Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Utmanar bilden av skogsnäringens jämställdhetsarbete

30 juni, 2020 - Luleå tekniska universitet

Det konsensus- och marknadsorienterade jämställdhetsarbetet i skogsnäringen kommer i konflikt med kvinnliga anställdas upplevelse av diskriminering. Det visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. De som har problemformuleringsprivilegiet inom skogsnäringen tenderar att hänföra problemet till manlig arbetarklass i glesbygd.

Att utbilda sig till frisör – en potentiell klassresa?

29 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

För att bli en framgångsrik frisör förväntas du vara tävlingsbenägen, självständig, vilja slita hårt och vara en entreprenör. Och bara du anstränger dig tillräckligt mycket kan du bli en av de bästa. Pedagogikforskaren Eva Klope har i sin avhandling undersökt hur tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning förväntas vara i sin yrkesroll som frisörer. En slutsats är […]

Ny forskning ger oss fördjupad förståelse för hur picornavirus bryter sig in i värdcellen

29 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Picornavirus är en virusfamilj som kan orsaka en rad olika sjukdomar inklusive polio, hjärnhinneinflammation och i sällsynta fall hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation och förlamning. I en ny avhandling i biomedicinsk vetenskap från Linnéuniversitetet undersöker Helena Vandesande bland annat hur picornavirus infekterar värdcellen och tar över dess maskineri för att reproducera flera viruspartiklar. Även om familjen picornavirus är […]

Tio miljoner till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

29 juni, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vanliga luftvägsbakterier som friska barn bär i näsan kan ibland orsaka livshotande infektioner. Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, vill ta reda på hur det sker. Nu tilldelar Kungl. Vetenskapsakademien henne Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin, ett anslag på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Så kan riskerna för WiFi-problem minskas

29 juni, 2020 - Mittuniversitetet

Hur ofta blir du hindrad att följa favoritserien eller fotbollsmatchen för att ditt WiFi fungerar dåligt? Många av oss kan nog känna igen oss i detta, men en ny avhandling vid Mittuniversitetet kan bidra till att minska risken för detta i framtiden. − Att ett WiFi fungerar dåligt, ofta i lägenheter, beror i regel på […]

Nationell bröstcancerstudie startad i Umeå

29 juni, 2020 - Umeå universitet

​En nationell studie har startats för att undersöka om kirurgi kan vara ett sätt att minska dödligheten vid spridd bröstcancer. Den nya studien som leds från Umeå universitet ska utvärdera effekten av kirurgi vid bröstcancer som har spridit sig till levern.

Ny modell för solprognoser bäst i test

29 juni, 2020 - Uppsala universitet

En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig kunna ge mycket träffsäkra prognoser. I flera fall var den till och med bäst. Resultaten har publicerats i två artiklar i tidskriften Solar Energy.

Templerande S100A9-amyloider på Afi-fibrillarytor avslöjade genom laddningsdetektionsmasspektrometri, mikroskopi, kinetisk och mikrofluidisk analys

26 juni, 2020 - Umeå universitet

​En forskargrupp har kartlagt proteinsamlings-aggregering i Alzheimers sjukdom. Templeringsmekanismen för S100A9-amyloider på A-fibrillarytor under sam-aggregeringsprocessen avslöjades genom synergi av biofysiska metoder inkluderande laddetekteringsmasspektrometri, mikroskopi, kinetisk och mikrofluidisk analys.

Pessimism och oro i 2010-talets sista SOM-undersökning

26 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Fler svenskar tyckte att Sverige var på väg åt fel håll, oron inför framtiden ökade och brottslighet klättrade på dagordningen. Få oroade sig för pandemier, arbetslöshet eller ekonomisk kris. Detta visar analyserna av 2010-talets sista SOM-undersökning, som nu presenteras i forskarantologin Regntunga skyar. De vetenskapliga analyserna i bokens trettio kapitel är sprungna ur den nationella […]

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

26 juni, 2020 - Umeå universitet

Hur en växt fungerar beror på komplexa interaktioner mellan gener, proteiner och metaboliter. Att identifiera och analysera dessa genetiska egenskaper är mycket utmanande, särskilt när sekvensen av genomet (arvsmassan) inte är så bra som man skulle önska. Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg för att analysera interaktioner mel