Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya rön om strålbehandling av mag-tarmkanalen

8 maj, 2001 - Umeå universitet

Koncentrationerna av två signalsubstanser i tarmväggen ökar till det dubbla ca en vecka efter genomförd strålbehandling. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 18 maj av Ulf Höckerfelt.

Hopp om högre livskvalitet får stadsbor att flytta till landet

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

Strävan efter lugn, frihet och oberoende och samtidigt delaktighet i en
gemenskap är centrala motiv för stadsbor att flytta till landet. Andra
faktorer, som till exempel det sociala nätverket och bostadsbeståndets
sammansättning, avgör vart man flyttar. Susanne Stenbacka vid Uppsala universitet har i sin doktorsavhandling kartlagt förutsättningar och drivkrafter för den nya inflyttningen till landsbygden.

Meningsfull vardag viktigaste kvaliteten för obotligt sjuka

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

Den livskvalitet som obotligt sjuka cancerpatienter upplever är främst
beroende av att vardagen känns meningsfull. Det är ett av flera resultat
som Uppsalaforskaren Bertil Axelsson presenterar i sin avhandling om cancerpatienters livskvalitet i livets slutskede.

Sociala nätverk viktiga för bankers utlåning till företag

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

För att svenska banker ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga måste
ansvaret för långivning till företag centraliseras. Det är en
internationell trend som stöds av den svenska finansinspektionen. Men
Uppsalaforskaren Lars Silver har i sin doktorsavhandling visat att det inte stämmer.

Förändringar i konkurrens och samverkan leder till färre och starkare varumärken

7 maj, 2001 - Stockholms universitet

Konsumenternas val av märken styrs ofta av det yttre tillfället och de inre anledningar konsumenterna har i olika situationer. En och samma konsument har ofta flera behov som han/hon medvetet eller omedvetet växlar mellan och som kan tillfredsställas med olika varumärken. Det menar Tony Apéria vid Grafiska institutet/IHR vid Stockholms universitet i sin doktorsavhandling om varumärken som han nyligen lade fram vid Företagsekonomiska institutionen vid universitetet.

Möjligt förhindra att för tidigt födda barn blir blinda

7 maj, 2001 - Göteborgs universitet

En av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos för tidigt födda barn
är sjukdomen Prematuritetsretinopati (ROP).Forskare från Göteborgs universitet har nu tillsammans med amerikanska forskare, i ett gemensamt projekt, hittat orsaken till sjukdomen och en möjlighet att förhindra den.

Blodflöde i hud och tarm under operation

7 maj, 2001 - Umeå universitet

Hur lågt kan blodtrycket sjunka under operation utan att man riskerar syrebrist i tarmväggen? Det är en av de frågor som besvaras av Stefan Lehtipalo i en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 18 maj.

Socialdemokraterna skriver historia

7 maj, 2001 - Uppsala universitet

Den socialdemokratiska historieskrivningen uttrycker stolthet och glädje
över samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt visar
historieskrivningen flera auktoritära drag. Det visar Åsa Linderborg som i
sitt avhandlingsarbete vid uppsala universitet undersökt hur socialdemokratin valt att framställa
sin och Sveriges historia.

Nya professorer vid Stockholms universitet

4 maj, 2001 - Stockholms universitet

Per-Arne Bodin, slaviska språk, med litterär inriktning Han ägnar sig i sin forskning särskilt åt tre områden: den ryska skönlitteraturen och den ortodoxa traditionen, rysk identitet samt den moderna polska litteraturen och dess förhållande till det västeuropeiska kulturarvet. Anna Ljunggren, ryska Hennes område är rysk litteratur från 1800- och 1900-talen, främst poesi men också prosa. […]