Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Första svenska transplantationen av livmoder från avliden donator

17 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Det svenska teamet bakom forskningen kring livmodertransplantationer har för första gången genomfört en transplantation med livmoder från avliden donator. Ingreppet skedde utan komplikationer och mottagaren mår bra. Transplantationen gjordes i december 2019, under ledning av Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Ytterligare fem transplantationer med livmoder […]

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

17 februari, 2020 - Stockholms universitet

För att bevara växt- och djurarter måste vi inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som ökad brandrisk.

Skövdeprofessor föreläser om hur äldre ska klara sin digitala resa

17 februari, 2020 - Högskolan i Skövde

Hur ska mormor – och många ändra med för den delen – klara den digitala resan in i framtiden? Eva Söderström är biträdande professor vid Högskolan i Skövde och hon ger svaren vid vårens andra populärvetenskapliga café på Högskolan, onsdagen den 19 februari. – Jag vill hjälpa de många människor som idag riskerar att hamna i utanförskap på grund av den nya tekniken, säger Eva Söderström.

Medelhavskost studeras mot demens vid diabetes

17 februari, 2020 - Umeå universitet

Kan så kallad medelhavskost och träning bromsa insjuknande i demens för äldre med typ 2-diabetes? Det ska en världsunik studie som nu påbörjas vid Umeå och Uppsala universitet ge svar på.

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI

14 februari, 2020 - Örebro universitet

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI   Artificiell intelligens, AI, kan redan idag sköta ett arbete och fatta egna beslut. Men den behöver inte deklarera och kan inte dömas i domstol. Nu vill ett nytt forskningsprojekt bygga upp ett digitalt system som bland annat förhindrar risker och identifierar ansvar när AI används. […]

Korruption och kortsiktig politik begränsar tillgången på rent vatten

14 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Kvaliteten på ett lands dricksvatten beror ofta på om samhället är korrupt eller inte. En studie från Göteborgs universitet visar att demokratier med en dysfunktionell statsförvaltning är lika dåliga på att tillhandahålla rent vatten som auktoritära regimer.

Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

14 februari, 2020 - Linköpings universitet

Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Detta enligt en ny studie ledd av forskare vid Linköpings universitet, som publiceras i Nature Communications. Forskarna hoppas att deras tillvägagångssätt på sikt ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling.

Risk för spridd njurcancer bedöms med DNA-markör

14 februari, 2020 - Umeå universitet

Det är möjligt att förutsäga risken för att njurcancer ska spridas utanför njuren genom att analysera skillnader i så kallad DNA-metylering i tumören vid diagnos. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Gamla gener i nytt centrum

14 februari, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

Idag invigs ett nytt forskningslaboratorium med ambitionen att bli världsledande inom analys av förhistoriskt DNA. Forskningsfältet spänner mellan utdöda mammutars livsöden till förhistoriska människors migration, inom ämnena biologi, arkeologi och geologi.
Det nya Centrum för paleogenetik är en gemensam satsning mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Luleå tekniska universitet undertecknar samarbetsavtal med Epiroc

14 februari, 2020 - Luleå tekniska universitet

Det globala verkstadsföretaget Epiroc och Luleå tekniska universitet avser att långsiktigt stärka det strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation, där universitetet är ett av Epirocs förstahandsval av akademisk samarbetspart. Ett samarbetsavtal har nu undertecknats mellan parterna.