Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Simulerad glömska för en brottshändelse

2 mars, 2001 - Stockholms universitet

Det är ett välkänt faktum att många misstänkta gärningsmän hävdar glömska för brottet för vilket de misstänks (i huvudsak våldsbrott). Även om glömskan i vissa fall är sann hävdar flera forskare att den simulerade, dvs påhittade, glömskan är den vanligaste ”glömskan” när det gäller gärningsmän till grova våldsbrott.

Hur magsårsbakterien gör magsår

2 mars, 2001 - Göteborgs universitet

En ny studie visar hur magsårsbakterien Helicobacter pylori kan orsaka skada genom att störa magens försvar mot infektionen. Denna upptäckt kan i framtiden leda till nya behandlingsformer för magsårssjukdomen så att användningen av antibiotika kan undvikas.

Har ”lagom tjocka” män ökad risk för prostatacancer?

2 mars, 2001 - Umeå universitet

Det verkar som om män med en viss rondör löper en ökad risk att insjukna i prostatacancer. Måttligt förhöjda halter av leptin fördubblade risken för prostatacancer i en kohortstudie av fler än 30 000 män med material från Medicinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Rekonstruktion av företag

1 mars, 2001 - Stockholms universitet

Ett företags ekonomiska problem i form av svårigheter att betala sina skulder påverkar anställda, borgenärer, aktieägare och många andra i samhället. Det insolvensrättsliga systemets nuvarande och framtida utformning har under senare tid debatterats både i Sverige och i andra länder.

Vem har ansvaret för prospektet vid börsintroduktionen?

1 mars, 2001 - Stockholms universitet

Om ansvaret för de uppgifter som lämnats i ett börsprospekt behandlar Catarina af Sandeberg i sin avhandling som hon i daganra lägger fram vid Stockholms universitet. För första gången görs en jämförelse av de regler som gäller för prospektansvar i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.

Gallsyror orsakar svår diarré

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Gallsyror, som är ett av kroppens naturliga laxermedel, visar sig också
vara en vanlig men botbar orsak till kronisk diarré.
Vissa personer får invalidiserande vattniga diarréer utan att ha någon
tarminfektion. En troligen underskattad orsak kan vara att gallsyror läcker
ut i grovtarmen i för stora mängder och där irriterar till kronisk diarré.

Ryggproblem i medelåldern har startat långt tidigare

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

I en unik studie har sextusen 18-åriga män följts från sin mönstring 1979
till tjugo år senare, bland annat när det gäller deras ryggbesvär.
Nästan exakt lika stor andel hade lindrigt ont vid mönstringen och 2ofta2
ont tjugo år senare.

Är världen ett hologram? – Första licentiatavhandlingen i fysik är klar

23 februari, 2001 - Karlstads universitet

Naturen verkar inte vara så komplex i sin grundstruktur som vi tror att den borde vara med tanke på all variation i den verklighet vi upplever. I själva verket kan det vara så att information om tre rumsdimensioner kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner. Detta har Jens Fjelstad, doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk fysik, studerat i sin licentiatavhandling som han idag lägger fram vid ett licentiatseminarium på Karlstads universitet.

Konservering av vårt kulturarv – men till vilket pris?

23 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Agneta Freccero är utbildad konstnär inom skulptur och måleri och kom så småningom i kontakt med metoder och material inom konservering av antikt måleri i Italien. Hon upptäckte då att för att bevara vårt kul-turarv används idag en mängd kemikalier som antingen är skadliga för miljön eller hälsovådliga, ofta båda delarna, och inte minst farliga för konservatorerna själva. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter inom konservering av sten och näraliggande material som keramik, gips och muralmåleri, försöker hon i sin avhandling återskapa och vidareut-veckla traditionella material och tekniker så att de kan fungera inom modern kulturvård.

Miljön under graviditeten är viktig för hälsan som vuxen

23 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Moderns infektioner under graviditeten påverkar hennes barns framtida hälsa.
Under de senaste tio åren har allt fler studier framkommit som pekar på att
fostrets miljö i livmodern skulle kunna vara en viktig faktor för hälsa som
vuxen.