Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

WHO underskattar Corona-virusets spridning

13 februari, 2020 - Umeå universitet

Coronaviruset kan ha större förmåga att spridas än enligt de skattningar som världshälsoorganisationen WHO arbetar efter. Det visar en genomgång av studier om virusets överförbarhet som forskare vid bland annat Umeå universitet har genomfört.

Experiment avslöjar hur vi reagerar när krisen drabbar oss hemma

13 februari, 2020 - Mittuniversitetet

I Mittuniversitetets risk- och krislabb har forskarna byggt upp ett virtuellt hem för en ny studie. Där kan de, i realtid, följa hur vi agerar när vi drabbas av olika kriser i hemmet. − Kunskapen om hur människor omsätter riskkommunikation i praktisk handling är begränsad. Målet är att den här studien ska bidra till att […]

Fysiker i spänd väntan inför utbrott i Vintergatan

13 februari, 2020 - Malmö universitet

Blir det bara ett kraftfullt energiutbrott eller en riktigt stor explosion – en supernova? Med spänning följer fysikern Henrik Hartman och forskare över hela världen dagligen utvecklingen i en av Vintergatans största stjärnor – Eta Carinae. Den 17 februari vet vi svaret.

Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag

13 februari, 2020 - Lunds universitet

De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning. Växter behöver vatten, […]

Algoritm lär sig diagnostisera genetisk sjukdom

13 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Genom att träna en algoritm med hjälp av patientdata har nu forskare vid Göteborgs universitet, tillsammans med forskare från Portugal, hittat ett sätt att uppskatta sannolikheten för om en patient lider av en vanlig genetisk sjukdom eller inte. Forskare inom fysik och medicin från Göteborgs universitet, och från Nova Medical School i Lissabon, har samarbetat […]

Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön

13 februari, 2020 - SLU

Forskare vid SLU har tillsammans med forskare från universiteten i Stockholm och Aarhus undersökt hur den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar övergödningen av Östersjön. I två artiklar konstaterar de att de nuvarande direktstöden gör så att övergödningen är större än den hade varit utan stöd, men också att relativt enkla tekniska åtgärder i hanteringen av stallgödsel kan minska övergödningen.

Det finns positiv jobbstress

13 februari, 2020 - Högskolan i Gävle

– Måttlig stress är bra för hälsan och för arbetet, säger Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
Många läkare och sjuksköterskor väljer, till exempel, att arbeta på en akutavdelning fast de vet att det är stressigt arbetsmiljö där. De kan sin profession och har på så sätt kontroll och en realistisk tro på sig själva trots den stressiga miljön.

Optimering på systemnivå gör internet energisnålare

13 februari, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har i ett nyligen avslutat femårigt forskningsprojekt studerat hur fiberoptiska kommunikationssystem kan göras mer energieffektiva. Bland åtgärderna som forskarna föreslår finns smarta, felrättande datachips som konstruerats så att de förbrukar tio gånger mindre energi. Projektet har resulterat i flera vetenskapliga artiklar i bland annat publikationen Nature Communications.