Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Dramatisk ökning av mikroplaster i sjögräsbotten sedan 1970-talet

25 januari, 2021 - Stockholms universitet

Storskalig produktion av grönsaker och frukt i Spanien med intensiv plastförbrukning i sin växthusindustri tros ha läckt ut mikroplastföroreningar sedan 1970-talet till det omkringliggande Medelhavets sjögräsängar. Det visar en ny studie där forskare har lyckats spåra plastföroreningar sedan 1930–40-talet genom att analysera sjögrässediment.

Hyra istället för att köpa kemikalier skulle göra underverk för miljön

25 januari, 2021 - Högskolan i Gävle

​- Vårt koncept skulle minska de kemiska utsläppen i atmosfären från dagens hundratals ton, till 10-20 ton per år, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Ursprungligen kommer konceptet från FN:s organisation för industriell utveckling (Unido), och är en metod för att minska handel och dumping av kemikalier.

Frön överför sin livsmiljö till nästa generation

22 januari, 2021 - Stockholms universitet

Beror växternas livsmiljö, det så kallade mikrobiomet, på arv eller miljö? Det är en fråga forskare brottats med länge. Forskning vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Microbiology, visar att ekollon själva innehåller mängder av mikroorganismer, som de sedan överför till ekplantan.

Forskare presenterar nya fynd från världsunikt vrak

21 januari, 2021 - Södertörns högskola

Gribshunden var unikt som skepp och är minst lika unikt som vrak. På Östersjöns botten har det legat i mer än 500 år och givit forskare en möjlighet att för första gången studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade. Nu släpper det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola en rapport som redogör för nya fynd och […]

Hur har den enskildes rättssäkerhet i tillsyn förändrats?

21 januari, 2021 - Umeå universitet

Hanteras dina personuppgifter felaktigt har du goda möjligheter att få frågan utredd av en oberoende tillsynsmyndighet. Blir du eller en anhörig däremot felbehandlad inom vården är möjligheten för dig som enskild att få frågan utredd av en oberoende tillsynsmyndighet mycket begränsad. Individens rättssäkerhet i tillsynen varierar, det visar rättsvetaren Ida Asplund i sin avhandling.

Tuff barndom ökar risken för sämre livsvillkor

21 januari, 2021 - Uppsala universitet

En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen framför allt i par där båda har liknande upplevelser. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet. I studien har 818 mödrar och deras partner fått svara på en enkät, ett år efter att de fått ett gemensamt barn. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Multisjuka äldre rehabiliteras bra i hemmet efter höftfraktur

21 januari, 2021 - Umeå universitet

Rehabilitering i det egna hemmet kan vara ett bra komplement till geriatrisk vårdavdelning efter en höftfraktur, även för äldre med demenssjukdom. Hemrehabilitering uppskattas av de äldre, samtidigt som det kan frigöra vårdplatser på sjukhus. Det visas i en ny avhandling.

Antibiotikaresistens skulle kunna spridas mycket lättare än förväntat

21 januari, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Bakterier hos människan utvecklar idag antibiotikaresistens betydligt snabbare än vad man kunnat räkna med. Nu visar teoretisk forskning på Chalmers att en orsak skulle kunna vara en omfattande överföring av gener mellan bakterier i våra ekosystem och till människan. Arbetet har också lett till nya verktyg för resistensforskare. Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de […]