Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Eldsvåda ger liv åt svamp

28 november, 2000 - SLU

Att en skogsbrand utplånar allt i sin väg är långt ifrån sant. Många växt-
och djurarter är faktiskt beroende av eldsvådor, och för att bevara dem
bränns idag både skog och hyggen. Men för att lyckas krävs en större
kunskap om organismernas biologi. Hanna Johannesson vid SLU har därför satt
den brandspecialiserade skiktdyn-svampen under lupp.

HAVRE ELLER OLJA – SAMMA ENERGIBEHOV PÅ ÅKERN

28 november, 2000 - SLU

Den totala energiåtgången för arbeten på åkern har inte förändrats särskilt
mycket sedan 1927, fast hö och havre har ersatts med fossil olja. Jan
Jansén vid SLU har i sitt doktorsarbete bland annat jämfört hästar och
traktorer i en tänkt situation utan fossila bränslen. Ingendera var
överlägsen med tanke på den areal som krävdes för att producera den mängd
bioenergi som behövdes.

Havre eller olja – samma energibehov på åkern

28 november, 2000 - SLU

Den totala energiåtgången för arbeten på åkern har inte förändrats särskilt
mycket sedan 1927, fast hö och havre har ersatts med fossil olja. Jan
Jansén vid SLU har i sitt doktorsarbete bland annat jämfört hästar och
traktorer i en tänkt situation utan fossila bränslen. Ingendera var
överlägsen med tanke på den areal som krävdes för att producera den mängd
bioenergi som behövdes.

Doktorsavhandling är forskning som tillför världen ny kunskap

27 november, 2000 - Stockholms universitet

– Doktorernas forskning är just – forskning, dvs avhandlingarna tillför världen ny kunskap, som inte fanns förut. Den mycket omfattande diskussion, som förs idag om forskarutbildning tenderar ibland att ge intrycket att doktorandtiden endast är en utbildningsperiod. Förvisso finns det ett utbildningsmoment under doktorandtiden, men detta får inte undanskymma det faktum, att själva slutresultatet, avhandlingen, är en forskningsinsats.

Fåglars beteende förkklarar insekters färger

27 november, 2000 - Stockholms universitet

Ny forskning visar hur fåglar och andra insektsätare har drivit uppkomst och utveckling av iögonfallande färgteckningar hos insekter. Inte bara insekternas utseende har påverkats utan även deras sätt att leva.
Gabriella Gamberale-Stille visar i sin avhandling som hon i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet hur varnande och iögonfallande färgteckningar hos illasmakande djur kan uppstått på grund av deras fienders sätt att lära sig och skilja på ätliga och oätliga byten. Dessutom ger forskningen ett svar på varför gruppliv är vanligt hos dessa bytesdjur: gruppen ökar storleken och effekten av varningssignalen så att fler fiender avskräcks från att attackera dem.

Avhandling om orsakerna till Alzheimers sjukdom

27 november, 2000 - Umeå universitet

Den 8 december försvarar Henrietta Hedin vid Umeå universitet en avhandling som tar upp orsakerna till demensformen Alzeheimers sjukdom, framför allt betydelsen av äggviteämnet amyloid prekursorprotein i detta sammanhang.

Den brutna näsans estetik – boxning avhandlad från insidan

27 november, 2000 - Uppsala universitet

Världen är som världen är. Det är den pugilistiska ontologin eller boxarnas
uppfattning om tillvarons beskaffenhet. Geir Angell Øygarden har i sitt
avhandlingsarbete bokstavligen boxat sig fram till en bild av hur
boxningskulturens meningssystem är uppbyggt. Pugilismen har också en
estetik, bristen på symmetri eller den brutna näsan.

Transkriptionsfaktorn Foxi1 behövs för bildandet av ett fungerande inneröra

24 november, 2000 - Göteborgs universitet

Medfödd hörselnedsättning och dövhet är ett av våra vanligaste svåra funktionshinder och drabbar cirka två per tusen födda barn. Ungefär 70 procent av all hörselnedsättning kan direkt relateras till genetiska orsaker. Genom HUGO-projektet är snart hela det mänskliga genomet sekvenserat medan genernas funktion fortfarande är till stor del helt okänd.

Rösta via datorer?

23 november, 2000 - Linköpings universitet

Kan möjligheten att välja via Internet öka valdeltagandet i framtiden? Det tror i varje fall EU, som satsat 27 miljoner kr på projektet CyberVote.

Utarmat uran i Kosovo

23 november, 2000 - SSI

I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen använts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvåren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet.Från SSI har strålskyddsexpert Jan Olof Snihs och geolog Gustav Åkerblom deltagit i undersökningarna. SSI har även ansvar för sammanställningen av slutrapporten från undersökningarna och den vetenskapliga och tekniska ledningen.