Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya små antikroppar visar lovande effekt mot covid-19-infektion

12 januari, 2021 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med forskare i Tyskland och USA, utvecklat nya små antikroppar, nano-antikroppar, som hindrar coronaviruset sars-cov-2 från att ta sig in i mänskliga celler. Studien, som publiceras i tidskriften Science, visar att en kombinerad nano-antikropp gav särskilt bra effekt – även om viruset muterade. Enligt forskarna har nano-antikropparna potential […]

Unik observation av förstadium till Higgsmekanismen

12 januari, 2021 - Lunds universitet

Genom att studera kalla atomer har forskare på ett unikt sätt kunnat observera ett förstadium till en kvantfasövergång, och därigenom studera fysikaliska processer som kan liknas vid den så kallade Higgsmekanismen. Upptäckten kan bland annat ge mer kunskap om kvantmekaniska processer som liknar de förlopp där ämnen ändrar form från gas, vätska eller fast form till ett annat tillstånd. Resultatet kan också ge mer kunskap om suprafluider och supraledare.

Dålig kondition kopplas till ökad risk för psoriasis senare i livet

12 januari, 2021 - Göteborgs universitet

I en stor registerbaserad studie visar nu forskare vid Göteborgs universitet att sämre fysisk kondition hos unga vuxna är kopplat till en ökad risk för den autoimmuna sjukdomen psoriasis. De män som tillhörde gruppen med sämst kondition vid mönstringen hade 35 procents ökad risk att utveckla psoriasis senare i livet jämfört med dem som hade bäst kondition.

Störd immuncellsnavigering i lymfkörtlar hos bröstcancerpatienter

12 januari, 2021 - Uppsala universitet

Olika typer av bröstcancertumörer skiljer sig åt i hur de påverkar lymfkörtlarnas funktion. Hos patienter med invasiv bröstcancer förändras lymfkörtlarnas kärl och stödjevävnad, men det sker inte hos patienter med en icke-invasiv bröstcancerform, så kallad duktal cancer in situ. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som nu publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Cancers.

Konstkurator återvänder till Umeå som ny föreståndare för UmArts

12 januari, 2021 - Umeå universitet

​Professor Ele Carpenter har utsetts till föreståndare för Umeå centrum för arkitektur, design och konst, UmArts. Hon får det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och samordna Umeå universitets konstnärliga verksamheter. Ele kommer att vara baserad på Arkitekthögskolan där hon anställs som professor.

Ny bok om Ellen Key

12 januari, 2021 - Umeå universitet

I en ny bok redovisas studier av hur olika länder och språkområden under tidigt 1900-tal tog emot Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet. Redaktörer för boken och författare till två av artiklarna är Elena Lindholm, docent vid Umeå universitet och Ulla Åkerström, docent vid Göteborgs universitet.

Besöksmaterial om nationalparker ger en problematisk bild av människa och natur

12 januari, 2021 - Linköpings universitet

Pandemin har fått många svenskar att bege sig ut i skog och mark och inte minst nationalparkerna har varit välbesökta. Forskare vid Linköpings universitet har studerat besöksinformation om svenska nationalparker och resultatet visar att materialet – kanske motsatt sitt syfte – späder på föreställningen om att människan inte är en del av naturen.

Appar i mobilen kan diagnostisera Parkinsons sjukdom

11 januari, 2021 - Malmö universitet

Röstprov, rörelsemönster och fingerrörelser på mobilskärmen. Ett nytt forskningsprojekt ska utveckla teknik som gör det möjligt att samla in viktig data om Parkinsons sjukdom utan att patienten behöver uppsöka sjukvården.

Allmänheten har svårt att uppskatta allvaret i blodförlust

11 januari, 2021 - Linköpings universitet

I händelse av en olycka är reaktionen hos den som råkar befinna sig närmast viktig. Forskare har undersökt om allmänheten uppfattar allvaret när en person i deras närhet börjar blöda. Resultatet visade en skillnad som hade med offrets kön att göra – hos blödande kvinnor underskattades både blodförlust och livshotande skador. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS One.