En unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen, levereras inom kort till laboratoriet för träteknik vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen är en viktig komponent inom nystartade CT Wood, ett strategiskt forskningsprogram inom träteknik i nära samarbete med träindustrin. 

– Skogs- och träindustrierna är avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen och därför är forskningsprogrammet CT Wood ett starkt bidrag till Sveriges gröna omställning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Bakom satsningen, som ska pågå i tio år, står Skogsindustrierna/Svenskt Trä, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet. Det handlar om nästa generations forskning inom digitalisering av träindustrin, för att effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdiga träprodukter. I Skellefteå kommun är träbranschen en av de viktigaste innovativa branscherna och satsningen av stor betydelse.

– Den här typen av fokuserad satsning är den första i världen, och att lokala intressenter och industrin finansierar satsningen är unikt, säger Björn Källander, chef för standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä.

Välkomna till pressträff där nysatsningen CT Wood presenteras!

Datum: 28 februari

Tid: 13:00

Plats: Luleå tekniska universitet i Skellefteå, A 126, Eken 

Medverkande: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, Björn Källander, chef standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä, Carl Kempe, ständig sekreterare Kempestiftelserna, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun. 

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1650 anställda och 15 500 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 25
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se