240 kilo plast. En hel container fylld till bredden. Det blev resultatet av den fem dagar långa Plastkampen Borås. Dessutom har kampanjen hittills samlat in 21 250 kronor till WWF:s projekt Rädda haven från olika företag och organisationer i Sjuhärad.

I strålande sol, till heta latintoner och vegetarisk korv på grillen avslutades Plastkampen Borås på fredag eftermiddag den 12 april. När containern hämtades var den så gott som full av plast insamlad av boråsarna under veckan.

Det är många som har engagerat sig i att samla ihop plast från staden, naturen och hemmen. Målet var högt satt på 500 kilo.

– Det här är ett sätt lyfta frågan om plast i naturen och i vår omvärld. Vår insamlingsvecka löser förstås inte ensam situationen i haven, men om vi kan påverka fler till att bli medvetna om problemet så har vi kommit en bit på vägen säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på Högskolan i Borås.

Insamlingen till WWF är öppen till och med den 25 april.

Fokus på forskning

I samband med initiativet har högskolan lyft forskning som handlar om lösningar för att bland annat ta fram bioplaster med bra egenskaper och forskning kring återvinning. Forskningen har spridits med filmer i sociala medier men också en välbesökt lunchföreläsning. Under avslutningsfesten var flera av forskarna inom området på plats för att kunna svara på frågor om forskningsläget.

Högskolan har även arrangerat två ”plogging”-tillfällen (plocka skräp och jogga) Det blev stor uppslutning och med stöd av Borås Energi och Miljö AB kunde även mycket annat skräp i naturen förutom plasten sorteras och återvinnas.

– Det blev inte så mycket jogging eftersom det var så mycket skräp. Många promenerade tillsammans i fin gemenskap. Nu fortsätter vi på högskolan vårt arbete med Agenda 2030-målen, fortsätter Birgitta Losman.

Kraftsamling från alla parter i Borås

Målet att få ihop 50 företag och organisationer som stöttade kampen med två kronor per kilo var också högt satt och där landade till slut högskolan på 17 stycken.

– Det är jättekul att så många gick med och stöttade initiativet. Insamlingen till WWF gör att vår kraftsamling påverkar även utanför Borås, säger Laura Brüggen, ordförande för Hållbar Student på Högskolan i Borås.

Skolklasser i Borås har engagerats för att få ihop så mycket plast som möjligt. Bäst var klass 5A på Engelbrektskolan som samlade ihop 20,8 kilo plast. De vinner nu ett besök av forskaren Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy.

Vinnaren i instagramtävlingen blev Felix Ljungberg (@12836felix) med sin inspirerande bild på hur man genom plykling (plocka och cykla) kan uppmuntra sina barn att plocka plast i naturen.

Växlar upp hållbarhetsarbetet

Högskolan har länge arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor både i utbildning, forskning och på campus och hamnar högt i mätningar och rankingar. Högskolan i Borås kommer dock att växla upp hållbarhetsarbetet och Plastkampen Borås är ett startskott på detta.

– Hållbarhetsfrågor är viktigt, och då handlar det inte bara om ett miljöperspektiv utan också ett socialt och samhälleligt perspektiv. Vi håller en hög kvalitet på vårt arbete i allt vi tar oss för. Oavsett om vi bidrar med forskning på nya hållbara material, medvetna studenter eller fyller en container med plast för återvinning så innebär det något positivt för vår omvärld säger Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås

Lär mer

Länk till insamlingen

Länk till hb.se/plastkampen

Se Plastkampen Borås i sociala medier via #plastkampenboras

Kontakt:

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg

birgitta.losman@hb.se

070-100 04 61

———————————–

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 748 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt:

Anna Kjellsson

Telefon:

Mobil:

0734-61 20 01