Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Vägar att förhindra utvecklingen av ungdomsdiabetes

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Graviditetshormonet prolaktin och en nyupptäckt cytokinhämmare kan motverka
både högt blodsocker och inflammation i bukspottkörteln i den tidiga
utvecklingen av ungdomsdiabetes och skulle därmed kunna användas för att
förhindra sjukdomen. Det visar Uppsalaforskaren Maria Holstad i sin avhandling.

Genererande program gör jobbet

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett sätt att förenkla arbetet med mjukvara är automatisk generering av datorprogram. Detta sker med hjälp av partialevaluering. I sin doktorsavhandling vid Chalmers har Rogardt Heldal vidareutvecklat denna teknik till att hantera fler delar programspråket än tidigare.

Hamnar viktiga för effektivare transporter

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Godstransporter är mycket viktiga i samhället och det finns en potential för förbättringar av godstransportsystemen. Hamnarna är den del av systemet där det finns möjlighet att uppnå avsevärda framsteg. Om man kan förbättra hanteringen i hamnarna så kommer hela transportsystemet att bli effektivare.

Internationell konferens i Uppsala: Telemedicin och framtidens sjukvård

12 april, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kommer att få stor betydelse för sjukvårdens framtida
organisation och höja kompetens och kvalitet samtidigt som den kan spara
kostnader. Vid den sjätte internationella konferensen i telemedicin i Uppsala den 18-21 juni kommer några av världens ledande
experter att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv. Konferensen
vänder sig också till personal, administratörer, politiker och företrädare
för patientorganisationer inom den svenska sjukvården.

När hönshjärnor får bestämma

11 april, 2001 - SLU

När det blir mörkt vill värphönor ha en pinne att sitta på, och de är beredda att arbeta för att få tillgång till en. Om det inte finns någon sittpinne blir hönorna oroliga och det tar längre tid för dem att komma till vila.
Detta visar Anna Olsson från SLU i en doktorsavhandling som även behandlar
hönornas behov av ströbad. Hennes forskning ger ytterligare vetenskaplig
underbyggnad för den svenska djurskyddslagstiftningen.

Fy, det luktar björk! sa granbarkborren

11 april, 2001 - SLU

Biologisk mångfald ökar ett ekosystems stabilitet och motståndskraft mot
t.ex. sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. De lukter som olika växtarter
utsöndrar kan vara en viktig orsak till detta fenomen skriver Qing-He
Zhang i sin avhandling vid SLU.

Omvärderad kunskapssyn – trädgårdsprofiler som exempel

11 april, 2001 - SLU

Dagens kunskapssyn är starkt färgad av den moderna naturvetenskapen, vars
inflytande alltsedan upplysningstiden har vuxit sig allt starkare.
– Men det är en mycket liten del av forskningen som kan betraktas som
värderingsfri, framhåller landskapsarkitekt Eva Gustavsson i sin avhandling
vid SLU.
Två svenska trädgårdsprofiler, Ulla Molin och Gösta Reuterswärd, deras
livsgärning och tänkande i samband med trädgårdsskapandet, finns med som
separata delar i avhandlingen.
– Syftet med dessa biografier är att de ska tjäna som exempel på ett sätt
att forska, där faktabaserade uppgifter sätts in i ett estetiskt och etiskt
sammanhang.

Suggors uppväxt påverkar fruktsamheten

11 april, 2001 - SLU

En suggas fruktsamhet beror på den kull som hon har vuxit upp i. Även
årstiden påverkar och det finns rasskillnader. Detta har veterinär Padet
Tummaruk vid SLU bland annat kommit fram till i sin studie om
reproduktionsförmågan hos renrasiga Lantras- och Yorkshiresuggor.

Lennart Hardell ny professor vid Örebro universitet

11 april, 2001 - Örebro universitet

Lennart Hardell blir adjungerad professor i onkologi med inriktning mot miljöepidemilogi på Institutionen för naturvetenskap vid Örebro universitet. Vid universitetet pågår uppbyggnaden av ett miljövetenskapligt forskningsprogram inom forskningscentret Människa-Teknik-Miljö (MTM). Ett viktigt led i denna uppbyggnad är anställningen av en adjungerad professor med medicinsk bakgrund och en verksamhetsinriktning mot miljöepidemiologi. Forskningen inom miljöepidemiologi på Örebro […]

Ny behandling för hjärntumörer

10 april, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 20 april försvarar Anna Karlsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, en avhandling om nya behandlingsmetoder för hjärntumörerna gliom och meningiom med hjälp av cellgiftet estramustin.