Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Biomaterial – vän eller ovän?

11 maj, 2001 - Uppsala universitet

Utvecklingen av allt mer sofistikerade konstgjorda kroppsdelar eller
organ kräver att de olika material som används accepteras av kroppen.
Jaan Hong har i sin forskning vid Uppsala universitet tagit fram en metod för att testa hur blodet reagerar med främmande material.

Nya solceller ett lönsamt alternativ?

11 maj, 2001 - Uppsala universitet

I jakten på förnyelsebara energikällor framstår solenergi som ett
lovande alternativ. Tyvärr är dagens solceller än så länge för dyra för
att vara lönsamma i jämförelse med andra energikällor. Karin Westermark
har forskat kring en ny typ av solcell, färgämnessolcellen, som kan bli
ett bättre alternativ. Hon presenterar resultaten i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Regnskogens befolkning allt mer medveten om människans påverkan på miljön

10 maj, 2001 - Göteborgs universitet

De bönder som idag bosätter sig i tropiska skogsområden har inte samma synsätt som kolonisatörerna för trettio år sedan. I befolkningens utkomsstrategier finns idag en hög grad av medvetenhet om människans påverkan på miljön. En anledning är att miljödebatten nått dem via olika utvecklingsprojekt och enskilda organisationer, vilket gör att begreppen “uthållig utveckling” eller “uthållig användning av naturresurser” till och med ingår i det vardagliga ordförrådet. Detta visar Matilde Mordt en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

De baltiska ländernas nya konstitutioner

10 maj, 2001 - Uppsala universitet

Litauen har lyckats bäst med att införa en ny och stabil konstitution,
medan Estlands och Lettlands konstitutioner dras med vissa svagheter. Det
visar Uppsalaforskaren och juristen Caroline Taube som i sitt avhandlingsarbete genomfört en jämförande studie av de tre baltiska ländernas konstitutioner.

Nya rön om blodsockerbalans hos tonårsflickor med diabetes

10 maj, 2001 - Uppsala universitet

En kraftigt förhöjd insöndring av tillväxthormon har troligen stor
betydelse för insulinkänslighet och blodsockerbalans hos tonårsflickor med
diabetes. En tilläggsbehandling med Pirenzepine kan då vara ett bra
komplement till traditionell insulinbehandling. Det är ett par av de
resultat som Uppsalaforskaren Maria Halldin Stenlid redovisar i sin avhandling.

Nya rön om strålbehandling av mag-tarmkanalen

8 maj, 2001 - Umeå universitet

Koncentrationerna av två signalsubstanser i tarmväggen ökar till det dubbla ca en vecka efter genomförd strålbehandling. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 18 maj av Ulf Höckerfelt.

Hopp om högre livskvalitet får stadsbor att flytta till landet

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

Strävan efter lugn, frihet och oberoende och samtidigt delaktighet i en
gemenskap är centrala motiv för stadsbor att flytta till landet. Andra
faktorer, som till exempel det sociala nätverket och bostadsbeståndets
sammansättning, avgör vart man flyttar. Susanne Stenbacka vid Uppsala universitet har i sin doktorsavhandling kartlagt förutsättningar och drivkrafter för den nya inflyttningen till landsbygden.

Meningsfull vardag viktigaste kvaliteten för obotligt sjuka

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

Den livskvalitet som obotligt sjuka cancerpatienter upplever är främst
beroende av att vardagen känns meningsfull. Det är ett av flera resultat
som Uppsalaforskaren Bertil Axelsson presenterar i sin avhandling om cancerpatienters livskvalitet i livets slutskede.

Sociala nätverk viktiga för bankers utlåning till företag

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

För att svenska banker ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga måste
ansvaret för långivning till företag centraliseras. Det är en
internationell trend som stöds av den svenska finansinspektionen. Men
Uppsalaforskaren Lars Silver har i sin doktorsavhandling visat att det inte stämmer.