Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Sociala nätverk viktiga för bankers utlåning till företag

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

För att svenska banker ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga måste
ansvaret för långivning till företag centraliseras. Det är en
internationell trend som stöds av den svenska finansinspektionen. Men
Uppsalaforskaren Lars Silver har i sin doktorsavhandling visat att det inte stämmer.

Förändringar i konkurrens och samverkan leder till färre och starkare varumärken

7 maj, 2001 - Stockholms universitet

Konsumenternas val av märken styrs ofta av det yttre tillfället och de inre anledningar konsumenterna har i olika situationer. En och samma konsument har ofta flera behov som han/hon medvetet eller omedvetet växlar mellan och som kan tillfredsställas med olika varumärken. Det menar Tony Apéria vid Grafiska institutet/IHR vid Stockholms universitet i sin doktorsavhandling om varumärken som han nyligen lade fram vid Företagsekonomiska institutionen vid universitetet.

Möjligt förhindra att för tidigt födda barn blir blinda

7 maj, 2001 - Göteborgs universitet

En av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos för tidigt födda barn
är sjukdomen Prematuritetsretinopati (ROP).Forskare från Göteborgs universitet har nu tillsammans med amerikanska forskare, i ett gemensamt projekt, hittat orsaken till sjukdomen och en möjlighet att förhindra den.

Blodflöde i hud och tarm under operation

7 maj, 2001 - Umeå universitet

Hur lågt kan blodtrycket sjunka under operation utan att man riskerar syrebrist i tarmväggen? Det är en av de frågor som besvaras av Stefan Lehtipalo i en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 18 maj.

Socialdemokraterna skriver historia

7 maj, 2001 - Uppsala universitet

Den socialdemokratiska historieskrivningen uttrycker stolthet och glädje
över samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt visar
historieskrivningen flera auktoritära drag. Det visar Åsa Linderborg som i
sitt avhandlingsarbete vid uppsala universitet undersökt hur socialdemokratin valt att framställa
sin och Sveriges historia.

Nya professorer vid Stockholms universitet

4 maj, 2001 - Stockholms universitet

Per-Arne Bodin, slaviska språk, med litterär inriktning Han ägnar sig i sin forskning särskilt åt tre områden: den ryska skönlitteraturen och den ortodoxa traditionen, rysk identitet samt den moderna polska litteraturen och dess förhållande till det västeuropeiska kulturarvet. Anna Ljunggren, ryska Hennes område är rysk litteratur från 1800- och 1900-talen, främst poesi men också prosa. […]

Göteborgsforskare studerar golfströmmen i datornätverk

3 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet har fått 1.4
miljoner kronor från Wallenbergstiftelsen för att studera havets roll i
klimatsystemet och hur växthuseffekten påverkar Golfströmmen. Pengarna ska
användas till 16 datorer med dubbla processorer. Genom att koppla ihop
datorerna till ett så kallat pc-cluster får de en superdators prestanda.
I höst ska pc-clustret vara på plats. Då kommer Göran Broström, doktor i
oceanografi och ansvarig för projektet, att kunna göra realistiska
simuleringar av hur vattenströmmarna rör sig i oceanerna. Den stora
datorkapaciteten gör det möjligt att ta hänsyn till fler faktorer än
tidigare, till exempel havsbottnens topografi. De första resultaten hoppas
han få om ett år.

Ädelreformen har fått oväntade effekter

3 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Med införandet av Ädelreformen 1992 förändrades sjukhemmens verksamhet och personalens yrkesroller. Från att ha varit en medicinskt orienterad institutionsvård skulle det bli en socialt orienterad öppenvård. I en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer Martin Selander fram till att Ädelreformen har fått oväntade effekter. Idag konkurrerar olika synsätt på hur vård av äldre skall bedrivas, vilket ibland leder till samexistens och ibland skapar konflikter.

Bättre smärtbehandling

3 maj, 2001 - Linköpings universitet

Det går att bedöma hur en avdelning lyckas med smärtbehandlingen efter en operation, och det finns en åtgärder som kan förbättra smärtbehandlingen och få patienterna att må bättre. Det menar sjuksköterskan Ewa Idvall i en avhandling från Linköpings universitet.