Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Forskning om ryggmetastaser vid Akademiska prisas

11 september, 2019 - Uppsala universitet

Metastaser i ryggen förekommer vid flera vanliga cancersjukdomar såsom prostatacancer, bröstcancer och lungcancer. Med hjälp av en datorbaserad modell ska kirurgerna bli bättre på att förutse överlevnad och besluta om vilka patienter som kan dra nytta av en operation. Modellen ska utvecklas av forskare vid ryggsektionen på Akademiska sjukhuset i samarbete med forskare vid KI och i USA.

>

Grafen banar väg för nästa generations rymdteleskopsensorer

11 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers tekniska högskola har demonstrerat en grafendetektor som kan revolutionera sensorerna i nästa generations rymdteleskop. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.

>

Ökad vintercykling och färre olyckor med sopsaltmetoden

11 september, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor.

>

Innovationskonferens 2019 – en dag om smarta städer och samhällen

10 september, 2019 - Högskolan i Halmstad

Pressinbjudan: den 19 september samlas forskare, studenter, företag och praktiker på Högskolan i Halmstad för att diskutera framtidens smarta städer och samhällen. Deltagarna på årets innovationskonferens får ta del av den senaste forskningen och framstegen inom fältet – ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Läs mer på hh.se/innovationskonferens

>

Språkteknologi hjälper digitala verktyg att förstå ord med flera betydelser

10 september, 2019 - Göteborgs universitet

För att fungera korrekt behöver digitala verktyg kunna förstå om det är musiken eller klädesplagget som avses med ordet ”rock”, och om det med ”damm” menas en vattensamling eller smuts i hörnen. En ny avhandling visar att det är möjligt för datorer som använder mänskligt språk att automatiskt lära sig de olika betydelserna av ord […]

>

Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk

10 september, 2019 - Umeå universitet

Streptomyces-bakterier är en potentiell guldgruva för produktion av antibiotika och dessa fantastiska bakterier har förmodligen fler typer av antibiotika vi kan utvinna om vi lär oss odla dem på alternativa sätt. Linda Sandblad visar hur streptomyces-protein skapar långa trådar och nätverk som får bakterien att växa och stabilisera sin form. Resultaten är publicerade i Life Science Allience.

>

Effekter av trombektomi på äldre strokepatienter följs upp i ny studie

10 september, 2019 - Uppsala universitet

Ska strokepatienter över 80 år behandlas med trombektomi eller är det bättre att avstå? Det ska en forskningsstudie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. Operationen görs numera rutinmässigt på patienter med stora blodproppar i hjärnan när intravenös trombolys inte hjälpt. Men ökad kunskap behövs om effekten för äldre.

>

De senaste forskningsrönen kring äldres hälsa presenteras

10 september, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, pågår flera stora nationella forskningsprojekt kring äldres hälsa. Den 12 september presenterar forskarna de senaste forskningsrönen för deltagarna i projekten. Media är välkommen att träffa de ansvariga forskarna.

>

Ny studie visar varför vi går upp i vikt när vi blir äldre

9 september, 2019 - Karolinska Institutet

Många upplever att det är svårare att hålla vikten ju äldre man blir. Nu visar ny forskning vid Karolinska Institutet vad det beror på. Minskad omsättning av lipider i fettväven gör att vi lättare går upp i vikt när vi åldras, även om vi inte äter mer eller rör oss mindre än tidigare. Studien publiceras i tidskriften Nature Medicine.

>

Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

9 september, 2019 - Uppsala universitet

En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna undersökte även hur vår genetik påverkar inlagringen av fett i buken och presenterar en ny, enklare metod för att mäta bukfetma.