Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Från graffiti till säljbara marknadsprodukter

13 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Det finns en utbredd uppfattning om att konst inte ska beblanda sig med marknadskrafter. Samtidigt blir graffiti och gatukonst en allt vanligare konstform som kan köpas både i form av murala och mobila konstverk. En avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar vad som sker i praktiken när gatukonst omvandlas till produkter som kan säljas. […]

Ny unik metod för andra generationens bioetanol

13 januari, 2020 - Högskolan i Borås

Nu kan teknik för att behandla avloppsvatten användas till att producera bioetanol från jordbruksavfall. Det är möjligt tack vare en unik membranreaktor utvecklad av Amir Mahboubi Soufiani, som nyligen försvarade sin avhandling inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Samarbeten för innovation präglas av såväl misstro som hoppfullhet

10 januari, 2020 - Lunds universitet

Olika åsikter och värdegrunder inom en organisation kan ställa till det i samarbetet med andra organisationer. Men den ledare som är beredd på detta, kan lyckas bättre i att navigera helskinnad ur stormen. Detta enligt forskaren Anna Brattström i en nyligen publicerad artikel i prestigefulla tidskriften Academy of Management Journal. Se intervju med forskaren på […]

Långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

10 januari, 2020 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry. Personer med schizofreni […]

Mikroorganismer matas med giftgas för att producera biobränsle

10 januari, 2020 - Högskolan i Borås

I dag används olika processer för att omvandla organiskt avfall till biogas. Genom att bygga ihop två olika processer går det att få ut större mängder av värdefulla ämnen som väte och metan. Det gäller dock att ta vara på de mikroorganismer som gör jobbet. Metoden att slå samman processerna har utvecklats inom ett doktorandprojekt inom området Resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

AI skulle kunna avslöja grooming

10 januari, 2020 - Högskolan i Gävle

– Det finns många situationer där rösten är den säkraste eller den enda ledtråden till någons identitet, därför är denna forskning viktig, säger Sara Skoog Waller.

– Kunskap om de här effekterna som vi har funnit gör det möjligt att bättre värdera korrektheten i gärningsmannabeskrivningar.

Cancerrisk trots modern behandling av ulcerös kolit

10 januari, 2020 - Karolinska Institutet

Patienter som har den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit löper ökad risk att dö av tjocktarmscancer eller ändtarmscancer, trots modern behandling. Risken har dock minskat under senare år. Det visar en ny studie som forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med danska forskare, publicerat i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Även tidigare forskning har visat att […]

Tarmbakterier hjälper forskarna att skydda dricksvattnet

9 januari, 2020 - Mittuniversitetet

Hur kan tarmbakterien E.coli i själva verket bidra till en bättre vattenkvalitet och hjälpa oss att skydda våra vattendrag? Den frågan ställs i ett nytt forskningsprojekt som leds av Mittuniversitetet. E.colibakterier orsakar förorenat vatten, men genom att spåra bakterierna vill nu forskarna hitta nya metoder för att skydda vattnet. − Sverige har en unik resurs, […]