Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera presidentvalet och valresultatet i USA ur olika perspektiv. Det kan handla om valsystem, ekonomi och politik liksom om medier, kampanjspråk och opinionsundersökningar.

Det amerikanska valsystemet och valresultatets konsekvenser för europeisk och nordisk politik
Jonatan Stiglund, doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Telefon: 072-195 86 52
E-post: jonatan.stiglund@ekohist.su.se

Amerikansk politik och samhälle samt val och valsystemet
Merrick Tabor, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen
Lång erfarenhet av USA ur ett jämförande perspektiv.
Telefon: 08-16 13 18
E-post: merrick.tabor@statsvet.su.se

Amerikansk politisk kultur, det amerikanska valsystemet och presidentkandidaterna
Ian Higham, doktorand Statsvetenskapliga institutionen
Specialiserad på utrikespolitik och politisk ekonomi.
Telefon: 0760-27 63 62
E-post: ian.higham@statsvet.su.se
Twittrar på @highamian

Amerikansk ekonomi och arbetsmarknad
Mitch Downey, forskare i nationalekonomi och arbetsmarknadsekonomi vid Institutet för internationell ekonomi
Amerikansk medborgare, endast engelska.
Telefon: 08-16 30 70
E-post: mitch.downey@iies.su.se

Amerikansk ekonomisk politik, inklusive handelspolitik och skattepolitik
Karolina Ekholm, professor vid Nationalekonomiska institutionen
Kan även kommentera det rådande ekonomiska läget i amerikansk ekonomi.
Telefon: 070-579 09 64
E-post: karolina.ekholm@ne.su.se
Twitter: @ekholm_l

Amerikansk ekonomisk politik och klimatpolitik
John Hassler, professor vid Institutet för internationell ekonomi.
Telefon: 070-811 72 63
E-post: john.hassler@iies.su.se

Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi.
Forskningen berör ekonomisk politik, makroekonomi, ekonomisk ojämlikhet, arbetsmarknadsekonomi och ekonomi kopplat till klimatförändringar. Har bott och forskat i USA.
Telefon: 08-16 14 43
E-post: per.krusell@iies.su.se

Internationellt samarbete och säkerhetspolitik
Mark Rhinard, professor i Internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Amerikansk medborgare.
Telefon: 076-208 13 95
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se
Twitter: @MarkRhinard

Amerikanska medier och journalistik, kultur och politik
Christian Christensen, professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier
Amerikansk medborgare, talar svenska. Forskar kring journalistik i och om USA samt om sociala medier och politik. Skriver debatt-/opinionstexter i The Guardian, Washington Post, Dagens Nyheter och Le Monde Diplomatique.
Telefon: 070-384 90 07, 08-16 44 26
E-post: christian.christensen@ims.su.se
Twitter: @ChrChristensen

Språkbruket under valrörelsen, retorik och det politiska språket i USA
Kristina Nilsson Björkenstam, forskare i datorlingvistik och studierektor vid Institutionen för lingvistik.
Medförfattare till kapitlet ”I have the Best Words: Repetitions, Parallelisms, and Matters of (In)Coherenc” – om Donald Trumps språkanvändning i boken “Linguistic Inquiries into Donald Trump’s Language From Fake News to Tremendous Success“, (red. U. Schneider och M. Eitelmann)

Telefon: 08-16 39 28
E-post: kristina.n.bjorkenstam@su.se

Gunilla Almström Persson, universitetslektor i svenska och retorik, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Gunilla Almström Persson har varit med och startat nätverket Språk och politik samt driver forskningsområdet Språk och makt vid Stockholms universitet.
Telefon: 070-717 70 22
E-post: gunilla.persson@su.se

Aurora Cederholm, adjunkt i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Intresserad av mänskliga rättigheter, normmedvetenhet, folkrörelser och hbtq-frågor.
Telefon: 073-310 71 05
E-post: aurora.cederholm@su.se

Henrik Bergqvist, docent i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik
Kunnig i pragmatik (speciellt socialt betingade uttryck i grammatiken), epistemologi (hur kunskap signaleras i språk) och allmänt språkbruk.
Telefon: 08-16 26 67
E-post: henrik.bergqvist@ling.su.se

Opinionsundersökningar kontra valresultat
Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen
Specialiserad på allmän statistikproduktion och särskilt intresserad av opinionsundersökningar.
Telefon: 0702-97 10 27
E-post: dan.hedlin@stat.su.se
Twitter: @DanHedlin

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se