Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya professorer vid Stockholms universitet

4 maj, 2001 - Stockholms universitet

Per-Arne Bodin, slaviska språk, med litterär inriktning Han ägnar sig i sin forskning särskilt åt tre områden: den ryska skönlitteraturen och den ortodoxa traditionen, rysk identitet samt den moderna polska litteraturen och dess förhållande till det västeuropeiska kulturarvet. Anna Ljunggren, ryska Hennes område är rysk litteratur från 1800- och 1900-talen, främst poesi men också prosa. […]

Göteborgsforskare studerar golfströmmen i datornätverk

3 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet har fått 1.4
miljoner kronor från Wallenbergstiftelsen för att studera havets roll i
klimatsystemet och hur växthuseffekten påverkar Golfströmmen. Pengarna ska
användas till 16 datorer med dubbla processorer. Genom att koppla ihop
datorerna till ett så kallat pc-cluster får de en superdators prestanda.
I höst ska pc-clustret vara på plats. Då kommer Göran Broström, doktor i
oceanografi och ansvarig för projektet, att kunna göra realistiska
simuleringar av hur vattenströmmarna rör sig i oceanerna. Den stora
datorkapaciteten gör det möjligt att ta hänsyn till fler faktorer än
tidigare, till exempel havsbottnens topografi. De första resultaten hoppas
han få om ett år.

Ädelreformen har fått oväntade effekter

3 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Med införandet av Ädelreformen 1992 förändrades sjukhemmens verksamhet och personalens yrkesroller. Från att ha varit en medicinskt orienterad institutionsvård skulle det bli en socialt orienterad öppenvård. I en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer Martin Selander fram till att Ädelreformen har fått oväntade effekter. Idag konkurrerar olika synsätt på hur vård av äldre skall bedrivas, vilket ibland leder till samexistens och ibland skapar konflikter.

Bättre smärtbehandling

3 maj, 2001 - Linköpings universitet

Det går att bedöma hur en avdelning lyckas med smärtbehandlingen efter en operation, och det finns en åtgärder som kan förbättra smärtbehandlingen och få patienterna att må bättre. Det menar sjuksköterskan Ewa Idvall i en avhandling från Linköpings universitet.

Du och hälsoriskerna

3 maj, 2001 - Uppsala universitet

Människor är olika långa, korta, tjocka, smala och dessutom olika
känsliga. När riskerna hos ett kemiskt ämne skall bedömas är det viktigt
att ta hänsyn till individuella skillnader. Fredrik Jonsson har i sitt
avhandlingsarbete vid Uppsala universitet tagit fram en ny modell för att göra det i uppskattningen av hälsorisker i arbetsmiljön.

Deltidsarbete – bättre än sitt rykte.

2 maj, 2001 - Stockholms universitet

Ungefär en tredjedel av kvinnor i arbetsför ålder i Sverige arbetar deltid. De som arbetar deltid är framför allt småbarnsmammor och kvinnor med fysiskt tunga arbeten. Andelen deltidsarbetande har sjunkit under 80- och 90-talen, men deltidsarbete är fortfarande en vanlig arbetsform. Frågor kring deltidsarbete är därför viktiga välfärds- och jämställdhetsfrågor. Per Båvner undersöker orsaker till och konsekvenser av deltidsarbete i sin avhandling som han i dagarna lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Minska utsläppet av kompostgaser!

2 maj, 2001 - SLU

Den organiska delen av hushållssoporna omvandlas till mull i kommunala
kompostanläggningar, men under utsläpp av flera oönskade kompostgaser.
Agronom Barbro Beck-Friis vid SLU har i sitt doktorsarbete studerat hur de
betydande utsläppen av den försurande gasen ammoniak varierar under
komposteringsprocessen. Även växthusgaserna lustgas och metan kan bildas,
speciellt om komposten inte vänds och luftas regelbundet.
– I framtiden bör man kompostera hushållsavfallet i slutna system för att
rena gaserna och omvandla kväve i luften till vätska, menar hon.

Sjukgymnastikens ändrade villkor

2 maj, 2001 - Umeå universitet

Att arbeta i privat verksamhet är den mest populära framtida karriären bland studenter i sjukgymnastutbildning. Åldringsvård, psykiatrisk vård och akutsjukvård i offentlig regi är däremot inte önskvärda. Det visar en avhandling som försvaras den 11 maj av Ann Öhman, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin samt Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Den okända Selma Lagerlöf

30 april, 2001 - Göteborgs universitet

Lisbeth Stenberg, litteraturvetenskap – disputation 4 maj 2001

En okänd Selma Lagerlöf – ung, djärv och gränsöverskridande, träder fram i Lisbeth Stenbergs avhandling, som behandlar Lagerlöfs författarskap fram till 1895. Nytt material visar att det finns gott om humor och ironi, men även känsliga kärleksdikter, i Lagerlöfs skrivande före debuten. Lekfullheten går som en röd tråd genom diktandet, men när Gösta Berlings saga utkom upplevde Lagerlöf mötet med kritikerna som en vingklippning. Hon såg sig därefter tvungen att ändra sitt skrivsätt. Det blev en konst i förklädnad.