Idén att med hjälp av cyklar generera ström togs fram under en workshop, Mission24, i höstas. Uppdraget var att ta fram ett förslag för hur strömförsörjningen till Earth Hour-konserten i Kungsträdgården skulle genereras på plats utan att någon utrustning var ansluten till det befintliga elnätet. Erik Ohlson, som går tredje året på Teknisk design, deltog i workshopen:

Hur går själva genomförandet till under showen?
– Åtta elitcyklister ska under konserten tillsammans trampa fram ström till scenbelysningen. Cyklisternas egna cyklar kopplas till generatorerna och på så sätt alstras ström som kan användas till scenutrustningen. En extra faktor är att cyklisterna delas in i två lag som ska tävlar mot varandra om vilka som genererar mest ström, säger Erik Ohlson.

Hur många kilowatt-timmar ska elitcyklisterna trampa fram?
– Till showen har det importerats en cykelgenerator från USA och enligt företaget kan en vanlig person alstra cirka 150 watt kontinuerligt med hjälp av den. En elitcyklist antas generera en högre uteffekt än så.

Vad är en största utmaningen under Earth Hour-show?
– Det är att generera tillräckligt mycket ström under hela konserten. Eftersom varje cyklist bara kan generera en begränsad mängd elektricitet innebär lösningen att en stor mängd cyklar skulle krävas för att kunna driva all den utrustning som används under en vanlig konsert.

Bakom idén står Alva Mårdsjö, Jonas Björkman, Erik Ohlson, Patrik Sannes och Mathias Borglin som samtliga studerar på Teknisk Design.

Earth Hour 2010
Genom den enkla handlingen att släcka ljuset under en timme visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. 103 länder har hittills anmält sig att vara med, att jämföra med förra årets 88 länder.
Över en miljard människor släckte sina lampor förra året och Chalmers uppmanar alla sina anställda och studenter att vara med och släcka ner under den aktuella timmen. I Sverige har hittills 621 skolor och 186 kommuner anmält sig.
Chalmers ska i samarbete med Akademiska hus och Chalmersfastigheter släcka ner så mycket utebelysning som möjligt.

Kontaktpersoner
Erik Ohlson, tel: 0705-48 82 88
erik.ohlsn@gmail.com
Mathias Borglin, tel 0735-96 87 00
mathias.borglin@gmail.com