Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

9 september, 2019 - Uppsala universitet

En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna undersökte även hur vår genetik påverkar inlagringen av fett i buken och presenterar en ny, enklare metod för att mäta bukfetma.

>

Nytt projekt ska skapa grönare byggnader

9 september, 2019 - Linnéuniversitetet

Genom att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong och stål med träbaserade material, kan man minska utsläppen av koldioxid och använda naturtillgångar mer effektivt. Ett nytt, stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial. Uppförandet och användandet av byggnader […]

>

Forskning om ensamkommandes motståndskraft utmanar fördomar

9 september, 2019 - Mälardalens högskola

”Samverkan kring ensamkommande unga kan vara framgångsrik när man samverkar med dem istället för att samverka för dem”. För första gången ges en samlad forskningsbild, inte ur ett myndighetsperspektiv utan utifrån ensamkommande barn och ungas egna röster.

>

Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären

9 september, 2019 - Umeå universitet

Varmare klimat och en upptining av permafrost gör att utsläppen av växthusgaser från Västsibiriska floder och sjöar ökar. Det visar Svetlana Serikova i sin avhandling som hon försvarar den 27 september vid Umeå universitet.

>

Arvsrätt till kronan minskade risken för krig och politisk instabilitet

9 september, 2019 - Göteborgs universitet

Införandet av arvsmonarki i Europa bidrog till att minska risken för inbördeskrig i samband med överlämnandet av makten. Det visar en studie från Göteborgs universitet som undersökt historiska successioner mellan åren 1000 och 1800. − Ingen ledare kan regera för evigt, och sättet makten överlämnades på hade stora konsekvenser för den politiska stabiliteten, säger statsvetare […]

>

Minnesmanipulation användes när senantikens Rom kristnades

9 september, 2019 - Göteborgs universitet

Med kristendomens intåg under senantiken förändrades religiöst liv och praktik i romerska städer i västra Mindre Asien. En ny avhandling visar att man aktivt använde hednisk materiell kultur för att forma en kristen samtid och kristna framtider, genom minnesmanipulation – det vill säga att man istället för att förstöra tingen omformade de sätt som de […]

>

Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019

9 september, 2019 - Uppsala universitet

Dagens förtätning av städer leder till minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år saknas ofta barnperspektivet i planeringen. Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit den 8-9 oktober fokuserar på samhällsåtgärder som främjar barns rörelsefrihet och livslust.

>

Supraledares varierande laddningsdensitet får ny förklaring

9 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare från Chalmers och Politecnico di Milano har identifierat en avgörande ny aspekt av den varierande laddningsdensiteten hos högtemperatursupraledare. De har upptäckt en ny typ av elektronvåg som kan hjälpa till att förklara några av mysterierna kring den vanligaste gruppen av högtemperatursupraledande material. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

>

Unik hälsoklinik invigs av socialministern

9 september, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

Den 13 september inviger socialminister Lena Hallengren BTH:s nya storsatsning – en unik forsknings- och utbildningsklinik med fokus på teknik inom vården. En specialvisning av kliniken enbart för media erbjuds onsdag 11 september. Media är välkommen.

>

Smutsiga spår från brottsplatser kan användas

6 september, 2019 - Lunds universitet

Ungefär 60 000 dna-spår från brottsplatser analyseras årligen på Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Många är dock nedsolkade och går inte att använda. En ny avhandling banar väg för mer robusta analysmetoder, vilket i sin tur innebär att fler brott kan klaras upp. Ett brott har begåtts. Förövaren har lämnat spår. Det kan vara matrester, […]