Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Datoriserad vektorkardiografi ger bra hjälp vid hjärtinfarkt

24 september, 2001 - Umeå universitet

Vid hotande eller pågående hjärtinfarkt kan datoriserad vektorkardiografi (VKG) skilja patienter med litet infarkthotat område av hjärtmuskeln från patienter med större riskzon. Det framgår av en avhandling vid Umeå universitet.

IT-system med rätt filosofi

24 september, 2001 - Linköpings universitet

Nya IT-system inom en verksamhet ska inte bara vara tidsenliga tekniskt sett, de ska också bygga på samma grundsyn som övrig utveckling inom verksamheten. Där brister det en hel del: IT-systemen kanske är tekniskt avancerade, men ”hänger i luften” idémässigt sett. En ny avhandling från Linköpings universitet försöker tackla detta problem genom att studera så kallad processinriktad verksamhetsanalys.

Möten med förhinder

24 september, 2001 - Luleå tekniska universitet

Titta bara, ser du inte hur annorlunda han har blivit sedan han blev chef? Så där skulle han aldrig ha sagt för några år sedan när han var en av oss.
Under senare år har det blivit allt vanligare att större företag, liksom offentliga organisationer, inrättat så kallade management traineeprogram. Det handlar om chefsutbildningar som huvudsakligen är förlagda till den ena organisationen och som omfattar såväl teoretisk utbildning som praktik under ett till två år.

Trafiksäkerhet för de svagaste trafikanterna

24 september, 2001 - Luleå tekniska universitet

Den 24 september presenterar Charlotta Johansson sin licentiatavhandling om trafiksäkerhet för gående och cyklister i tätorten. Barns trafiksäkerhet behandlas särskilt i avhandlingen som bygger på studier i Borås.

Framtidens forskningsledare förstärker LTH:s satsning på InfoCom

24 september, 2001 - Lunds universitet

Andreas Molisch är nyutnämnd professor i radiosystem vid institutionen för
Elektrovetenskap LTH. Han är en 35-årig österrikare som förutom professuren även
tilldelats ett anslag på 10 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF!
Andreas Molisch är nämligen en av de 20 yngre, begåvade forskare som i våras fick
dela på 200 miljoner kronor under sex år. Dessa s k INGVAR-stipendier går till
”framtidens forskningsledare” inom högskola och näringsliv.
I Molischs fall handlar forskningen om att studera egenskaperna hos dubbelriktade
mobilradiokanaler.

Samarbete för snabbare datorer

24 september, 2001 - Lunds universitet

Lunarc, Centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och NSC, Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet samarbetar om nya datorsystem

Stamcellsforskare prisbelönas

24 september, 2001 - Karolinska Institutet

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har beslutat om utdelning av följande pris: Erik K. Fernströms pris till yngre och särskilt lovande forskare vid Karolinska Institutet tilldelas Jonas Frisén, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet

Föroreningar kan ansamlas i mask och jord

21 september, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar stabila organiska föroreningar som tillexmpel PCB i daggmask, maskkomposter, passiva provtagare och jord med och utan avloppsslam.

Landhöjningen lyfte Sveriges förflutna till ytan

21 september, 2001 - Umeå universitet

I synen på naturens historia härskade länge den bibliska kronologin med paradismyten och berättelsen om syndafloden. En ny föreställningsvärld öppnades emellertid under 1800-talet med istidsteorierna, och en omfattande forskning tog fart med syfte att kartlägga utvecklingen efter den senaste
nedisningen.