Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Litium kan lindra strålskador efter behandling av hjärntumör

14 november, 2019 - Karolinska Institutet

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry och forskarna planerar nu att testa […]

>

Forskning: Stöttar företag i att nyttja sina IT-system bättre

14 november, 2019 - Högskolan i Skövde

Små och medelstora företag har inte alltid själva den kunskap som behövs för att nyttja olika IT-lösningar för maximal effektivitet inom verksamheten. Kristens Gudfinnsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning tagit fram ett ramverk som ska hjälpa företagen att använda sina IT-lösningar på ett bättre sätt, utefter verksamhetens behov.

>

Det nya Sverige – i box, podd och seminarium

13 november, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Vad är det som händer egentligen? Lever vi i ett nytt land, eller är förändringarna bara skenbara? I en ny box utgiven av Riksbankens Jubileumsfond samt i en podd diskuteras frågorna av insatta forskare.

>

Sex nya professorer installeras och sex nya doktorer promoveras på fredag

13 november, 2019 - Högskolan i Halmstad

På fredag, den 15 november, firar Högskolan i Halmstad sin årliga akademiska högtid. Då installeras sex nya professorer och sex nya doktorer promoveras. Även andra akademiska framgångar uppmärksammas, till exempel delas pedagogiska priset och priset för samverkan och innovation ut. Under dagen håller de nya professorerna installationsföreläsningar om sitt respektive forskningsområde.

>

Arbetsplatsen påverkar fysisk aktivitetsnivå

13 november, 2019 - Umeå universitet

Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. Det handlar inte bara om hur arbetsplatsen är utformad, utan även om organisation, företagskultur, hälsotillstånd och arbetsbelastning. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Ny substans som kan stimulera insulinproduktion prövas i studie på Akademiska

13 november, 2019 - Uppsala universitet

Personer med typ 1-diabetes är i dag hänvisade till livslång behandling med insulin via spruta eller pump. I en patientstudie på Akademiska sjukhuset prövas om gammaaminosmörsyra (GABA), en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan, kan återskapa den egna insulinproduktionen och bli ett nytt läkemedel. Forskningen uppmärksammas med anledning av världsdiabetesdagen 14 november.

>

Höga betyg – men till vilken nytta?

13 november, 2019 - Stockholms universitet

En ny avhandling i pedagogik ifrågasätter skolvalet och rådande utbildningssystem med betyg som urvalsgrund till gymnasieskolan. – Man ger eleverna en tro på något som är svårt att leva upp till, säger forskaren Eric Larsson.

>

Ljuset i nanotunneln visar vägen mot framtidens katalysatorer

13 november, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Nu ser Chalmersforskare ljuset i nanotunneln som ska leda oss mot effektivare katalysatorer och mer miljövänlig kemiteknik. Med hjälp av en ny sorts nanoreaktor har forskarna lyckats kartlägga den katalytiska prestandan hos enskilda metalliska nanopartiklar. Den nya metoden är viktig för att kunna studera och förbättra kemiska processer.

>

Första bevisen för befjädrade polardinosaurier hittade i Australien

12 november, 2019 - Uppsala universitet

118 miljoner år gamla fossila fjädrar från dinosaurier och tidiga fåglar har hittats i sedimenten efter en sjö som en gång i tiden låg innanför den södra polcirkeln. De beskrivs i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Gondwana Research.

>

Vad innebär populismen för demokratin?

12 november, 2019 - Högskolan i Gävle

De utmaningar för demokratin som populismen innebär, är ämnet när forskare från hela Sverige samlas för ett öppet symposium,14-15 november vid Högskolan i Gävle.

– Man kan säga att det alltid finns ett frö till populism i all form av demokrati, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola som är en av talarna på symposiet.