Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny halvledarbeläggning kan bana väg för framtidens gröna bränslen

18 november, 2020 - Uppsala universitet

Vätgas och metanol för exempelvis bränsleceller eller som råmaterial i kemisk industri skulle kunna produceras mer hållbart med hjälp av solljus visar en ny studie från Uppsala universitet. Där har forskare utvecklat ett nytt beläggningsmaterial för halvledare vilket kan öppna upp för nya möjligheter att framställa bränslen i processer som kombinerar direkt solljus med el.

Hur ska man veta vad forskningen säger?

18 november, 2020 - Skolforskningsinstitutet

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet bedömer att huvudmän, rektorer, förskollärare och lärare behöver stöd för att kunna leva upp till skollagens krav och lanserar i dag en rapport […]

Hormoner kopplas till åderförkalkning – forskare vill öka kunskap om diabetesbehandling

18 november, 2020 - Lunds universitet

Diabetes behandlas i dag med inkretinhormoner för att minska risken för hjärtkärlsjukdomar och andra riskfaktorer sjukdomen kan ge upphov till. I en ny studie har forskare från Lunds universitet sett nya samband mellan hormonerna GIP och GLP-1 och åderförkalkning. Själva tror forskarna att deras fynd kan ha betydelse för framtida studier och behandling av diabetes. […]

Shopping och köpbeteende – experter vid Stockholms universitet

18 november, 2020 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit till en stor shoppingdag. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

18 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.
Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men nere på klassrumsnivå.

Svenskt rymdinstrument deltar i sökandet efter liv runt Jupiter

18 november, 2020 - Institutet för rymdfysik

​Det svenskledda mätinstrumentet Particle Environment Package, PEP, ska hjälpa forskarna vid Institutet för rymdfysik, IRF, att förstå hur tre av Jupiters isiga månar påverkas av partiklarna runt Jupiter och söka efter förutsättningar till liv. Efter 14 års arbete är instrumentet redo att ta plats på ESA:s Jupiterfarkost JUICE.

Nanopartiklar kommer lastade – med läkemedel till hjärnan

17 november, 2020 - Lunds universitet

En ny metod som långsamt frisätter läkemedel lokalt i hjärnan har tagits fram av forskare vid Lunds universitet. Läkemedlet kapslas in i nanopartiklar och levereras till hjärnvävnaden via flexibla elektroder. Metoden har testats på möss och publicerats i bland annat Journal of Nanobiotechnology under året, och försvaras i en avhandling den 19 november vid Lunds […]

Konflikten och sjukförsäkringarna — krock mellan motstridiga krav kan vara förklaringen

17 november, 2020 - Södertörns högskola

Debatten kring sjukskrivningar har stundtals varit hård. En tydlig konflikt råder mellan primärvårdens läkare och Försäkringskassans handläggare. En rapport från Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola visar att synen på den egna rollen spelar en stor roll i denna konflikt där patienten hamnar i mitten. Två starka professioner står på skilda sidor i diskussionen om tolkningen av […]

Ny kunskap om hur klimatet påverkar hänglavar i nordliga skogar

17 november, 2020 - Umeå universitet

​Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängd och varaktighet av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar hur ljusa hänglavars egenskaper gynnar dem i blött och fuktigt klimat. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ecology.

Känd stjärna lyser sämre av kallare gas

17 november, 2020 - Lunds universitet

En röd superjätte i Orions stjärnbild har gäckat forskarvärlden det senaste året. Ska den stora stjärnan explodera? Eller är det bara damm som skymmer? Nu menar astronomer från bland annat Lunds universitet att de har löst gåtan. Den aktuella stjärnan, Betelgeuse, syns i stjärnbilden Orion. Dock har den minskat kraftigt i ljusstyrka på kort tid. […]