Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

MAX IV X-ray beams help seeing inside future nanoscale electronics

16 juli, 2020 - MAX IV

Thanks to the innovative concept of multi-bend achromats, MAX IV Laboratory has paved the way for fourth-generation synchrotrons. In a new publication, proof is given of the revolutionary impact that MAX IV’s X-rays can have for the advancement of nanoelectronics, both in research and for industrial manufacturers. A team from Lund University’s Department of Electrical […]

AI-agenter kan lära sig att kommunicera effektivt

16 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Fyra forskare från Göteborgs universitet och Chalmers presenterar en metod för att studera hur språk utvecklas som ett effektivt verktyg för att beskriva mentala bilder. I en ny studie visar de att artificiella agenter på egen hand kan lära sig att kommunicera på ett artificiellt språk som liknar mänskligt språk. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Okänd blodbroms bakom världens mest sällsynta blodgrupp

16 juli, 2020 - Lunds universitet

Efter närmare 30 år har forskare i Lund och Bristol löst gåtan om en blodgrupp så sällsynt att man bara känner till ett tiotal människor som har den, varav en enda är blodgivare. När det cancerrelaterade proteinet EMP3 saknas på blodceller får man blodgruppen MAM-negativ. Studien där forskarna samtidigt kom på att EMP3 är en […]

Ny internationell kartläggning av barns smärta på sjukhus

16 juli, 2020 - Malmö universitet

En internationell kartläggning visar att barn fortfarande upplever smärta och rädsla för smärta i samband med sjukhusvistelser, trots verksamheternas kunskaper om effektivare smärthantering genom åldersanpassad information och distraktion.

Restmaterial från skogen ska ge framtidens mat och foder

15 juli, 2020 - Mittuniversitetet

EU och Region Västernorrland beviljar stöd till forskning inom FoodTech vid Mittuniversitetet. Projektet fokuserar på fermentering av skogens restmaterial för att utveckla produkter som ersätter dagens köttprotein i foder och mat. − Inom projektet kommer vi att studera fermenteringsprocesser för framställning av djurfoder och ersättningsmaterial för kött. Grunden för projektet är att nyttja den kompetens […]

Vanligt med spridning av influensavirus i sjukhusmiljö

15 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Var fjärde inneliggande patient med influensa under en given säsong visade tecken på att ha smittats i vården. Det framgår i en avhandling från Göteborgs universitet om influensaspridning på sjukhus och hur problemen kan åtgärdas. En av studierna i avhandlingen är baserad på journalgenomgång av samtliga vuxna patienter, 435 individer, som vårdades inneliggande på Sahlgrenska […]

Oväntade kopplingar mellan genförändringar i tumörceller och läkemedelssvar vid hjärncancer funna

14 juli, 2020 - Uppsala universitet

Precisionen vid behandling av hjärncancerformen glioblastom kan öka och befintliga läkemedel användas på nya sätt. Det visar en studie från Uppsala universitet där ett stort antal cellprover från patienter med hjärntumörer undersökts. Forskarna har kartlagt hur cellförändringar i glioblastomceller påverkar effekten av olika läkemedel. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Reports.

Bättre höftprotesoperationer när läkaren opererar ofta

14 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Ju högre andel förstagångoperationer för höftprotes en läkare genomför per år desto bättre blir resultaten, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Däremot gör det ingen större skillnad för patienten om opererande läkare är färdig specialist inom ortopedi, eller ST-läkare under utbildning till ortopedspecialist. Forskningen tar avstamp i diskussionen om så kallade operatörsspecifika resultat, alltså hur […]

Underlättar valet av järnvägsunderhåll

14 juli, 2020 - Luleå tekniska universitet

Varje år orsakar förslitningsskador på järnvägen enorma kostnader, inte bara i form av reparationskostnader utan även genom förseningar i tågtrafiken. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta fram modeller med syfte att stödja valet av underhållsåtgärder för järnvägen.