Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Prisregn över Umeå Plant Science Centre

18 mars, 2019 - Umeå universitet

Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Umeå ut priser till framstående forskare – i år är tre av sju pristagare forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC).

>

Godishalsband inspirerade ny läkemedelsteknik

18 mars, 2019 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Om en patient får för lite läkemedel blir inte behandlingen tillräckligt verksam. Om hon får för mycket kan läkemedlet bli giftigt för kroppen. Nu har forskare vid KTH och MIT hittat en lösning på problemet. En spiral med medicintabletter som ligger i patientens mage under en längre period och utsöndrar läkemedel under tiden. Första sjukdomen att bekämpa med läkemedelsspiralen är tuberkulos.

>

Skolor och forskare satsar tillsammans på det digitala lärandet

18 mars, 2019 - Högskolan i Halmstad

Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, gränsöverskridande programmering och det digitala ledarskapet. Det är några av de forskningsprojekt som är aktuella inom samverkansprojektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan). Projektet stämmer väl in i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. I handlingsplanen har Högskolan i Halmstad haft en viktig roll.

>

Därför ser stora humlor små blommor

18 mars, 2019 - Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet är på väg att ta reda på vad bin i olika klimatzoner i skilda delar av världen ser bäst. Resultaten ökar kunskapen kring pollinering när forskarna nu lättare kan avgöra vilka blommor som olika bin har lättast att urskilja och vilka de har svårt att se. Sedan tidigare är det känt […]

>

Skolmusikalen – om möten, makt och musik

18 mars, 2019 - Umeå universitet

Skolmusikaler är en populär verksamhet i många svenska skolor som engagerar ett stort antal lärare och elever. Lorentz Edberg har i en ny avhandling vid Umeå universitet följt två svenska skolmusikalprojekt under ett läsår. Syftet har varit att förstå vad som händer i mötet mellan olika ämnen och människor i ett sådant projekt och förhållandet till det omgivande samhället.

>

Ny global standard sätter pris på miljöförstöringen

18 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

​Miljöförstöring kostar samhället enorma summor pengar – och ofta får framtida generationer stå för notan. Nu finns en ny ISO-standard som hjälper företag att värdera och hantera sina miljöskadekostnader, genom att sätta ett tydligt pris på vad deras varor och tjänster kostar för miljön.

>

Krympande livsmiljöer kan ge ökad konkurrens mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

18 mars, 2019 - SLU

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön. Alessandro Orio vid SLU har undersökt hur arternas utbredning förändrats de senaste 40 åren. I sin avhandling visar han att dessa arter idag är mer koncentrerade till samma områden i södra Östersjön, vilket ökar konkurrensen om föda. Detta kan ha bidragit till torskens dåliga kondition under de senaste årtiondena.