Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Smartare skogsbruk med mindre enheter

14 september, 2001 - SLU

Både ekonomi och naturvärden kan gynnas av att skogsägare tar mer hänsyn till småskaliga variationer i skogen.Traditionellt delas skogen in i bestånd efter ålder och trädslag. Mindre enheter är dock att föredra, visar Johan Stendahl i en ny avhandling vid SLU. Därmed lägger han grunden för ett smartare skogsbruk där man tar fram och utnyttjar mer detaljerad information om skogen.

Ekonomiska aspekter av pappersåtervinning

14 september, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen består av fyra studier som behandlar olika ekonomiska aspekter av pappersåtervinning. Den första uppsatsen analyserar teoretiskt hierarkin för avfallshantering som prioriterar materialåtervinning framför förbränning. Resultaten understryker vikten av att fokusera på total fördelningseffektivitet för samhället.

Umeå-studie friar blodtrycksbehandling från misstankar om ökad cancerrisk

14 september, 2001 - Umeå universitet

I en studie publicerad i den ansedda brittiska medicintidskriften The Lancet avvisas teorin att behandling för högt blodtryck kan kopplas till ökad risk för cancer. Bakom artikeln står en grupp ledd av Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet.

Ny chans se Tiondelsstaden LundiLund

14 september, 2001 - Lunds universitet

Pressvisning i Lunds stadshall på måndag kl 12.00. Invigning kl 13.
Att bjuda in pressen morgonen efter terrorkatastrofen i New York var dålig timing. På måndag vill vi därför erbjuda media en ny chans att se den vackra och spännade utställningen som invigs kl 13 samma dag.

Effekter av marknära ozon och koldioxid på vete

13 september, 2001 - Göteborgs universitet

Människan har förändrat, och förändrar alltjämt, atmosfärens sammansättning. Två av de ämnen som ökat är marknära ozon och koldioxid. Båda dessa gaser påverkar växternas tillväxt och utveckling. De direkta effekterna av
koldioxid hänger ihop med att koldioxid utgör råvaran för fotosyntesen. En ökad koldioxidhalt kan därför påverka tillväxten positivt. Ozon är däremot giftigt och har en negativ inverkan på tillväxten av de flesta växter. Sedan
industrialiseringen startade har koldioxidhalterna ökat från ca 280 ppm till dagens 360 ppm och ökningstakten ligger för närvarande på 0,4% per år. Halterna av marknära ozon har ökat dramatiskt (ca tredubblats) sedan slutet
av 1800-talet och förutspås öka med ytterligare mellan 25–64% från 1990 till 2090.

Upptäckt publicerad av Umeå-grupp: Hämmarprotein för cancercell

13 september, 2001 - Umeå universitet

Ett protein som kan bromsa utvecklingen vid hjärntumör, bröstcancer och lungcancer har hittats av en forskargrupp vid enheten för onkologi vid Umeå universitet. Gruppen har också lokaliserat den gen som kodar för proteinet till ett område på kromosom 3.

”Idrottsmannen” och ”idrottskvinnan” – ett oäkta par?

12 september, 2001 - Stockholms universitet

Det finns motsägelsefulla sätt att tala om kvinnliga tävlingsidrottare. De förväntas träna hårt, tävla och prestera bra resultat i samma utsträckning som sina manliga medidrottare, samtidigt som deras motiv till att delta i tävlingsidrott sägs vara mer socialt inriktat än idrottsmännens.

Flickor + teknik = sant!

12 september, 2001 - Stockholms universitet

Teknik har traditionellt varit en manlig domän, men stämmer det idag? Vad behövs egentligen för att flickor ska tycka att teknik angår dem? Den avhandling som Inga-Britt Skogh, Lärarhögskolan i Stockholm lägger fram vid Stockholms universitet är en studie av flickors (7–12 år) erfarenheter och upplevelser av teknik Flickorna i studien tillhör den första generation som har vuxit upp med datorer, internet, video, TV-spel och CD-skivor.

Förbättrad teknik för att analysera kemiska data

12 september, 2001 - Umeå universitet

Inom kemin idag genereras stora datamängder. Dessa kan exempelvis komma från beskrivningen av strukturer hos en serie molekyler, eller från beskrivningen av en industriell process. Datamängderna resulterar i komplexa datatabeller, vilka måste analyseras. Johan Trygg, kemiska institutionen, Umeå universitet, har i sin avhandling tittat närmare på det problemet.