslöshet och hälsa under två olika konjunkturtyper.

Arbetsrelationer i sjukvården

4 december, 2000 - Stockholms universitet

I sjukvården, liksom i annan offentlig verksamhet, pågår sedan ett par decennier en nästan obeveklig förändringsprocess. Omorganisationer har avlöst varandra och det som har fått en stor genomslagskraft är förändringar som initieras utifrån politiska och ekonomiska motiv. En viktig aspekt är hur identitet skapas i dessa processer och vilken betydelse det har för hur människor agerar i sitt arbete.

Ny metod registrerar det ditt öga inte ser

1 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Per Gren, Luleå tekniska universitet, har i en doktorsavhandling vid avdelningen för experimentell mekanik utvecklat en optisk metod, med vars hjälp man kan registrera förlopp som inte går att mäta eller se med det egna ögat.

Stora könsskillnader vid hjärtinfarkt: Kvinnornas risker har inte minskat

30 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 15 december försvarar Vivan Lundberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, en avhandling som påvisar stora skillnader mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. De förbättringar som konstaterats när det gäller männens risker har ingen motsvarighet hos kvinnorna.