Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

14 november, 2019 - Umeå universitet

Oliver Billker och Ellen Bushell, Umeå universitet, och ett internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen publiceras i dag i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

>

Så ledde strejker till kompromiss – digitaliserad data sätter den svenska modellen i nytt ljus

14 november, 2019 - Lunds universitet

Arbetare har samlats på Norra Bantorget i Stockholm för demonstration vid storstrejken år 1909. Foto: Axel Malmström 1909 (Stockholms stadsmuseum) Sverige anses ofta vara ett land som kännetecknas av samförstånd och kompromisser, inte minst på arbetsmarknadens område, ofta kallat ”den svenska modellen”. Men så har det inte alltid varit. Under 1900-talets början var den svenska […]

>

Barn i fokus i nedräkning om klimatet

14 november, 2019 - Umeå universitet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas. Det visar årets rapport i serien The Lancet Countdown. Som enda svenska lärosäte leder Umeå universitet en av arbetsgrupperna bakom rapporten som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

>

AR-teknik ska hjälpa äldre träna bättre

14 november, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en teknik som ska hjälpa äldre och funktionshindrade att träna upp sin balans.
​- Vi vet att många äldre går hem från sjukvården och då är motiverade till träning, men de vet inte hur de ska göra. Med våra *AR-glasögon får de tydliga instruktioner och träningen blir rolig, säger Sven Blomqvist, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.

>

Forskning om hur begreppen ras och rasism används online

14 november, 2019 - Karlstads universitet

​Forskarna Tobias Hübinette och Peter Wikström vid Karlstads universitet beviljas 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”. Projekttiden beräknas till fyra år.

>

Litium kan lindra strålskador efter behandling av hjärntumör

14 november, 2019 - Karolinska Institutet

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry och forskarna planerar nu att testa […]

>

Forskning: Stöttar företag i att nyttja sina IT-system bättre

14 november, 2019 - Högskolan i Skövde

Små och medelstora företag har inte alltid själva den kunskap som behövs för att nyttja olika IT-lösningar för maximal effektivitet inom verksamheten. Kristens Gudfinnsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning tagit fram ett ramverk som ska hjälpa företagen att använda sina IT-lösningar på ett bättre sätt, utefter verksamhetens behov.

>

Det nya Sverige – i box, podd och seminarium

13 november, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Vad är det som händer egentligen? Lever vi i ett nytt land, eller är förändringarna bara skenbara? I en ny box utgiven av Riksbankens Jubileumsfond samt i en podd diskuteras frågorna av insatta forskare.

>

Sex nya professorer installeras och sex nya doktorer promoveras på fredag

13 november, 2019 - Högskolan i Halmstad

På fredag, den 15 november, firar Högskolan i Halmstad sin årliga akademiska högtid. Då installeras sex nya professorer och sex nya doktorer promoveras. Även andra akademiska framgångar uppmärksammas, till exempel delas pedagogiska priset och priset för samverkan och innovation ut. Under dagen håller de nya professorerna installationsföreläsningar om sitt respektive forskningsområde.

>

Arbetsplatsen påverkar fysisk aktivitetsnivå

13 november, 2019 - Umeå universitet

Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. Det handlar inte bara om hur arbetsplatsen är utformad, utan även om organisation, företagskultur, hälsotillstånd och arbetsbelastning. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.