Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

12 november, 2019 - Umeå universitet

Sereilakhena Phal utvecklar i sin avhandling elektrokemiska biosensorer och sensorplattformar för detektion av läkemedel som används inom kemoterapi för cancerbehandling och för bestämning av metalljoner i vattenprover. Hon försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

>

Hjärtsjuka med depression mådde bättre med terapi via nätet

12 november, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en behandling mot depression som riktar sig till hjärtsjuka. Resultaten, som publicerats i JMIR Mental Health, visar att hjärtsjuka som genomgick internetterapi för sin depression blev mindre nedstämda och fick bättre livskvalitet.

>

Otydligt ägarskap när Malmö stads kulturstrategi skulle genomföras

12 november, 2019 - Malmö universitet

Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 är ambitiös. Men den har visat sig sig vara svår att genomföra, vilket framgår av Malmöforskaren Jonas Alwalls granskning av arbetet med att sätta kulturstrategin i praktisk handling. Även om lyckade satsningar har gjorts har ambitionerna bara delvis kunnat mötas.

>

Effektivare e-hälsosystem förbättrar vården

12 november, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

​Ett effektivare sätt för kunskapsdelning kommer att ge bättre e-hälsosystem vilket i sin tur innebär förbättrade vårdtjänster, visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

>

Lundaforskare på rätt spår att göra järnbaserade solceller effektivare

11 november, 2019 - Lunds universitet

En internationell studie ledd från Lunds universitet visar att 30 procent av energin i en viss typ av järnbaserade solceller försvinner i ett tidigare okänt stickspår. Genom att täppa till detta hoppas forskarna kunna bidra till utvecklingen av effektivare solceller och solaktiverade katalysatorer av ljusabsorberande järnmolekyler. Solen är en obegränsad källa till ren och förnyelsebar […]

>

Integrerade kretsar produceras i tryckpress

11 november, 2019 - Linköpings universitet

För första gången i världen har forskare vid Linköpings universitet och RISE, Campus Norrköping, visat att det går att trycka fullständiga integrerade kretsar med fler än 100 elektrokemiska organiska transistorer. Resultatet är publicerat i Nature Communications.

>

Fångar myggnät mot malaria fler fiskar än insekter?

11 november, 2019 - Stockholms universitet

Myggnät avsedda för att stoppa malariamyggor används istället för fiske och kan förstöra tropiska kustekosystem. I en ny studie visar forskarna att merparten av de fiskar som fångas i myggnäten är mindre än ett finger i storlek.

>

Nyupptäckta motiv på hällmålningen i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern

8 november, 2019 - Göteborgs universitet

Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats – den är från sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera tidigare okända motiv som inte längre är synliga för ögat. Viktigast av de nyupptäckta motiven är flera båtar med älghuvuden i fronten. Det är första gången älghuvudbåtar dokumenterats […]

>

Frida Lygnegård finalist i Forskar Grand Prix 2019

8 november, 2019 - Jönköping University

​Frida Lygnegård, lektor vid Avdelningen för rehabilitering och medlem i forskningsmiljön CHILD vid Hälsohögskolan, Jönköping University är en av finalisterna i Forskar Grand Prix 2019. Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De medverkande tävlar om vem som gör den mest inspirerande och begripliga presentationen av sin forskning på fyra minuter.

>

Akademiska pionjär på ultraljudsbehandling mot prostatacancer

8 november, 2019 - Uppsala universitet

Akademiska blir första sjukhuset i Sverige med att införa högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, som potentiellt botande behandling mot prostatacancer. Metoden innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Behandlingen startar efter årsskiftet inom ramen för en klinisk studie.