Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Matförgiftning spåras med DNA-test

25 april, 2001 - SLU

Sjukdomen listerios orsakas av en bakterie som kan föröka sig i livsmedel
även vid kylskåpstemperatur. Bakterien kan orsaka hjärnhinneinflammation
hos personer med nedsatt immunförsvar och framkalla abort hos gravida, och
dessa grupper bör därför undvika att äta riskprodukter.
Nu har veterinär Helle Unnerstad från SLU utvecklat DNA-tester som gör det möjligt att särskilja olika kloner (stammar) av bakterien, vilket gör det lättare att undersöka hur smittan sprids. I sitt doktorsarbete visar hon bland annat
att det kan vara mycket svårt att utrota bakterien i en livsmedelslokal.

Uthålligt skogsbruk och markanvändning i Sydostasien

25 april, 2001 - SLU

Hur kan fattiga bönders berättigade strävanden att höja sin levnadsstandard
förenas med nationella utvecklingsambitioner eller internationella mål att
avsätta skog för bevarande av biologisk mångfald och klimat? Den frågan
berör Mats Sandewall i en doktorsavhandling från SLU i Umeå.

Dagens skogsmaskiner klarar att avverka i känsliga miljöer

24 april, 2001 - SLU

Dagens skogsmaskiner och dess förare klarar att avverka skog med riklig
underväxt av naturlig föryngring, med acceptabla skador på föryngringen och
till rimliga kostnader. Det visar Dan Glöde i en ny avhandling vid SLU.

Så målade Prins Eugen

24 april, 2001 - Göteborgs universitet

I sin avhandling behandlar Ole Ingolf Jensen vilka pigment och måleritekniker som prins Eugen (1865-1947) använde i sina målningar. Undersökningarna baseras främst på naturvetenskapliga undersöknings- och analysmetoder. Utifrån dessa har han även kommit fram till vilka Eugens konstnärliga intentioner var. Som supplement till de naturvetenskapliga undersökningarna har arkivundersökningar utförts, där informationer från de brev som Eugen skrev och mottog från sina konstnärsvänner både bekräftar och kompletterar resultaten från de naturvetenskapliga undersökningarna.

Bartonella-bakterien misstänks orsaka elitorienterares död

24 april, 2001 - Uppsala universitet

Hösten 1991 slog Svenska Orienteringsförbundet larm då tre elitlöpare
oväntat och hastigt avlidit under året. De nya resultat, som Lars Wesslén
vid Uppsala universitet redovisar i sin avhandling, tyder på att bakterien Bartonella kan ha orsakat dessa orienterares plötsliga hjärtdöd.

Maten orsakar besvär vid västvärldens vanligaste mag-tarmsjukdom

23 april, 2001 - Göteborgs universitet

Colon irritabile eller irritable bowel syndrome (IBS) är den vanligaste
mag-tarmsjukdomen i västvärlden. Effektiv behandling saknas och orsakerna
bakom sjukdomen är dåligt kända. En avhandling från Göteborgs universitet visar att intag av viss mat ger svåra symtom hos dessa patienter. Olika förklaringar till detta har
upptäckts.

Om ärftlighet hos hjärntumörer

23 april, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 27 april försvarar Beatrice Malmer, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling som kartlägger ärftligheten hos elakartade hjärntumörer av typen gliom. Risken är särskilt förhöjd hos syskon.

Röntgar virket för att se hur det mår

23 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

– För att få det bästa torkade virket bör man utveckla ny mätutrustning och metoder för att kontrollera virkets status under hela torkningsprocessen, säger doktoranden Pär Wiberg, vid Luleå tekniska universitet.

I hans doktorsavhandling framgår det att m

Rätt färger i miljön viktigt i äldrevården

20 april, 2001 - Göteborgs universitet

Färg och färgskillnader är avgörande för hur tydligt vi ser saker och ting
omkring oss. På äldre dagar är detta än mer viktigt eftersom sämre syn,
nedsatt minne och demenssjukdom kan påverka hur vi uppfattar vår omgivning.
En doktorsavhandling från Göteborgs universitet visar nu att färguppfattning
är väl bevarad högt upp i åren och att starka färger ger stöd för minnet hos
äldre demenssjuka.

Svårdiagnosticerad hjärtinfarkt

20 april, 2001 - Linköpings universitet

Hjärtinfarkt under eller strax efter en hjärtoperation är den vanligaste dödsorsaken i samband med hjärtkirurgi. Ändå har man hittills vetat ganska lite om diagnosen av och riskfaktorerna bakom sådana infarkter. Linköpingsläkaren Lars-Göran Dahlin lägger nu fram mer kunskap i sin avhandling.