– Vi går ombord den 8 februari och kommer att undersöka havsbottens former med hjälp av ett flerstråligt ekolod. Detta kan ge information om hur den Väs¬tantarktiska isen har dragit sig tillbaka, säger Nina Kirchner universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och Bert Bolin centret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

För att ta reda på detta kartlägger forskarna havsbotten. De kommer också att borra i sedimentkärnor för att åldersbestämma dessa.

– Vi hoppas kunna bidra till förståelsen för dynamiken bakom istäcket i västra Antarktis, säger Nina Kirchner.

Avresan från McMurdo är planerad till 8 februari och ca fyra veckor senare, den 12 mars, beräknas Oden vara i Punta Arenas i södra Chile där expeditionen avslutas.
De svenska forskarna kommer från Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

http://www.polar.se/

För ytterligare information eller kontakt med forskarna:
Malin Stenberg de Serves, informatör, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 10 52, mobil 070-618 25 35 e-post malin.stenberg@natgeo.su.se