Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

14 januari, 2019 - SLU

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory.

>

Norska flyktingar förändrade den svenska flyktingpolitiken

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Vilken roll hade landsfiskalerna vid gränsen när det svenska flyktingmottagandet förändrades under andra världskriget? Att möta behövande öga mot öga ökar sannolikt viljan att hjälpa och det kan vara en förklaring till att flyktingpolitiken förändrades de sista krigsåren, tror Lars Hansson som skrivit en avhandling om mottagningen av flyktingar från Norge 1940-1945.

>

Tystnadskultur kring manlig sexhandel

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Heterosexuell sexhandel väcker starka känslor och är föremål för samhällsinsatser. Den manliga sexhandeln däremot är dold och får lite utrymme inom socialt och polisiärt arbete. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. I gruppintervjuer med professionella inom socialtjänst och polisväsendet framkom en tystnadskultur kring manlig sexhandel.

>

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

14 januari, 2019 - SLU

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU.

>

Musiklärare eller socialarbetare?

14 januari, 2019 - Umeå universitet

Trots stort yrkesengagemang upplever musiklärare frustration, ambivalens och osäkerhet inför kravet att hantera flera olika roller: musikern, pedagogen, fostraren och socialarbetaren. Det framkommer i en ny avhandling av Anna-Karin Kuuse vid Umeå universitet.

>

Upptäckt ifrågasätter modeller av cellytans organisation

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Kroppens cellytor är som planeter – släta när man ser dem på håll men kuperade när man närmar sig. I en studie publicerad i Communications Biology beskrivs hittills okända konsekvenser av att data från cellytor normalt tolkas som om de inte hade någon topografi. När jorden studeras från rymden ser den ut att vara slät, […]

>

Begränsad beslutsrätt om patientens vård kan vara bra

14 januari, 2019 - Uppsala universitet

I Sverige har vårdpersonal begränsad rätt att ge somatisk vård till en person som inte vill ha hjälp. Det är inte tillåtet ens om patienten på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar saknar förmågan att förstå vad behandlingen skulle kunna innebära. En anledning är att det inte ska vara upp till vårdpersonalen att bestämma om en patient är tillförlitlig eller inte.

>

Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen kartläggs i nytt projekt

11 januari, 2019 - Mittuniversitetet

Nu ska problemen med sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld i hotell- och restaurangbranschen undersökas. Forskaren Kristina Zampoukos vid turismforskningsinstitutet ETOUR på Mittuniversitetet ska också undersöka hur arbetsgivare och anställda kan minska problemen. – Det har gjorts få studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hotell- och restaurangnäringen, men branschen själv har fått upp […]

>

Så kan styrmedel användas för att hantera de globala miljöproblemen

11 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik, men frågan är komplex och flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Därför krävs också att olika forskningsområden samarbetar för att hitta lösningar. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

>

Verk av Anders Lind uruppförs i Riga

11 januari, 2019 - Umeå universitet

Anders Lind, konstnärlig lektor vid Institutionen för estetiska ämnen har komponerat ett verk för sinfonietta och mobiltelefonorkester, vilket uruppförs på fredag 11 januari i Riga. Verket betitlas Uphonia och framförs av Sinfonietta Riga i samspel med ett 30-tal skolungdomar i årskurs 9 som använder sina mobiltelefoner och en speciellt framtagen webbapplikation som musikinstrument.